Jak příchod Obecné umělé inteligence (AGI) ovlivní ekonomiku a IT?

3. 4. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Apertia Tech)
Příchod Obecné umělé inteligence (AGI) na úrovni člověka, který mnozí očekávají již v roce 2027, bude bezpochyby představovat zásadní zlom v dějinách lidstva a přinese dalekosáhlé změny v ekonomice a oblasti informačních technologií. AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Jaké to s sebou přinese potencionální změny?

Transformace ekonomiky

AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Z ekonomického hlediska AGI povede k bezprecedentnímu nárůstu produktivity a efektivity. Inteligentní stroje převezmou velkou část úkolů, což povede k výraznému zvýšení výkonu a snížení nákladů v mnoha odvětvích.

„Nicméně masivní automatizace také způsobí významné narušení pracovního trhu. Mnoho pracovních míst bude nahrazeno, což povede k vysoké nezaměstnanosti a prohlubování ekonomické nerovnosti. Je nezbytné hledat způsoby, jak spravedlivě distribuovat přínosy AGI a zajistit, aby z ní profitovala celá společnost,“ uvedl David Strejc, jednatel firmy Apertia Tech a architekt lowcodeplatformy AutoERP.

Vliv na obor informačních technologií

V oblasti IT bude mít AGI obrovský dopad. Inteligentní systémy budou autonomně vyvíjet a zdokonalovat software, optimalizovat infrastrukturu a řešit komplexní problémy s nebývalou rychlostí a přesností. Zažijeme explozivní rozvoj nových technologií a inovací.

AGI také zásadně změní způsob interakce s počítači. Namísto tradičních rozhraní budeme komunikovat přirozeným jazykem s inteligentními asistenty, kteří budou rozumět našim potřebám a dokážou předvídat naše požadavky. Hranice mezi člověkem a strojem se bude stále více stírat.

Dopady na role programátorů

S příchodem AGI se role programátorů výrazně promění. Velká část běžné programátorské práce bude automatizována. AGI systémy budou schopny samostatně vytvářet, upravovat a vylepšovat softwarové aplikace s minimálním zásahem člověka.

Podle Davida Strejce si pouze ti nejlepší a nejkreativnější programátoři, kteří dokážou pracovat na velmi složitých a inovativních projektech, udrží svou nezastupitelnou roli.  Dále doplnil: „Většina ostatních se bude muset přeorientovat na nové role, jako jsou pozice analytiků a systémových architektů.“ Analytici budou hrát klíčovou roli v procesu vývoje softwaru, budou zodpovědní za sběr a analýzu dat, identifikaci problémů a navrhování řešení ve spolupráci s AGI.

Tento posun od tradičního programování k analýze a designu softwaru bude vyžadovat značné změny ve vzdělávání a přípravě IT profesionálů. Důraz se přesune na rozvoj měkkých dovedností, kritického myšlení a kreativity. Schopnost efektivně spolupracovat s AGI se stane klíčovou konkurenční výhodou na trhu práce.

Zodpovědný vývoj a regulace AGI

To však vyvolá také řadu etických a bezpečnostních otázek. Bude nutné zajistit, aby tyto systémy byly vyvíjeny a používány zodpovědně, s respektem k lidským právům a demokratickým hodnotám. Hrozba zneužití AGI pro sledování, manipulaci či kontrolu společnosti je reálná a bude vyžadovat robustní regulační rámce a mezinárodní spolupráci.

Přestože AGI převezme velkou část rutinní programátorské práce, lidská kreativita, úsudek a etické cítění zůstanou nepostradatelné. Bude na lidech, aby určovali směr vývoje softwaru, dohlíželi na jeho kvalitu a zajišťovali jeho společensky prospěšné využití. Role programátorů se změní, ale jejich význam rozhodně nezmizí.

Podobné články

Jakub Opálka (Salesforce): AI přináší do oblasti CRM systémů zásadní změny

11. 6. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Rozhovor s Jakubem Opálkou, territory managerem společnosti Salesforce, odhaluje vliv umělé inteligence (nejenom) na svět podnikových CRM systémů. Kromě dopadů a využití AI v oblasti CRM platforem jsme hovořili také o bezpečnosti dat, které AI svěřujeme, nebo o vnímání důvěry v digitální éře. Prostor dostalo i působení společnosti Salesforce na českém trhu. Čtěte více

Nová bílá kniha Schneider Electric: Chlazení kapalinami v datových centrech využívajících AI

24. 7. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
Společnost Schneider Electric zveřejnila průlomovou bílou knihu zaměřenou na kapalinové chlazení datových center. Dokument s názvem „Řízení kapalinových chladicích systémů v datových centrech využívajících umělou inteligenci“ přichází v době, kdy datová centra čelí náročným výzvám v oblasti tepelného managementu kvůli prudkému růstu poptávky po AI. Čtěte více

Malé a střední firmy jsou v používání umělé inteligence jistější než velké společnosti

19. 7. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Salesforce)
Nedávný průzkum společnosti Salesforce mezi 600 IT profesionály ukázal, že malé a střední podniky (SMB) mají větší důvěru v umělou inteligenci a její přínosy než jejich korporátní protějšky. Dokonce natolik, že se naprostá většina (95 %) IT profesionálů pracujících v malých a středních podnicích cítí naprosto jistě při využívání generativní AI a vidí v této technologii větší příležitost pro růst příjmů. Čtěte více

Případy využití AI ve firemní praxi

18. 7. 2024. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: ASPEN PR)
AI začíná znatelně měnit každodenní kancelářskou práci. Zefektivňuje rutinní úkony, jako je vyplňování dotazníků, generování grafů a reportů, a zároveň nabízí pokročilé funkce, jako je automatický přepis hlasu a překlad v reálném čase. Tyto technologie ušetří zaměstnancům hodiny práce, které pak mohou věnovat odbornějším úkolům. Čtěte více