Jak si loni vedly služby poskytované v mobilních sítích

14. 5. 2013. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: ČTU)
Na konci roku 2012 bylo v ČR aktivních 13,5 milionů SIM karet. Tržní podíl jednotlivých mobilních operátorů je relativně stabilní. Přístup k internetu na maloobchodním trhu je nejčastěji uskutečňován prostřednictvím technologie xDSL. Co dále vyplývá z dat ČTU?

V minulém roce působily na mobilním trhu čtyři subjekty provozující mobilní sítě a poskytující mobilní služby, a to společnosti Telefónica, T-Mobile, Vodafone a Air Telecom (dříve MobilKom).

Počet aktivních SIM karet k 31. prosinci 2012 podle předběžných údajů činil 13,5 mil. Došlo k poklesu celkového počtu mobilními operátory vykázaných aktivních SIM karet v porovnání s rokem 2011, byť jen o méně než jedno procento.

Vzhledem k tomu, že celkový počet účastníků nadále neroste, dochází především k přesunu účastníků mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Přechod mezi jednotlivými poskytovateli je pro účastníka dostupný a konkurenční prostředí na trhu podporuje i možnost přenést při změně poskytovatele telefonní číslo.
 
Tržní podíly jednotlivých operátorů na trhu, vyjádřené v počtu SIM karet, jsou v posledních letech relativně stabilní. Předplacených karet využívá přibližně 5,5 milionů lidí a 8 milionů lidí dává přednost měsíčním tarifům.

Objem provozu hlasových volání originovaný účastníky mobilních sítí v roce 2012 mírně vzrostl (meziročně o necelých 5 %) a počet odeslaných SMS zpráv z mobilní sítě (bez zahrnutí roamingu) vzrostl o cca 3,5 %. Průměrný originovaný provoz, vyjádřený v reálných minutách volání na jednu aktivní SIM kartu, byl v roce 2012 cca 1 200 reálných minut a počet odeslaných SMS zpráv 550.

Internet

Služby mobilního přístupu k internetu jsou alternativou k širokopásmovému přístupu v pevných sítích. Mobilní operátoři nabízejí dva typy mobilního připojení – internet v mobilu a mobilní internet s použitím modemu.

Níže uvedený graf představuje nabídku mobilních operátorů služeb internet v mobilu ke konci roku 2012. Jednotlivé nabídky operátorů jsou porovnány dle tarifů s odlišným datovým limitem (FUP). Oproti předešlému roku rozšířili společnosti Vodafone a Telefónica svoji nabídku o tarify s vyšším datovým limitem. Společnost T-Mobile navýšila datový limit u jednoho ze svých stávajících tarifů.

V případě druhé varianty datových mobilních služeb, tj. mobilní internet s použitím modemu, ukazuje cenové srovnání další graf. Porovnává ceny tarifů mobilního internetu u jednotlivých operátorů ke konci roku 2012. Nabízené tarify se liší dle rychlosti, které lze dosáhnout při stahování dat, a dle datového limitu.

Společnost Air Telecom, která provozuje mobilní služby pod značkou U:fon, změnila strukturu nabízených tarifů jak změnou cen, tak změnou datových limitů. Společnost Vodafone rozšířila svoji nabídku například o tarify, které jsou určené pro tablety, a celkově navýšila rychlost pro stahování dat u všech tarifů. Společnost T-Mobile rovněž navýšila rychlost pro stahování dat u jednoho ze svých tarifů.

Služby širokopásmového přístupu

V roce 2012, stejně jako v předchozích letech, se na maloobchodním trhu služeb širokopásmového připojení pouze minimálně měnil tržní podíl vyjádřený počtem přístupů.

Nejvíce zastoupené technologie na maloobchodním trhu jsou přístupy xDSL a WLL (zahrnují veškeré pevné rádiové přístupy a přístupy prostřednictvím WiFi), které tvoří dohromady cca 70 % podíl na trhu širokopásmového přístupu k internetu. Nejvyššího meziročního růstu tržního podílu dosáhly přístupy prostřednictvím optických sítí FTTx a také bezdrátové (WLL) přístupy.

Postupné snižování podílů technologií xDSL a CATV na trhu širokopásmového přístupu k internetu ve prospěch jiných technologií, zejména FTTx a přístupů v mobilních sítích, je v souladu s očekáváním ČTÚ i trendem v jiných zemích Evropské unie, kde také dochází k rozvoji optických sítí a k růstu mobilních přístupů. Trendy vývoje podílu širokopásmových přístupů k internetu podle jednotlivých technologií na maloobchodním trhu mezi roky 2008 až 2012 dokumentuje další graf.

Z hlediska mezinárodního srovnání (viz další graf) je zřejmé, že se penetrace služeb širokopásmového přístupu internetu ČR zvyšuje (ze 14,7 % ze závěru roku 2007 až na 23 % k lednu roku 2012). Ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie jsou však dosažené hodnoty penetrace v České republice stále pod průměrem (průměr Evropské unie 27,7 %).

Štítky: 
Fotogalerie: 

Podobné články

Od dubna jde operátora změnit rychleji a levněji

1. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTÚ)
Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna významným způsobem urychluje a zlevňuje přestup k jinému operátorovi. Nejenže zkracuje lhůty pro přenos čísla, ale výrazněji než doposud zastropuje i výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Čtěte více

Zajímavosti z výroční zprávy ČTÚ za rok 2018

24. 5. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTÚ)
V mobilních sítích se v roce 2018 v ČR přeneslo 368 petabajtů dat. To je více než dvojnásobně než v roce předešlém. Zásluhu na tom má služba fixní LTE. Zatímco přes mobilní službu uživatelé přenesli celkem 135 PB, přes fixní LTE objem přenesených dat překonal 234 PB. Čtěte více

ČTÚ změřil sílu mobilního signálu na dálnicích

23. 12. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: ČTÚ)
Český telekomunikační úřad v závěru roku dokončil měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Navázal tak na předchozí měření na železnici. Ukázalo se, že největší problém s pokrytím mají operátoři na dálnice D8. Čtěte více

Netmetr otestuje rychlost a kvalitu připojení k internetu

23. 5. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTÚ)
Služba Netmetr umožňuje každému otestovat rychlost i kvalitu připojení k internetu. Výsledky měření jsou dostupné (v anonymizované podobě) jako otevřená data pro následné vyhodnocení kýmkoli, kdo o to má zájem. Čtěte více