Tři důvody, proč přijmout udržitelnější IT model

1. 11. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Vedení podniků se musí zaměřit nejen na to, jak v současné turbulentní době přežít, ale také jak dále prosperovat v technologicky řízeném, covidovém světě. Firmy by především měly přehodnotit způsob, jakým využívají IT, aby naplnily vytýčené obchodní cíle, a především stále se zvyšující požadavky na udržitelnost.

Covid-19 změnil přístup firem k zájmu o udržitelné podnikání. Environmentální a sociální otázky se propojily ve zvýšenou poptávkou po digitalizaci a větším smyslem pro globální odpovědnost. Společnosti, které upřednostňují udržitelné postupy, mají velkou příležitost toho využít. Pandemie urychlila digitální transformaci napříč průmyslovými odvětvími, a tak jsou organizace nuceny hledat nové způsoby, jak zvýšit svou efektivitu a snížit náklady, a tím překonat ekonomické výzvy. A zde přichází na řadu nová příležitost – přehodnotit způsob, jakým nakupují a využívají IT.

Osvojení a následné přijetí modelu využívání IT jako služby organizacím v podnikání přináší lepší škálovatelnost a odstraní neefektivnost. Tím dojde k úspoře nejen financí ale i podpoře udržitelnosti. Na této cestě za úspěchem nabízí společnost HPE řešení, které pomáhá splnit vytýčené nejen obchodní cíle, ale zmíněné udržitelné podnikání. Zde jsou tři důvody, proč by firmy měly přejít na model IT jako služba:

1. Eliminujte nadměrné nakupování

Mnoho podniků bojuje s plánováním IT kapacit – úložišť a výpočetních prostředků, což v důsledku znamená, že je v průměru zbytečně nadhodnocují až o 50 %. Tyto neefektivity vedou k nadbytečným investičním a provozním nákladům, stejně jako k nesmyslnému obsazování prostoru hardwarem a zvýšeným nárokům na chlazení.

Model IT jako služba firmám přináší možnost překonat hlavní příčiny nadměrného zřizování IT infrastruktury správným nastavením její velikosti a nabídnout okamžitě potřebné kapacity kdykoliv bude potřeba – například v sezónních špičkách. Eliminací nakupování zbytečného hardwaru mohou zákazníci platformy HPE GreenLake získat 30% úspory co se investicí týče, nemluvě o ušetřených nákladech na odepisování, časté nevyužívání zařízení, která zbytečně spotřebovávají energii a firmu nadarmo stojí peníze či servisování a licencování softwaru.

2. Optimalizujte svá aktiva

Nehospodárnost jde ruku v ruce s nízkým využíváním, což je další běžný příznak neefektivity firemního IT. Úroveň využití dostupných výpočetních kapacit podniků se odhaduje na pouhých 25 %. Společnost HPE v případě dodávek IT jako služba využívá měřicí a reportovací nástroje, které firmám poskytují přehled o jejich spotřebě a využití díky komplexnímu pohledu na celou věc – ať už jde o nakládání s kapacitou úložiště, výpočetním výkonem, jeho využití nebo používání virtuálních počítačů – lze zjistit, zda platí pouze za to, co využijí.

Tento způsob navíc společnostem přinese další výhodu. Oprostí je od břemena správy o IT a kontrolku jeho životnosti. Naopak zajistí, že firma bude mít k dispozici nejnovější technologie, které spotřebovávají o 20 až 30 % méně energie než předchozí generace. Uptime Institut zjistil, že servery starší více než tři roky pracují na méně než 7 % výkonu, přitom však zbytečně spotřebovávají 66 % energie. Analytická společnost IDC uvedla, že v případě dodržení tříletého obnovovacího cyklu, kdy dojde k inovaci serveru, uspoří firma v provozních nákladech 76 tisíc USD, namísto toho, kdyby tak neučinila. Čísla hovoří jasně a je tak na čase, aby organizace přešly na model IT jako služba, aby těžily z úspor za energie díky plánovaným cyklům obnovy.

3. Přijměte cirkulární hospodářství

Společnost HPE stará vyměněná IT zařízení recykluje a tím pomáhá zlepšit využití vyčerpatelných neobnovitelných zdrojů opětovným použitím. Jejich repasováním jim vdechne další život. Tímto způsobem počínání za posledních pět let společnost HPE „vytěžila“ zpět téměř 1,6 miliardy USD. Renovační služby jako je například HPE Asset Upcycling snižují emise uhlíku a zabraňují vytváření elektronického odpadu na skládkách.

Pandemie Covid-19, co se týká udržitelnosti, podrobila IT zátěžovými testy a dokázala, že podniky, které se věnují své digitální transformaci, musí přijmout environmentálně udržitelné řešení, které bude v souladu s jejich obchodními cíli. IT oddělení ve firmách mohou hrát aktivnější roli při prosazování strategie udržitelnosti svých podnikání, a to přechodem na hybridní cloudový model v rámci HPE GreenLake.

Štítky: 
Výdaje na IT, Ekonomika, Technologie, Služby, Hewlett Packard Enterprise

Podobné články

Celosvětové výdaje na IT v roce 2024 vzrostou o 6,8 %

24. 1. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gartner)
Nejnovější prognóza společnosti Gartner očekává, že celosvětové výdaje na IT dosáhnou v roce 2024 celkové výše pěti bilionů dolarů, což představuje nárůst o 6,8 % oproti roku 2023. To je méně než v předchozím čtvrtletí, kdy předpovídala 8% růst. Ačkoli generativní umělá inteligence měla v roce 2023 značný ohlas, v nejbližší době růst výdajů na IT výrazně nezmění. Čtěte více

Výdaje na IT v Evropě v roce 2024 vzrostou o 9 %

27. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gartner)
Podle nejnovější prognózy Gartneru by výdaje na IT v Evropě měly v roce 2024 dosáhnout 1,1 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 9,3 % oproti roku 2023. Klíčovým diferenciátorem v různých zemích Evropy bude cloud. Čtěte více

Celosvětové výdaje na IT porostou v roce 2024 o osm procent

2. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gartner)
Celkové globální výdaje na IT v roce 2024 se podle Gartneru v příštím roce vyšplhají na 5,1 bilionu dolarů, což je o 8 % více než v roce 2023. Ačkoli generativní umělá inteligence (GenAI) zatím nemá na výdaje na IT zásadní vliv, investice do umělé inteligence v širším smyslu celkový růst podporují. Čtěte více

Výdaje na IT bezpečnost v Evropě letos vzrostou o více než 12 %

2. 10. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: IDC)
Podle nejnovějších informací společnosti IDC vzrostou evropské výdaje na bezpečnost v roce 2023 meziročně o 12,2 %, čímž si udrží svou odolnost vůči negativním dopadům hospodářské recese, protože bezpečnost se stává jedním z určujících znaků úspěšných organizací. Růst se očekává i do budoucna – v roce 2027 by se výdaje na IT bezpečnost měly v Evropě vyšplhat téměř na 79 miliard USD. Čtěte více