Nedostatek zaměstnanců v ICT trvá. České uchazeče loví i zahraniční firmy

14. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Grafton Recruitment)
Dle kvalifikovaných odhadů chybí v Česku kolem 20 až 30 tisíc IT pracovníků. Firmy se vzájemně předhání a snaží se kandidáty zaujmout benefity, finanční odměnou i možností pracovat odkudkoliv. Situaci zhoršuje rostoucí zájem zahraničních firem. Jaké další trendy, nejenom z oblasti ICT, odhalil nejnovější průzkum společnosti Grafton Recruitment?

„Trh práce v České republice se letos potýká s nejistotami, které jsou způsobeny jak neukončenou pandemickou krizí, tak válečným konfliktem, který vyvolalo Rusko vůči Ukrajině. Zatímco s pandemií se trh práce v mnoha oblastech naučil žít, válečný stav mu neumožnil původně předpokládaný vývoj,“ uvedl Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group, a dodal: Vezmeme-li v potaz míru inflace, aktuální a předpokládaný vývoj cen komodit, energetickou krizi, narušené dodavatelské řetězce, vývoj kurzu české koruny vůči euru a absenci kvalifikované pracovní síly a přidáme-li nevyčíslitelnou nejistotu budoucího období, tak je patrné, že mnozí zaměstnavatelé, ačkoli by chtěli, nejsou schopni zaměstnancům zvyšovat mzdy tak, aby toto zvýšení pokrylo výši inflace a uspokojilo očekávání.“

Potřebujeme změnit pravidla ekonomické migrace

Situace nejvíce ovlivnila výrobní a stavební firmy. Kromě toho, že musí řešit rostoucí ceny komponent a materiálů, jim více než dříve chybí kvalifikovaná pracovní síla, a to i navzdory silnému přílivu uprchlíků z válkou ohrožených zón. Dlouhodobá přílišná závislost na pracovnících z Ukrajiny se ukázala být nejjednodušší, avšak v zásadě chybnou cestou. Aktuálně je kvůli všeobecné mobilizaci a válce nábor z této země prakticky nemožný a jiné zdroje uchazečů o práci nejsou dostatečné. „Tento problém může vyřešit česká vláda, a to přesměrováním schválených kvót v Programu kvalifikovaný zaměstnanec z Ukrajiny na jiné země. Vláda je ale v této oblasti překvapivě pasivní a vyčkává vývoje na Ukrajině a patrně i výsledků komunálních voleb. Tímto přístupem ztrácíme jakoukoliv konkurenční výhodu vůči okolním zemím v čele s Polskem, které velmi dobře pochopilo, že pokud má ekonomika růst, je potřeba zabezpečit dostatek kvalifikovaných uchazečů a tím pádem změnit nastavení pravidel ekonomické migrace,“ vysvětlil Martin Malo.

Nezaměstnanost zůstane kolem tří procent

Některé obory i navzdory současným ekonomickým problémům rostou a svým lidem kromě mezd navyšují i další monetární benefity. Vedle tradičních bonusů či prémií se objevuje i benefit v podobě ročního dorovnání mzdy dle aktuální inflace, a to zejména v oboru informačních technologií nebo podnikových služeb. Díky prohlubujícímu se nedostatku lidí se běžným jevem stává také nástupní bonus i odměna za doporučení nového pracovníka. Ve výrobě nejčastěji v obou případech jde o 25 tisíc, výjimkou ale není ani dvojnásobná částka. V IT anebo ve farmacii pak jde obvykle o šesticiferné částky. Nedostatek lidí dává českým zaměstnancům jistotu, že se ani do budoucna nemusí obávat o práci. Dá se očekávat, že nezaměstnanost bude v následném období oscilovat mezi 2,7-3,3 %, ale to pouze za předpokladu, že nenastane nejčernější scénář energetické krize.

