Neefektivní využívání dat způsobuje podnikům problémy s inovacemi

2. 8. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware )
Téměř tři čtvrtiny (70 %) firem nedokáží vytěžit maximální užitek ze svých dat – což má přímý dopad na jejich schopnost inovovat. Téměř třetina (30 %) manažerů pak uvádí jako svůj primární strategický cíl snižování nákladů, ale vzhledem k hrozící recesi by lepší využití dat mohlo podpořit krátkodobé i dlouhodobé inovace.

S tvrzením, že firmy, které upřednostňují rozhodování založené na datech, získávají podíl na trhu na úkor konkurence, věří 59 % dotázaných. Že za svými rivaly zaostanou, pokud svá data nebudou využívat efektivněji, se obává 58 % respondentů. To znamená, že kvůli neschopnosti inovovat by mohly mít mnohé podniky problém obstát v konkurenčním boji.

Neschopnost dostatečně rychle proměňovat nápady v nové produkty, služby a strategie stále vystavuje podniky riziku nezdaru. Nedostatečnou schopnost zavádět inovace – jak ji poprvé popsala studie Inovace v exponenciální ekonomice, kterou společně zpracovala londýnská ekonomická škola Cass Business School a společnost VMware, nadále přispívá k obtížím efektivního využití dat.

Podle oslovených manažerů čtyři ze sedmi hlavních strategických obchodních cílů na příští dva roky vyžadují přesná, relevantní a včasná data jako podklad pro rozhodování, od informací o pracovní síle a produktivitě po kvalitu zákaznické zkušenosti. Své týmy k větší inovativnosti a hledání nových způsobů, jak uvádět na trh produkty, služby a strategie motivuje 52 % manažerů. 

„Většině firem nechybí dobré nápady. Ale navzdory pokrokům v jejich realizaci přetrvává ona nedostatečná schopnost uvádět inovace do života kvůli chybějícím digitálním prostředkům a dovednostem, rigidní infrastruktuře a různým omezením a rizikům spojeným se suverenitou dat a dodržováním předpisů,“ poznamenal profesor Feng Li, vedoucí katedry informačního managementu na Bayes Business School při Londýnské univerzitě, který je autorem předmluvy k nové studii Innovation-Execution Report společnosti VMware, která navazuje na původní dokument z roku 2018. „Zajímavé je, že mezi hlavní překážky bylo uváděno přílišné množství dat a problémy s přístupem ke správným datům. Větší orientaci na data při rozhodování v mnoha podnicích brání stávající informační infrastruktura, což má za následek promarnění strategických příležitostí.“

Překážky úspěchu inovací založených na datech

Mezi bariéry týkající se dat, na které poukazují manažeři, patří příliš velké množství dat (83 %), potíže s přístupem ke správným datům (74 %) a technická omezení (60 %). Velkým problémem je také suverenita dat, kdy ukládaná nebo shromažďovaná data podléhají zákonům na ochranu osobních údajů nebo jiným předpisům na úrovni státu, odvětví nebo podniku, přičemž národní (76 %) a oborové (67 %) předpisy jsou zdůrazňovány jako významné překážky využití potenciálu dat. 

„Společnosti vstoupily do doby datové, která se vyznačuje obrovským množstvím informací a Česká republika není výjimkou, což potvrzují naše zkušenosti s lokálními klienty. Při expertních analýzách a konzultacích zjišťujeme, že společnosti mají dostatek dat, ale nevědí, jak je interpretovat a naplno zužitkovat,“ řekl Lukáš Jelínek, ředitel pro rozvoj a inovace ve společnosti NTT Česká republika. „Firmy, které na kvalifikovanou analýzu dat využívají kombinaci pokročilých technologií v čele s AI, interních expertů a konzultačních služeb třetích stran jsou zpravidla schopné rychleji inovovat a dělat ideální rozhodnutí založená na těch správných datech,“ dodal Jelínek.

„V dnešní době jsou všichni posedlí dolováním dat. Avšak chybí základní předpoklady pro inovace: konceptuální kreativita, inovační prostředí ve firmách a dodržení inovačního procesu. Inovace jsou často nahodilé a nepočítají se synergickými efekty. Mnozí CEO předstírají zájem o inovace, ve skutečnosti se jich bojí, protože ve zmatečném inovačním procesu jsou výsledky nejisté. Hrozí zklamání, promarněný čas i peníze. Řešením je vybuzení nadšení a vytvoření inovačního prostředí. Data nejsou to nejdůležitější. Umělá inteligence bude vymýšlet, co s nimi. Bude vylepšovat koncepty, tvořit postupné inovace. Člověku zůstane prostor pro nové koncepty, architekturu inovací,“ vysvětlil Karel Červený, vysokoškolský učitel kreativity a inovačního myšlení, který v programech MBA a DBA učí manažery strategickému myšlení v synergiích a trénuje jejich kreativitu.

