Jak může kapalinové chlazení vyřešit klíčové problémy rozvoje datových center?

19. 6. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
A proč je kapalinové chlazení vhodné i v období úsporných opatření ve spotřebě vody? Narůstající požadavky na inovace datových center, snížení spotřeby energie a emisí uhlíku nebo zabránění výpadku a ztrátě dat. Jedna věc je pro ně klíčová, a tou je efektivní chlazení.

Právě chlazení pomocí kapaliny v porovnání s klasickým „vzduchem“ přináší řadu nesporných výhod – ať už jde o úsporu energie, nižší provozní náklady či tišší provoz nebo vyšší spolehlivost serverů.

Recyklace vody

Ohřátá voda může být dále využita v té samé budově, např. pro vytápění. Vodu využívanou pro chlazení datového centra, ať už jde o ponorné vany nebo přímé chlazení, lze v některých případech dále zužitkovat.

Lepší regulace teploty

Kapalinové chlazení umožňuje lepší regulaci teploty, nižší provozní teplota pak zlepšuje výkonnost čipů. Nové technologické trendy vedou k zapojování více zařízení v těsné blízkosti u sebe, což vede k velkému nárůstu teploty. Chlazení vzduchem je v tomto případě nedostatečné. Naopak chladicí kapalinu lze vést i do míst, kam se větráky z důvodu vysokého zahuštění rozvaděčů nedostanou. Tak lépe odvádí teplotu a zajišťuje plynulé fungování datového centra. Kapalinové chlazení dokáže v závislosti na typu pohltit 70–95 % veškerého procesory vytvářeného tepla, takže neproniká do okolí.

Nižší spotřeba elektrické energie

Využití kapalinového chlazení dokáže snížit spotřebu elektrické energie až o 15 %. Elektrická energie je klíčovým prvkem celého IT sektoru, bez ní se dlouhodobě neobejde. Je ale zároveň i jejím nejpalčivější místem. Náročným z pohledu energie je jak chod samotných procesorů a dalších IT zařízení, tak právě i chladicí technologie. Růst spotřeby energie je přímo úměrný růstu provozních nákladů. S kapalinovým chlazením odpadá potřeba větráků a ventilátorů. Dochází tak k úspoře u energií až o 15 % a zároveň ke snížení zdravotního rizika spojeného s nadměrným hlukem.

Úspora místa

Chlazení tekutinou šetří místo, a umožňuje tak umístění IT zařízení a rozvaděčů prakticky kdekoliv. Přidáváním nových zařízení do rozvaděčů dochází k jejich zhušťování, to následně vyžaduje efektivnější ochlazování. Při klasickém chlazení vzduchem je prostor rozdělen na „studené“ a „teplé“ uličky v závislosti na tom, jaký typ vzduchu jimi prochází. Toto uspořádání musí být dodrženo, aby nedocházelo k přehřívání, takže požadavky na celkový obsazený prostor jsou vyšší. V případě kapalinového chlazení není podobné rozvržení nutné, potřeba je pouze potrubní systém, který chlazení zajistí.  IT zařízení a rozvaděče lze zároveň umístit prakticky kdekoliv, což se v době, kdy má každý ušetřený metr význam, hodí.

Ochrana v drsném prostředí

Kapalinový chladící systém rozvaděč chrání před znečištěním. Kam v továrně či jiném, ne úplně čistém, provozu umístit IT zařízení, je často složitá otázka. IT technologie jsou při sebemenším znečištění náchylné k poškození. Často tak vyvstává otázka, kam umístit IT zařízení ve výrobním závodě nebo jiném, na znečištění náchylném provozu. Ve „špinavém“ prostředí se zvyšuje riziko, že se něco pokazí a spolehlivost procesorů se sníží. Možností je umístit veškerá IT zařízení do samostatných uzavřených a dobře odizolovaných budov či místností, ne vždy je ale něco podobného možné. Při použití kapalinového chladícího systému je jím rozvaděč z vnější strany chráněn a minimalizuje se tak riziko průniku cizorodých látek. Výhodou je i absence větráků, které zvyšují riziko šíření prachových a dalších znečišťujících částic do ovzduší.

Výhody kapalinového chlazení:

  • eliminuje zdravotní rizika spojená s nadměrným hlukem;
  • snižuje riziko přehřátí datového centra;
  • pohlcuje 70–95 % veškerého procesory vytvářeného tepla;
  • odpadní teplo může být použito pro vytápění budovy;
  • chrání zařízení před vnějším znečištěním;
  • snižuje spotřebu elektrické energie až o 15 %;
  • reguluje spotřebu vody v rámci chladicího zařízení;
  • šetří místo.

Více informací naleznete zde.

Štítky: 
Datová centra, Servery, APC by Schneider Electric

Podobné články

Acronis zprovoznil cloudové datové centrum v Praze

30. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Acronis)
Jako jedno ze 111 lokálních datových center, které Acronis plánuje po celém světě nasadit, poskytuje i pražské centrum partnerům přístup ke kompletní sadě řešení kybernetické ochrany. Českým zákazníkům DC zajišťuje rychlejší přístup, větší bezpečnost, lokální umístění dat a zároveň podpoří komplexní nabídky služeb MSP poskytovatelů. Čtěte více

Dell Technologies přichází s novou generací serverů pro AI a edge computing

22. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
S portfoliem 17 nových serverů směřuje Dell Technologies k autonomní infrastruktuře, která nabízí lepší efektivitu IT, podporuje AI a vychází vstříc potřebám IT mimo klasické datové centrum, zejména v oblasti edge computingu. Čtěte více

Dell EMC PowerStore Metro Node přináší automatické zajištění kontinuity provozu

24. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell EMC)
Na rozdíl od některých aktivně-pasivních řešení nabízí nový uzel PowerStore aktivní-aktivní konfiguraci se simultánním zápisem v obou lokalitách a podporuje nulovou hodnotu cílového bodu zotavení (RPO) a cílové doby zotavení (RTO). Čtěte více

Česká datová centra přecházejí na SSD

9. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kingston)
Podle průzkumu společnosti Kingston přecházejí datová centra v České republice průběžně na výkonná SSD podnikové třídy. Jaké to má výhody a co z výpovědí respondentů vyplývá? Čtěte více