Informační technologie – nedostatek kandidátů trvá, české uchazeče loví i zahraniční firmy

Dle kvalifikovaných odhadů chybí v Česku kolem 20 až 30 tisíc IT pracovníků. Firmy se vzájemně předhání a snaží se kandidáty zaujmout zajímavými benefity, lákavou finanční odměnou i možností pracovat odkudkoliv. Situaci zhoršuje rostoucí zájem zahraničních firem, které českým kandidátům umožňují pracovat vzdáleně. Nejhůře se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti developmentu, velký nedostatek hlásí i v případě Java developerů. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například se schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení. Zaměstnávání cizinců se s ohledem na situaci v Evropě může nabízet jako vhodné řešení, v řadě firem ale zůstává překážkou jazyk nebo komplikovaný proces s pracovními vízy.

Obchod a marketing – rok ve znamení zákaznické zkušenosti a růstu fixních mezd obchodníků

V oboru obchodu a marketingu i nadále přetrvává zvýšená poptávka zejména po zaměstnancích z oblasti e-komerce a výkonnostního marketingu. Nejvíce žádaní jsou nyní business analytici, PPC specialisté a obecně zaměstnanci, kteří umí pracovat s daty, vyčíst z nich trendy a sledovat zákaznickou zkušenost. Právě ta nyní ve firmách silně rezonuje a je na ni kladen čím dál větší důraz.

Zvýšená poptávka je pak také v oblasti tvorby obsahu pro web a sociální sítě, a proto jsou více než kdy jindy žádaní obsahoví specialisté a copywriteři. Svůj marketingový tým rozšiřují zejména společnosti pohybující se mimo segment rychloobrátkového spotřebního zboží, nejčastěji jde o investiční či developerské firmy, banky a pojišťovny. Co se týká obchodu, největší rozmach je v oblasti e-komerce a služeb. Firmy potřebují zaměstnance na akvizici a rozvoj obchodu, tedy hlavně business developery. U obchodních zástupců je důraz kladen především na technické znalosti. Jejich startovací mzdy vzrostly, a to i u juniorů napříč regiony.

Nákup a logistika – důraz je kladen na interní logistiku a štíhlou výrobu, skladníci i nadále chybí

Firmám z oboru logistiky a dopravy chybí nejvíce uchazeči na pozice vedoucích logistiky, skladníků, řidičů VZV, skladových operátorů, materiálních plánovačů a dispečerů. Rostoucí počet zaměstnavatelů má zájem také o kandidáty se zkušenostmi v takzvané interní logistice, kdy vzhledem k omezení finančních zdrojů chtějí ušetřit externě vynaložené náklady. V oblasti štíhlé výroby však kandidátům často chybí potřebná certifikace.

V nákupu naopak zůstává i po pandemii poptávka po zaměstnancích nízká. Souvisí to především s větší automatizací a reorganizací nákupních týmů. Ve skladech byli v loňském roce zaměstnáváni především skladníci ze zahraničí (z Ukrajiny). Díky válce však došlo k velkému odlivu těchto pracovníků, a společnosti proto nyní hledají náhradní řešení a uchylují se k náboru z jiných segmentů či z jiných zemí. Díky nedostatku zaměstnanců pak dochází k nárůstu mezd.

Lidské zdroje, administrativa a právo - mzdy rostly zejména personalistům

Rostoucí počet firem si uvědomuje, že je na jejich pracovníky z oblasti lidských zdrojů vyvíjen stále větší tlak, ať už jde o řešení nedostatku pracovníků, protipandemická opatření či zavádění digitalizace procesů, a náležitě je proto oceňuje. Velká část úkolů, které před HR odděleními aktuálně stojí, spočívá ve zvýšení míry využití online nástrojů a posílení dobrého jména zaměstnavatele. Díky tomu vzniká řada nových pracovních pozic a spolu s nimi roste i potřeba HR business partnerů. Nejvyhledávanější pozicí z oblasti lidských zdrojů je jednoznačně náborář.

V oblasti administrativy je nejhledanější pozicí office manažer/ka. Protože je u ní často kladen velký důraz na znalost anglického jazyka, což bývá pro řadu kandidátů problémem, je poměrně těžké ji obsadit. V administrativě musí pracovníci často zastávat z jedné pozice více rolí, a to je důvodem zvýšené fluktuace. V oblasti práva jsou aktuálně nejvíce poptávané pozice koncipientů.