Joe Baguley, viceprezident a technický ředitel společnosti VMware pro region EMEA, řekl: „Inovace nelze odložit k ledu, zvláště v době hospodářského poklesu. Je to něco, co se týká podstaty podniku a vyžaduje čas, správnou kulturu, správné procesy a správné technologie. Jedině tak mohou inovace podporovat a zajišťovat úspěch. Není to jen něco navíc, ale je to něco, co vytváří konkurenční výhodu, přitahuje a udržuje zaměstnance a buduje sdílené hodnoty. Každá transformace – ať jde o plošné organizační změny v podniku nebo hledání způsobů, jak snížit náklady a optimalizovat procesy – závisí na digitální infrastruktuře, která dokáže podporovat informované rozhodování. K tomu slouží data. Dokáží-li manažeři lépe využívat dostupná data k rozhodování a zvyšovat datovou gramotnost zaměstnanců v celém podniku, budou schopni překonat problémy, včetně omezení souvisejících se suverenitou dat, a budou mít lepší možnost vytěžit z investic do inovací skutečnou obchodní výhodu.“

Jak překlenout propast mezi novými nápady a jejich realizací

Podnikům, které se potýkají s obtížemi týkající se využití dat a které brzdí jejich inovační úsilí, se doporučuje zaměřit se na pracovníky, procesy a technologie, a tím usnadnit uvádění nových nápadů do praxe. Jakmile se jim povede všechny složky propojit, mohou nejen lépe využít potenciál svých dat, ale také s jeho pomocí dosáhnout vyšší úrovně inovací: 64 % dotázaných podniků užívá výsledky AI a strojového učení jako vstupy pro inovace. 

„Podniky, kterým se to podaří ve správný čas, posílí svou přítomnost na trhu a zvýší svůj tržní podíl,“ uvedl jeden z hlavních lékařů ze švýcarské zdravotnické firmy, který byl v průzkumu oslovena. „Budou mít výhodnější pozici oproti svým konkurentům. Zlepšení kvality a řádná správa dat se zachováním soukromí zákazníků zlepšuje pověst firmy a zvyšuje její zisky. Také při dodržování veškerých platných předpisů mohou firmy inovovat s využitím dostupných dat a získávat tak konkurenční výhodu.“

Informace vyplývají z průzkumu mezi stovkou vrcholových manažerů globálních firem působících v Evropě, které se umístily na žebříčku Forbes Top 2000.

Štítky: 

Podobné články

Ocenění od Dellu (opět) putuje k ATC

6. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: AT C)
Společnost AT Computers získala od společnosti Dell Technologies ocenění pro nejlepšího distributora klientských zařízení za rok 2022. Obhájila tak stejnou pozici z loňského roku. Čtěte více

HPE a Nvidia spolupracují na plnohodnotném řešení podnikového GenAI

5. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Společnost Hewlett Packard Enterprise rozšířila spolupráci s firmou NVIDIA na budování podnikového výpočetního řešení pro generativní umělou inteligenci (GenAI). Předem nakonfigurované řešení pro ladění a inferenci AI umožní podnikům rychle přizpůsobit základní modely pomocí vlastních dat a nasazovat produkční aplikace kdekoliv, od okraje sítě až po cloud. Čtěte více

Zyxel nabízí firewall zdarma ke každé tříleté bezpečnostní licenci UTM GOLD

4. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Zyxel)
Společnost Zyxel Networks řichází s nabídkou na získání hardwarového firewallu zdarma. Ke každé zakoupené bezpečnostní licenci UTM GOLD na tři roky zákazníci bezplatně získají adekvátní firewall řady USG FLEX zcela. Čtěte více

TTC Marconi a TTC Mobile oficiálními partnery společnosti Streamwide

4. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: TTC Marconi)
Poskytovatelé technologických řešení v oblasti kritické infastruktury a kritické komunikace TTC Marconi a TTC Mobile uzavřely dohody o obchodním zastoupení se společností Streamwide, která patří mezi lídry v oblasti softwarových technologií pro kritickou komunikaci a krizové scénáře. Čtěte více