OKI darovala tiskárny Divadlu v Dlouhé

10. 8. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
V marketingu scény se uplatňují i dvě tiskárny, které darovala společnost OKI. Barevnou LED tiskárnu C5800 v divadle využívají k tisku prezentací pro partnery, výročních zpráv a propagačních letáčků, jež mohou dostat návštěvníci představení.

Divadlo v Dlouhé je příspěvkovou organizací Magistrátu hl. m. Prahy, který je jeho zřizovatelem a uděluje mu dotace na provoz. Tato scéna, stejně jako mnoho dalších kulturních institucí, nemá peněz nazbyt. Pro představu: magistrátem schválené náklady na rok 2009 jsou 57,3 milionů korun. Ty z velké části pokryje příspěvek od MHMP (38,1 mil.) a tržby za vstupné (19 mil.). Divadlo však musí shánět další prostředky.

Scéna každoročně řeší i rozdíl v dotaci. V letošním roce žádala po pražském magistrátu 38,4 milionů korun a dostala o 310 tisíc méně. „Jsme příspěvková organizace, a tak musíme počítat každou korunu. Z tohoto důvodu hledáme úsporná řešení,“ říká Lelková.

Snížení nákladů na propagaci bylo nutností
Když před časem došlo na snižování nákladů, mezi prvními při škrtech výdajů byla propagace. Původně si scéna nechávala tisknout veškeré propagační materiály, výroční zprávy či černobílé dokumenty u externích dodavatelů. Kromě velkoobjemového tisku tak vydávala nemalé částky i na tisk malonákladových letáků.

Divadlo začalo hledat východisko z pro něj nevýhodné situace. To mu nabídla společnost OKI v podobě darování tiskáren. V září 2006 dostalo Divadlo v Dlouhé první. Černobílá B6300 rychle nalezla uplatnění. „Využíváme ji na tisk dokumentů, hromadné korespondence, divadelních scénářů i na černobílý tisk letáčků, které jsou na barevných papírech,“ vyjmenovává Lelková z produkce Divadla v Dlouhé, při čem všem OKI B6300 pomáhá. Do května 2009 se na tiskárně vytisklo přes 21 200 stran.

Zvýšení prestiže u sponzorů díky kvalitním tiskovinám
Únor 2008 s sebou přinesl do divadla barevnou tiskárnu C5800. Ta znamenala další krok k „nezávislosti“ scény. „Tiskneme na ní materiály v nákladu do 500 kusů. Nyní už jsme na ní vytiskli zhruba 17 800 stran,“ říká Markéta Lelková a pochvaluje si: „Naše dokumenty mají vysokou kvalitu a je pro nás levnější, rychlejší a hlavně mnohem flexibilnější, když si je můžeme vyrobit sami.“

Právě flexibilita je pro divadlo velmi důležitá. „Nyní můžeme operativně reagovat na zájem diváků. Zjistíme-li, že na některé představení nám zbývá více volných míst, uděláme jednorázovou letáčkovou akci a nemusíme čekat na externího dodavatele. Dokážeme si pomoci sami,“ vyzdvihuje produkční jednu z výhod.

Model OKI C5800 se využívá rovněž k tisku poukázek na slevy, pozvánek na představení, PF, vizitek, vývěsních ploch k pokladnám i k náhledům před externím tiskem. Ovšem jeho nezastupitelná úloha je zejména v prezentaci pro sponzory a partnery. „Tiskneme na něm materiály určené pro propagaci a také výroční zprávy,“ říká Markéta Lelková a pokračuje: „Hezké a kvalitní zpracování těchto dokumentů zvyšuje náš kredit u partnerů, což je pro nás velmi důležité.“

Flexibilita při vlastním tisku propagačních materiálů je k nezaplacení
Divadlo v Dlouhé oba modely OKI využívá hojně. U barevné tiskárny C5800 to znamená každý měsíc výměnu toneru jedné barvy. U černobílé B6300 pak nový toner přijde na řadu zhruba po třech měsících.

Zástupkyně Divadla v Dlouhé vidí největší přínos tiskáren v tom, že scéně umožnily samostatnou realizaci drobných i větších propagačních tiskovin. Rychlost výroby a jejich profesionální kvalita pak zlepšila image divadla v komunikaci s partnery i návštěvníky.