Bankovnictví a finanční služby – mzdy rostly jen výjimečně, většinou zůstávají neměnné

Organizace z oboru bankovnictví a finančních služeb i nadále aktivně poptávají nové zaměstnance. Oproti loňskému roku však nehledají pouze náhrady za bývalé zaměstnance, ale otevírají i nová pracovní místa, a to především v oblasti investic. Kandidáti na trhu práce však chybí, a proto jsou firmy nově otevřené i absolventům. I přesto, že největší poptávka je po kandidátech na manažerské pozice zaměřené na finance či daně, mezi nejhůře obsaditelné pozice patří mzdoví a finanční účetní a fakturanti. Na pozicích účetních přitom došlo k mírnému nárůstu mezd. I nadále přetrvává trend sdružování pracovních pozic, kdy zaměstnanci zastávají za stejnou mzdu dvě role najednou. Firmy, které nenabízí možnost home officu, často přichází o kandidáty.

Podnikové služby: růst oboru zvýraznil konkurenci mezi centry, o lidi bojují mzdou a benefity

Podnikové služby jsou oborem, u kterého pandemická krize akcelerovala rozvoj a implementaci nových technologií a zavedení nových pracovních přístupů. Výsledkem je meziroční růst zaměstnanosti v tomto sektoru o 13 %. Oborová asociace ABSL navíc předpokládá, že celkový počet zaměstnanců oboru do roku 2025 vzroste o dalších 50 000, a dosáhne tak celkové úrovně 200 000 lidí. Protože velký podíl zaměstnanců oboru tvoří cizinci, bude pro tento sektor klíčové zjednodušení pravidel ekonomické migrace. Zvýšená náborová aktivita zaměstnavatelů způsobila růst konkurence mezi jednotlivými centry, což vyvolává potřebu správně a ambiciózně nastavovat mzdové podmínky a s nimi spojené benefity, a to jak pro současné zaměstnance, tak i pro budoucí uchazeče. Proto ve sledovaném období, ačkoli nijak výrazně, mzdy v tomto oboru rostly a rozšiřovala se i paleta benefitů jako flexibilita pracovní doby či možnost práce z home officu i ze zahraničí. Mezi další očekávané benefity ze strany zaměstnanců pak patří 13./14. plat a navýšení mzdy o míru inflace.

Podobné články

Nedostatek pracovníků v IT ovlivňuje rozhodování o investicích do technologií

16. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Salesforce)
Podle zprávy 2022 IT Leaders Pulse Report firmy (ze skupiny Salesforce) téměř tři čtvrtiny (73 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že získávání IT talentů nebylo nikdy těžší. Téměř všichni (98 %) současně uvádějí, že získávání IT talentů ovlivňuje rozhodování jejich organizace o investicích do technologií. Čtěte více
Alexander Malienko, Business Unit Director pro východní Evropu společnosti Dynabook

Dejte zaměstnancům správné technologie

16. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: dynabook)
Napříč všemi oblastmi podnikání pokračuje boj o talentované zaměstnance. A kvalifikovaní zaměstnanci zároveň přehodnocují své priority vzhledem k posunu k hybridní práci. Dříve lákali zaměstnavatelé potencionální pracovníky například na designové kanceláře nebo na obědy zdarma. Dnes je situace složitější… Čtěte více

Téměř 63 % IT specialistů pociťuje při práci na dálku výrazné vylepšení duševní i fyzické pohody

5. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: No Fluff Jobs)
Přechod k práci na dálku či hybridnímu modelu byl v oboru IT hladký. Zaměstnavatelé i zaměstnanci byli dobře připravení, protože už před pandemií pracovalo v odvětví na dálku 36 % lidí. Které konkrétní výhody i nevýhody oba „nové“ modely práce přinášejí? Čtěte více

Téměř každý druhý IT administrátor se stará o více než 150 uživatelů

23. 6. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Zebra systems)
Společnost Zebra systems na základě dotazovaní mezi partnery zjistila, že roste průměrný počet uživatelů, o které se stará každý IT administrátor – každý ze 40 % českých IT správců se nyní stará o více než 150 uživatelů, 11 % dokonce o více než 300 uživatelů. Čtěte více