PowerScale: Místo, kde chtějí být vaše nestrukturovaná data

16. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DNS)
Nestrukturovaná data představují data, která nejsou uložena v relačních databázích, virtuálních strojích apod., nýbrž uložena ve formě souborů či objektů a přistupuje se k nim prostřednictvím souborových systémů, např. SMB, NFS či prostřednictvím API, např. S3. (Advertoriál)

Tato oblast byla dříve více na okraji priorit architektů a správců IT. Dříve ji primárně vytvářeli uživatelé, dnes již majoritu těchto dat vytvářejí nebo zpracovávají aplikace. S chutí roste i jejich velikost. A tak jejich velikost již překračuje únosný rámec toho, co je možné ukládat do klasických SAN úložišť, či dokonce databází ve formě blobů či objektů. Druhým aspektem je důležitost těchto dat. Informace v nestrukturovaných datech byly v řadě řešení stejně důležité jako data v databázích, a tak i samozřejmě vzniká potřeba se k nim chovat jako k byznys kritickým datům.

Třetím a velice důležitým aspektem je schopnost redikce růstu těchto dat a rovněž výkonnostních požadavků na práci s těmito daty. Řada zákazníků, s nimiž jsme realizovali různé projekty, se vzácně shoduje, že jen těžko toto predikuje a na druhé straně je tlačena k úspoře nákladů, kdy nevhodná volba architektury a vlastního řešení může v budoucnu znamenat nemalé problémy, či dokonce ztráty.

S ohledem na vše výše uvedené, kritickým momentem při návrhu nového řešení, je volba správné architektury, která je schopna zajistit jak potřebné funkcionality, odpovídající profil výkonu, tak i možnost nepredikovatelného růstu do budoucna, a to nejen kapacitně, ale i výkonnostně. Všechny tyto požadavky stručně charakterizují architekturu tzv. horizontálního škálování či Scale-Out. Jejím fundamentálním principem je vytváření řešení pomocí stavebních bloků, typicky nodů, které obsahují kompletní funkcionalitu – kapacitu, compute, operační systém, datové služby atd. Podle konkrétních požadavků jsou vybrány potřebné typy nodů a propojeny do jednoho systému, typicky clusteru či gridu. Na této architektuře jsou postavené moderní technologie pro datová centra, např. virtualizační servery, např. ESX hosty, nody hyperkonvergované infrastruktury, řešení pro analytické zpracování dat, např. Artificial Intelligence – Machine/Deep Learning.

Průkopníkem této architektury v oblasti ukládání nestrukturovaných dat je řešení od společnosti Dell Technologies – Isilon Scale-Out NAS, který přišel v letošním roce s novou generací storage nodů i s novým brandem PowerScale.

Isilon alias PowerScale představuje souborové úložiště založené na architektuře Scale-Out. Má za sebou bezmála 20letou historii. Umožňuje budovat úložiště všech velikostí od jednotek TB do desítek PB, a to vše díky patentovaným technologiím v rámci jediného souborového systému a namespacu. Umožňuje kombinovat více typů storage nodů pro různé typy workloadu a rovněž automaticky tierovat data mezi jednotlivými „tiery“ na základě definovaných politik.

Zákazník může takto efektivně v jednom řešení konsolidovat své aplikace a workloady do jednoho řešení a efektivně řídit, na kterém výkonnostním, resp. Kapacitním tieru data leží. Není tak žádnou výjimkou datové úložiště Isilon tvořené například rychlým all-flash tierem pro aplikaci s vysokými výkonnostními požadavky, spolu s hybridním tierem pro běžné aplikace a dále pak archivním tierem pro data, ke kterým se tak často nepřistupuje a je záhodno je uložit na co nejlevnějším tieru. A to vše v kapacitách od jednotek TB do desítek PB a stále v jediném namespacu.

Zásadním momentem každého zařízení je konec jeho životního cyklu, kdy je nutné provést technologickou obnovu. Isilon alias PowerScale umožňuje kombinovat v jednom systému více generací storage nodů. Systém je rozšířen o nový „tier“ z nových nodů a systém automaticky bez odstávky či nedostupnosti dat de facto „odtieruje“ data ze starých nodů na nové, při zachování všech

nastavení na úrovni file systému, oprávnění, datových služeb atd. V případě větších rozsahů dat, např. ~100TB či PB, je migrační projekt nerealizovatelný, nebo jen obtížně. Tímto způsobem je možné migracím efektivně předejít a mít celý proces technologické obnovy pod kontrolou.

