Systém Arbes Feis v nové verzi

16. 7. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Arbes Technologies)
Arbes Technologies vydal novou verzi svého informačního systému Feis 14. Mezi více než 500 vylepšeními lze za hlavní novinky považovat změny v elektronickém podpisování a možnost delegování rolí uživatelů při nepřítomnosti.

„Při vývoji nové verze našeho ERP systému jsme se soustředili především na přání a potřeby našich stávajících zákazníků,“ uvedl Michal Houštecký, ředitel divize podnikových informačních systémů z Arbes Technologies a dodal: „Cílem je zjednodušení stále více používaného vystavování elektronicky podepsaných faktur a dále snadné nastavení zastupování v době krátkodobé i nenadálé nepřítomnosti jednotlivých pracovníků.“

Elektronické podpisování

Systém Feis již několik let obsahuje možnost vytváření elektronických faktur ve formátu ISDOC včetně elektronického podpisu založeného na elektronickém certifikátu. Nyní se uživatelům rozšiřují možnosti volby certifikátu, který bude pro vytvoření podpisu použit. Kromě předem nastaveného systémového certifikátu bude možné využít i individuální certifikáty jednotlivých uživatelů, které ani nemusejí být nainstalované v úložišti operačního systému. Uživatel si tak může certifikát vybrat až při vlastním exportu faktur do formátu ISDOC.

Další zajímavou novinkou v oblasti elektronického podpisování je i možnost podepsání vytvořených PDF souborů. Přestože faktury ve formátu PDF nemají všechny výhody elektronických faktur ISDOC (neobsahují strukturovaná data, která je možné jednoduše automatizovaně zpracovat), těší se tento formát pro předávání dokladů stále velké oblibě. Možnost opatření PDF souborů elektronickým podpisem tak zajišťuje podmínku věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu dokladů vyžadovanou například zákonem o DPH.

Delegování rolí

Role uživatelů jsou v systému reprezentovány skupinami operátorů. Každý operátor může být zařazen v libovolném počtu skupin, ze kterých přebírá především nastavení přístupových práv, ale také další nastavení (například odesílání e-mailů při změnách stavů dokladů). Verze 14 přináší novou možnost tyto role delegovat na jiné uživatele. „Například před plánovanou dovolenou může uživatel určit, kdo ho bude v době nepřítomnosti zastupovat.  Jeho zástupce získá jeho přístupová práva a další nastavení související s příslušností ke skupině operátorů,“ vysvětlil Michal Houštecký.

Samozřejmě není nutné delegovat všechny role ani předat je všechny jedné osobě – kompetence lze libovolně rozdělit mezi více uživatelů.

V případech neplánované nepřítomnosti uživatele může delegování jeho rolí nastavit jiný oprávněný uživatel, kterým bývá například administrátor systému.

Podobné články

Branislav Beneš, ředitel divize Finančních Informačních Systémů v ARBES Technologies

Branislav Beneš vede v ARBES Technologies divizi FIS

9. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Arbes Technologies)
ARBES Technologies do čela své divize Finančních Informačních Systémů (FIS) postavil Branislava Beneše. Zkušený manažer přišel z mezinárodní společnosti Capgemini, kde působil v roli managing directora. Čtěte více

Robo-poradci bodují díky inovativnímu procesu zhodnocování úspor

19. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Arbes Technologies)
Příležitostí, jak zhodnotit peníze existuje mnoho. Vybrat si tu nejvhodnější variantu pro investice může být nelehký úkol. S tím si poradí investiční specialisté, ale budoucnost patří robotickým poradcům, takzvaným robo-advisorům. Tito automatičtí manažeři upravují portfolio investorů podle naprogramovaného algoritmu. V současné době se aktiva spravovaná robo-poradci po celém světě odhadují na 950 miliard USD. Čtěte více

Zuzana Jakubová vede divizi HealthCare & FEIS v ARBES Technologies

19. 3. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Arbes Technologies)
ARBES Technologies má novou divizi HealthCare & FEIS. Jejím vedením byla pověřena Zuzana Jakubová. Divize vznikla spojením oddělení, které se zabývá nemocničními informačními systémy a následnými službami ve zdravotnictví a původní divize Financial Economic Information Systems (FEIS), kterou Zuzana Jakubová do té doby vedla. Čtěte více

Arbes Feis v 16. verzi přichází na trh

24. 6. 2015. (redaktor: František Doupal, zdroj: Arbes Technologies)
Šestnáctá verze systému Arbes Feis kromě množství drobných úprav a vylepšení obsahuje dvě zásadní věci – podporu QR kódů a nový reportingový modul. Čtěte více