Fúze S&T CZ a její dceřiné společnosti S&T PilsCom

20. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: S&T CZ)
S&T v České republice uskutečnila 31. října 2019 fúzi společností S&T CZ a S&T PilsCom. Zákazníkům S&T CZ tento krok přinese rozšíření nabídky o elektronickou spisovou službu AthenA, systém správy a digitalizace dokumentů a na ni navazující doplňkové aplikace. Nástupnická společnost S&T CZ tak posiluje svoji pozici v oblasti správy dokumentů a elektronické spisové služby.

Nástupnická společnost S&T CZ převzala S&T PilsCom v celém rozsahu včetně zaměstnanců, veškerých smluvních závazků a podnikatelských a obchodních aktivit, které bude dále rozvíjet.

Proces fúze v říjnu 2018 odstartovala úspěšná akvizice, během které společnosti prošly několika milníky, včetně integrace týmů a začlenění do organizační struktury S&T CZ. Pro společnost S&T CZ je produktová řada PilsCom jedním z klíčových pilířů celé nabídky. Oblast správy dokumentů a elektronické spisové služby se řadí mezi její strategické rozvojové oblasti a garantuje investice do jejího dalšího rozvoje.

„Sloučením obou společností směřujeme k efektivnějšímu propojení společné nabídky směrem k zákazníkům.  Zákazníkům S&T PilsCom se rozšíří možnosti přístupu k veškerým službám a řešením společnosti S&T CZ. Samozřejmostí je zachování kvality dodávek, služeb a projektového řízení, a to jak v oblasti IT infrastruktury, tak aplikací a vývoje,“ řekl Miroslav Bečka, generální ředitel a jednatel S&T CZ.

Vést spisovou službu jsou podle zákona povinny zejména veřejnoprávní subjekty. Digitální správa se ale vzhledem k rozvoji elektronických dokumentů stává stále důležitějším nástrojem také pro komerční subjekty. Řešení S&T CZ reagují na potřeby státní správy i soukromého sektoru, které se musí pružně adaptovat na časté legislativní změny, stejně jako postupující digitalizaci, nutnost optimalizace a automatizace procesů při zpracování dokumentů.

Štítky: 

Podobné články

Alice Zápotocká marketingovou ředitelkou S&T CZ

3. 7. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: S&T CZ)
Společnost S&T CZ jmenovala Alici Zápotockou marketingovou ředitelkou. Zápotocká si přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti komunikace a marketingu, které získala v technologických firmách Adastra, Microsoft nebo SAP ČR. Čtěte více

S&T CZ přináší řešení pro správu dokumentů AthenA

13. 11. 2018. (redaktor: Jakub Špaček, zdroj: S&T CZ)
Po úspěšné akvizici společnosti PilsCom teď může S&T nabízet služby správy dokumentů v podstatně širším měřítku než doposud. Konkrétně tak může nasadit řešení systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA. S&T CZ se díky tomuto kroku ocitlo na pozici systémového integrátora schopného dodat na českém i zahraničním trhu komplexní řešení informačních systémů, včetně řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby. Čtěte více

S&T CZ kupuje firmu PilsCom

4. 10. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: S&T CZ)
Společnost S&T CZ, člen mezinárodní skupiny S&T AG, kupuje 100% podíl ve společnosti PilsCom, která je výrobcem a poskytovatelem systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA, jež jsou významnou měrou využívány subjekty české státní správy, finančními institucemi i podniky soukromého sektoru. Čtěte více

S&T CZ spustilo Bezpečnostní kompetenční centrum

3. 7. 2018. (redaktor: Jakub Špaček, zdroj: S&T)
Společnost S&T CZ oznámila spuštění nového Bezpečnostního kompetenčního centra (SOC, Security Operation Centre). Možnost pronájmu SOC jako služby na míru přináší podnikovým zákazníkům vysokou míru flexibility a nákladovou efektivitu při zajišťování kybernetické bezpečnosti v organizaci. Čtěte více