Systém kromě podpory tradičních souborových protokolů, jakými jsou SMB, NFS, FTP, WebDAV, http včetně možnosti přistupovat k jedněm datům více protokoly zároveň, umožňuje nově přístup rovněž prostřednictvím S3 API. Tato implementace API je specifická tím, že umožňuje dosáhnout podobného profilu výkonu jako přes tradiční protokoly např. NFS, např. streaming dat, vysoká propustnost v rámci jednoho datového spojení atd. To je kritické pro řadu aplikací analytického zpracování dat, distribuce rich-media obsahu atd. Tradiční objektová úložiště pro tento účel nebyla původně navržena, a PowerScale tak vyplňuje mezeru v dostupných řešeních pro takto specifické požadavky.

Jedním z aktuálních trendů je nový způsob vývoje a provozu aplikací, kdy aplikace již nejsou monolitický systém, ale namísto tohoto celek tvořený jako puzzle z jednotlivých služeb, které běží odděleně v kontejnerech a jsou spravované automatizační a orchestrační vrstvou, dnes typicky komponentou Kubernetes. Isilon umožňuje integrovat do toho prostředí pomocí Container Storage Interface Pluginu, který umožňuje vývojářům automaticky vytvářet repository pro jednotlivé aplikační komponenty – tzv. persistent volumery – bez nutnosti manuální konfigurace úložiště administrátorem. V Kubernetes mohou být automaticky vytvořeny desítky či stovky NFS exportů na úložišti automaticky připojených do jednotlivých kontejnerů. Pro další úkony na straně úložiště, které je nutné automatizovat, Isilon podporuje integraci s Ansiblem, kde umožňuje širokou škálu administrativních úkonů jako vytváření síťových sdílení, nastavování přístupových práv, práce s datovými službami, či dokonce operace na file systému (vytváření, mazání, přesouvání dat atd.).

Zásadní konkurenční výhodou řešení Isilon a PowerScale je dlouhodobá podpora klíčových aplikací napříč různými odvětvími. Tým Dell Technologies provádí testování, validace a certifikace úložiště a nových verzí operačního systému OneFS s plejádou těchto aplikací a poskytuje dokumentaci pro návrh, implementaci a optimalizaci datového úložiště. Zákazník si tak může být jist, že navrhované řešení bude spolehlivě fungovat s jeho kritickými aplikacemi díky znalosti specifických výkonnostních, funkčních požadavků aplikace, které jsou zohledněny při vlastním návrhu a implementaci. Na úložišti PowerScale se bude vašim datům rozhodně líbit.

Více informací najdete na https://www.dns.cz/powerscale.

Profilová karta firmy

DNS a.s.

DNS a.s.

Jsme distributorem s přidanou hodnotou (Value Added Distributor, neboli VAD). Naše služby pokrývají kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů. Pomůžeme vám s celým procesem - od návrhu přes předprodejní podporu až po jeho samotnou realizaci. Spolehnout se na nás můžete také v oblastech jako jsou: poprodejní podpora, financování IT projektu, marketingové služby a IT vzdělávání, datová analytika, cloudové řešení na míru, IT security a další. V DNS klademe důraz na dokonalý zákaznický servis a individuální přístup ke každému projektu. Na českém trhu působíme od roku 1997.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

QNAP a DataCore přinesou efektivnější práci s daty v hybridním cloudu

23. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: QNAP)
Společnosti QNAP a DataCore uzavřely partnerství s cílem poskytnout nákladově efektivní globální systém souborů, který podnikům využívajícím rozptýlené hybridní cloudové prostředí umožní lokální automatizovaný přenos souborů a jejich archivaci, centralizované ukládání dat, maximalizaci efektivity úložiště a jednodušší přístup k datům z různých lokalit. Čtěte více

Dell EMC: úložiště PowerStore 500

30. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell EMC)
Společnost Dell Technologies zvyšuje výkon a rozšiřuje schopnosti podnikových úložných systémů Dell EMC PowerStore novým softwarem a možnostmi automatizace. Představuje také nízkonákladový model PowerStore 500 s výkonem a funkcemi podnikové třídy vhodný pro širší okruh podniků a způsobů využití. Čtěte více

Pure Storage přináší novou definici úložišť pro moderní aplikace

18. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Pure Storage)
Nová verze Portworx Enterprise 2.8 přináší úložiště ve formě kódu, řízené jako celek z platformy Kubernetes. Úložiště tak funguje konzistentně v libovolném hybridním prostředí, nezávisle na konkrétní infrastruktuře nebo konkrétním cloudu Čtěte více

HPE představilo nová řešení pro ukládání dat s konceptem „jako služba“

7. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Společnost Hewlett Packard Enterprise představila inovace, které transformují úložiště HPE Storage v softwarově definovanou datovou službu. Nová platforma pro datové služby spravované i z cloudu řeší nárůst objemů dat vznikajících na okrajích sítí až po ty nacházející se v cloudu, a pomáhá tak urychlit digitální transformaci podniků. Čtěte více