S&T CZ přináší řešení pro správu dokumentů AthenA

13. 11. 2018. (redaktor: Jakub Špaček, zdroj: S&T CZ)
Po úspěšné akvizici společnosti PilsCom teď může S&T nabízet služby správy dokumentů v podstatně širším měřítku než doposud. Konkrétně tak může nasadit řešení systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA. S&T CZ se díky tomuto kroku ocitlo na pozici systémového integrátora schopného dodat na českém i zahraničním trhu komplexní řešení informačních systémů, včetně řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby.

Spojení silného systémového integrátora a technologické společnosti zaměřující se na vývoj a dodávky systémů elektronické spisové služby umožňuje využít řadu efektů a silných stránek obou subjektů. Vkladem na straně S&T CZ je nabídka a dlouholeté zkušenosti s realizací kompletních IT řešení a služeb, včetně vývoje software, zabezpečení a integrace. Vkladem PilsComu je zejména kvalitní portfolio produktů a know-how zavedené společnosti včetně silné vývojové základny s týmem 36 vývojářů, který se pod křídly S&T CZ rozroste na více než 50 expertů specializovaných na vývoj a implementaci systémů pro správu dokumentů. Zákazníci nově vzniklého S&T PilsCom tak získávají nejen řešení elektronické spisové služby, a to jak v cloudovém, tak on-premise režimu, ale také možnost dodávky veškeré potřebné infrastruktury včetně hardwaru a bázového softwaru od jediného dodavatele.

Řešení S&T PilsCom

Vést spisovou službu jsou podle zákona povinny zejména veřejnoprávní subjekty, správa dokumentů se ale stává díky rozvoji elektronických dokumentů stále důležitějším nástrojem také pro komerční subjekty. Řešení S&T PilsCom reagují na potřeby státní správy i soukromého sektoru, které se musí pružně adaptovat na časté změny legislativy, stejně jako postupující digitalizaci, nutnost optimalizace a automatizace procesů v rámci zpracování dokumentů. S&T PilsCom však kromě řešení, která zohledňují legislativní změny a jež jsou v souladu se všemi právními předpisy, nabízejí zákazníkům i jistotu rychlého jednání díky silnému zázemí projektového a obchodního týmu společnosti S&T CZ.

Elektronická spisová služba AthenA je určena pro velké organizace, nabízí ale i možnost hostované spisové služby pro menší úřady a společnosti. Řešení je plně certifikováno pro prostředí České republiky, disponuje důvěryhodným úložištěm Cháron a plně podporuje veškeré kancelářské činnosti včetně integrace elektronických podpisů, podatelen nebo frankovacích strojů, či čárových kódů. AthenA zahrnuje správu kompletního životního cyklu klíčových dokumentů, jako jsou faktury, smlouvy, objednávky, žádanky a usnesení a další, a to od jejich vzniku až po skartaci.

Mezi zákazníky společnosti PilsCom se řadí například Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Národní bezpečností úřad, ale i řada komerčních společností jako ČSOB, ČEPS či Skanska, stejně jako vzdělávací instituce jako Vysoká škola ekonomická nebo Univerzita Hradec Králové.

„Dnes často skloňovaný pojem digitalizace je aktuální jak ve veřejné správě, tak i v komerčním segmentu. Vstupem do digitálního světa může být právě zvládnutí elektronického oběhu dokumentů, tedy automatizace celého procesu životního cyklu dokumentu. Řešení S&T PilsCom reagují na potřeby soukromého sektoru i státní správy, které musí být schopny se rychle přizpůsobit častým změnám v zákonech,“ řekl Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti S&T CZ.

„Kombinace schopností S&T CZ a PilsCom nese již nyní ovoce v podobě prvních zahajovaných projektů, do nichž každá ze společností vkládá své dlouholeté know-how. Společně nám tato synergie umožní dodávat ucelená řešení ke spokojenosti zákazníka,” uzavřel Martin Duchek, manažer projektových týmů S&T Pilscom.

Štítky: 

Podobné články

Fúze S&T CZ a její dceřiné společnosti S&T PilsCom

20. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: S&T CZ)
S&T v České republice uskutečnila 31. října 2019 fúzi společností S&T CZ a S&T PilsCom. Zákazníkům S&T CZ tento krok přinese rozšíření nabídky o elektronickou spisovou službu AthenA, systém správy a digitalizace dokumentů a na ni navazující doplňkové aplikace. Nástupnická společnost S&T CZ tak posiluje svoji pozici v oblasti správy dokumentů a elektronické spisové služby. Čtěte více

Alice Zápotocká marketingovou ředitelkou S&T CZ

3. 7. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: S&T CZ)
Společnost S&T CZ jmenovala Alici Zápotockou marketingovou ředitelkou. Zápotocká si přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti komunikace a marketingu, které získala v technologických firmách Adastra, Microsoft nebo SAP ČR. Čtěte více

S&T CZ kupuje firmu PilsCom

4. 10. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: S&T CZ)
Společnost S&T CZ, člen mezinárodní skupiny S&T AG, kupuje 100% podíl ve společnosti PilsCom, která je výrobcem a poskytovatelem systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA, jež jsou významnou měrou využívány subjekty české státní správy, finančními institucemi i podniky soukromého sektoru. Čtěte více

S&T CZ spustilo Bezpečnostní kompetenční centrum

3. 7. 2018. (redaktor: Jakub Špaček, zdroj: S&T)
Společnost S&T CZ oznámila spuštění nového Bezpečnostního kompetenčního centra (SOC, Security Operation Centre). Možnost pronájmu SOC jako služby na míru přináší podnikovým zákazníkům vysokou míru flexibility a nákladovou efektivitu při zajišťování kybernetické bezpečnosti v organizaci. Čtěte více