T-Systems a jeho výsledky za první pololetí 2009

10. 8. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost T-Systems v první polovině roku 2009 zásadně snížila náklady a zvýšila svoji efektivnost.

Po úpravě o jednorázový efekt z prodeje Media&Broadcast v minulém roce vzrostl provozní hodpodářský výsledek (EBIT) na 92 mio EUR a překročil již nyní výši EBIT vytvořenou za celý finanční rok 2008. Ziskovost (měřená z EBIT) se zlepšila o přibližně 2 % ve srovnání s předcházejícím rokem. EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů) také těžil z opatření zavedených za účelem zvýšení efektivnosti. Upravený EBITDA zaznamenal nárůst o 12,8 % a dosáhl výše 442 milionů EUR. Ziskovost měřená z upraveného EBITDA vzrostla z 8,8 % v první polovině roku 2008 na 10,3 %.

Globální finanční a ekonomická krize měla vliv v různé míře na vývoj tržeb. Ty za prvních šest měsíců letošního roku dosáhly 4,3 miliardy EUR, což představuje meziroční pokles o 3,7 %. V témže období však, nehledě na obecně špatnou situaci na trhu, zůstaly v porovnání s předchozím rokem zhruba stejné. Tržby z mezinárodního trhu dokonce vzrostly o 3,5 % na 1,3 miliardy EUR a navázaly tak na dřívější pozitivní trend z předchozích čtvrtletí. Naproti tomu tržby v Německu poklesly o 6,6 %, Tento pokles domácích tržeb jde na vrub převážně snížení objemu obchodů ve skupině Deutsche Telekom o 8,7 % a pouze podtrhuje příspěvek společnosti T-Systems k opatřením pro snížení nákladů v rámci celé Skupiny.

Trh ICT systémových řešení byl ovládán dravou konkurencí v první polovině roku 2009. Kromě toho globální finanční a ekonomická krize měla negativní dopad na společnost T-Systems v oblasti nových zakázek. Navzdory mnoha povzbudivým kontraktům uzavřeným v první polovině roku 2009 úroveň nových zakázek meziročně poklesla o 20,9 %. Je však třeba poznamenat, že čísla z předchozího roku byla významně ovlivněna mimořádně velkým kontraktem se společností Shell Holding.

Nicméně společnost T-Systems dokázala získat velké kontrakty ve druhém čtvrtletí tohoto roku, jako například kontrakt se společností MAN. Dále bylo uzavřeno několik nových dohod s leteckou společností Lufthansa, mezinárodní dohody
s provozovatelem letištního obchodu společností Nuance Group a s distributorem chemických látek společností Brenntag Asia Pacific. T-Systems také posílil svou pozici na trhu na Pyrenejském poloostrově převzetím španělského poskytovatele IT služeb společnosti Metrolico.

T-Systems Czech Republic přispěl k celkovým výsledkům první poloviny roku 2009 velmi pozitivně, a to v podobě nárůstu tržeb o 10,5 % a přírůstkem provozního zisku (EBIT) o 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2008. Rovněž T-Systems Czech Republic tak pokračuje v růstovém trendu a nadále posiluje svoji pozici na českém trhu mezi poskytovateli IT a telekomunikačních služeb. To je nepochybně dobrý signál pro stávající i nové zákazníky.