Konference Efektivní správa kontejnerových klastrů napříč datovými centry i cloudy

2. 5. 2024. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Exponet)
Kontejnerizace je hitem posledních let a její popularita stále roste. Efektivní správě kontejnerových klastrů napříč datovými centry a cloudy, škálování a zabezpečení kontejnerizovaných aplikací se bude věnovat program konference Kontajnery v praxi, která se uskuteční 15. května 2024 v hybridním formátu - v prezenční formě v Lindner Hotelu Gallery Central v Bratislavě s online přenosem.

V půldenním programu konference Kontajnery v praxi představí přední čeští a slovenští odborníci nejnovější trendy a technologie z oblasti kontejnerizace a ukáží, jak kontejnery využívají různé organizace a jak řeší výzvy spojené s migrací, automatizací, zálohování a obnovou dat a aplikací.

Nejrozšířenější platformou pro provoz kontejnerizovaných aplikací je otevřený systém Kubernetes. Konkrétní ukázku jeho využití v praxi představí v úvodu konference Ondřej Šika, DevOps architekt, konzultant a lektor, který ukáže, jak s open source platformou Kubernetes zrychlili nasazování a zjednodušili provoz aplikací v Drážním úřadu, a jak probíhala stavba prostředí od začátku až po nasazení do produkčního prostředí.

Vývoj kontejnerizovaných aplikací je doprovázen řadou očekávání. V čem spočívá kouzlo vývoje kontejnerů a jak ho správně zvládnout odhalí ve svém vystoupení Igor Bandurič, softwarový architekt společnosti Eviden. Vývoj kontejnerizovaných aplikací skýtá řadu možností, které mohou zjednodušit implementaci, nasazování i provoz, v praxi se však některé z těchto možností vylučují, nejsou zralé nebo jsou více zbožným přáním než reálnou možností. Bandurič se s účastníky konference podělí o své zkušenosti a postupy, které se v praxi osvědčily.

Používání, spolupráci a nástrojům na poskytování bezpečného prostředí pro aplikace běžící v kontejnerech se ve své přednášce bude věnovat Ondřej Číž, solution inženýr společnosti F5, která je vnímána nejen jako spolehlivý a flexibilní partner v oblasti klasických datových center a cloudových aplikací, ale s příchodem bezplatného webového serveru s otevřeným zdrojovým kódem NGINX velmi výrazně expandovala i do oblasti Kubernetes.

Ověřené koncepty Kubernetes

Kubernetes je už dnes tzv. „battle-tested“ platforma a mnohé koncepty, na kterých je postavena, můžeme považovat za ověřené. Dnes už známe silné a slabé stránky této architektury a můžeme se poučit. Kontejnerový nadšenec Zdenko Vrabel ve své přednášce posluchačům napoví, co nás může Kubernetes naučit o event-driven systémech a API designu, a co můžeme následně použít v našich architekturách a řešeních.

Správa hesel v kontejnerech a cloudu

Typická organizace má 45× více non-human identit než těch lidských. Hesla, certifikáty a tokeny k aplikacím jsou roztroušené po různých klíčenkách, projektech nebo v prostém textu v konfiguračních souborech. To vytváří nejen vážný bezpečnostní problém, ale také brzdí spolupráci a vede k výpadkům provozu. Jan Pergler, solution architekt společnosti CyberArk, ukáže účastníkům ověřené postupy a možné centrální řešení ochrany, tzv. secrets, v kontejnerech a cloudových prostředích.

Jak postupně migrovat aplikace z již existujícího prostředí VM do Kubernetes poradí DevOps specialista a konzultant Tomáš Boros. Kubernetes poskytuje jednoduchý mechanismus zjišťování a řízení služeb za pomoci CoreDNS, který je zároveň dynamický díky vestavěným kontrolám životnosti. Ve světě VM a při standardních nasazeních aplikací tento mechanismus k dispozici není. Boros ve své přednášce ukáže, jak lze pomocí řešení Consul přenést dynamiku a větší přehled o jednotlivých nasazených službách, které se vyrovnají možnostem Kubernetes, do prostředí VM. Řešení Consul zároveň zjednodušuje správu hybridních prostředí a může být přínosem při migraci služeb z prostředí VM do Kubernetes.

Odborná konference Kontajnery v praxi se koná prezenčně i online 15. května 2024 od 9:00 do 14:00 hodin v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central, a je určena jak IT profesionálům a IT manažerům, tak zástupcům organizací ze soukromého i veřejného sektoru, kteří plánují využívat kontejnery ve své podnikové infrastruktuře.

Podobné články

Cloud Computing Conference 2024: Zajištění technologické nezávislosti, operativní flexibilita a repatriace cloudu

13. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Exponet)
Nejnovější trendy, technologie a řešení v oblasti cloud computingu představí 22. května Cloud Computing Conference 2024. Přední čeští odborníci se zaměří na cloudové služby a jejich bezpečnost, integraci do firemní infrastruktury, přínosy kontejnerizace, hybridní cloudová řešení a správu multicloudu i jeho nákladovou efektivitu. Část programu se bude věnovat i cloudovým službám ve veřejné správě. Čtěte více