Netmetr otestuje rychlost a kvalitu připojení k internetu

23. 5. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTÚ)
Služba Netmetr umožňuje každému otestovat rychlost i kvalitu připojení k internetu. Výsledky měření jsou dostupné (v anonymizované podobě) jako otevřená data pro následné vyhodnocení kýmkoli, kdo o to má zájem.

Pro ČTÚ je služba pomůckou umožňující detekovat případné problémy s kvalitou připojení k internetu, a následně je zkoumat s využitím vlastních postupů měření.

Uživatelé mohou využívat službu Netmetr dvěma různými způsoby: prostřednictvím mobilní aplikace, dostupné pro platformy Android a iOS, a prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče. Získané výsledky lze porovnat s průměrnými výsledky, kterých dosahují konkrétní operátoři. V případě použití browseru je měřena průměrně dosahovaná rychlost a latence připojení (tzv. ping) toho připojení, které uživatel právě využívá. Může se tedy jednat jak o pevné, tak i o mobilní (ev. nomadické) připojení.

V případě mobilní aplikace může být měřena i síla signálu mobilní sítě a vyhodnocovány i další parametry (jako konkrétní technologie pro přenos dat, umístění základnových stanic a uživatelského terminálu). Na platformě Android si uživatel může vyžádat také provedení podrobnějšího testu kvality připojení, které ověřuje dodržování pravidel síťové neutrality (tzv. NDT test).

Výsledky, které služba Netmetr poskytuje, je třeba chápat jako potenciál té přípojky, na které je měření prováděno. Nikoli jako rychlost, kterou bude uživatel dosahovat při praktickém využívání – například pro sledování videa, stahování souborů, přenosu zpráv elektronické pošty atd. Jde o záměr, opírající se i o  samotný princip měření: ten spočívá v hodnocení přenosu jen mezi koncovým zařízením uživatele a měřícími servery, umístěnými v peeringovém centru NIX.CZ. Tím je zohledněna jak rychlost „poslední míle“ (neboli rychlost samotné koncové přípojky uživatele), tak i dostatečné dimenzování sítě příslušného poskytovatele. Naopak je tím eliminován vliv konkrétního zdroje dat, který se může nacházet již mimo síť poskytovatele a jeho působnost, a v praxi se chovat jako tzv. úzké hrdlo (negativně ovlivňující celkovou rychlost přenosu a dostupnost služby).

Pomocí služby NetMetr si každý uživatel může sám ohodnotit potenciál své přípojky a její celkovou kvalitu. Výsledky od různých uživatelů téhož poskytovatele pak společně vypovídají o potenciálu sítě poskytovatele. Takovýto „celkový pohled“ na potenciál určité sítě ale může být ovlivněn dalšími faktory. Například často (strojově) opakovanými měřeními, které ovlivňují výsledné průměry, nebo různými účelovými měřeními. Aby služba Netmetr předešla takovýmto účelovým vlivům a ovlivňování zejména u mobilních sítí, používá dvě skupiny opatření pro „čištění“ dat, získaných měřením. První z nich  označuje jako „nevěrohodné“ takové výsledky, které v něčem nesplňují požadavky na ně kladené. Například když nejsou řádně dokončené, neodpovídají možnostem použité technologie atd. Druhou skupinou opatření pak je agregace vícenásobných měření: všechna měření, provedená ve stejné oblasti krátce po sobě (během krátkého časového intervalu) jsou agregována (sloučena) do jednoho měření s průměrem získaných hodnot.

Výsledky měření, které služba NetMetr provede, jsou k dispozici v podobě tzv. otevřených dat, dostupných na webovém portále služby (www.netmetr.cz). Samozřejmě jsou zveřejňována až po anonymizaci, neboli po odstranění údajů, které by umožnily identifikaci uživatelů. Data může využít kdokoli, kdo o ně má zájem. Součástí otevřených dat jsou skutečně všechna získaná data. Proces čištění se na nich projevuje nastavením příznaku (zda jsou či nejsou „věrohodné“) a uvedením důvodu (u těch výsledků, které byly shledány nevěrohodnými).

ČTÚ doufá, že aplikace Netmetr bude užitečným nástrojem nejen pro veřejnost, ale že její využití ocení i operátoři, kteří rychle získají zpětnou vazbu ohledně kvality svých sítí.

Aplikaci pro systém Android můžete stahovat: z Google Play, aplikaci pro systém iOS najdete na App Store. Měření prostřednictvím svého browseru můžete začít na adrese https://www.netmetr.cz/cs/test.html

Netmetr (www.netmetr.cz) společně provozují sdružení CZ.NIC a Český telekomunikační úřad.

Štítky: 

Podobné články

T-Mobile spustil službu Internet v letadle

18. 12. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: T-Mobile)
Zákazníci T-Mobilu již mohou zůstat ve spojení se světem i během letu nad Evropou. Služba je zatím v pilotním provozu do konce února bezplatně a T-Mobile ji nabízí cestujícím zákazníkům s mobilním paušálním tarifem. Internetové připojení prostřednictvím Wi-Fi na palubách vybraných typů letadel skupiny Lufthansa si mohou tarifní zákazníci jednoduše aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile ve svých chytrých telefonech. Čtěte více

WWW oslavilo 30 let, pojďme si připomenout důležité milníky

14. 3. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Na 12. března 2019 připadlo 30. výročí od vytvoření World Wide Webu. Pojďme si těchto 30 let připomenout prostřednictvím 30 zajímavostí, které během uplynulých třech dekád ovlivnily směr, jakým se internet ubírá. Čtěte více

Zvyšování počtu aplikací a rozvoj cloudu zahlcují firemní internetová připojení

28. 2. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: GFI Software)
Podle GFI Software je největší hrozbou pro hladké fungování firemního internetového připojení obrovský nárůst využívání aplikací, cloudových služeb a mobilních telefonů ve firemní síti. Firemní uživatelé jsou schopni vyjmenovat pouze dvě procenta využívaných aplikací, o zbylých 98 % aplikací vůbec neví. Čtěte více

V roce 2022 proteče internetem více dat než v jeho dosavadní měřené historii

29. 11. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Podle studie Visual Networking Index (VNI) společnosti Cisco v roce 2022 globálními IP sítěmi proteče více dat, než celým internetem od jeho počátku do konce roku 2016. Prognóza dále říká, že do roku 2022 dosáhne podíl uživatelů internetu 60 % světové populace, k internetu bude připojeno přes 28 miliard zařízení a video bude tvořit 82 % veškerého IP provozu. Čtěte více