IT4Innovations se stává národním centrem kompetence pro HPC

16. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: IT4Innovations )
IT4Innovations se zapojilo do projektu EuroCC, jehož cílem je vytvořit v České republice národní centrum kompetence pro vysoce-výkonné počítání (HPC) a zavést podpůrné aktivity v této oblasti pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec. Cílem projektu je sdílení znalostí v oblasti HPC v celé Evropě i posílení technologické autonomie a konkurenceschopnosti EU.

Aby se Evropská unie mohla zařadit mezi světové lídry v oblasti superpočítačových technologií, vznikl v roce 2018 společný podnik EuroHPC JU, který se stal počátkem nové éry jednotného celoevropského přístupu k problematice rozvoje a nasazování HPC technologií do výzkumu, průmyslu i společnosti. Prostřednictvím investic do HPC infrastruktury, vývoje nových technologií a pokročilých softwarových nástrojů se EuroHPC JU pustilo do systematického budování konkurenceschopného a soběstačného evropského HPC ekosystému. Ukazuje se však, že úroveň využití HPC technologií je v jednotlivých členských zemích velmi odlišná a obecně v celé Evropě chybí dostatečná úroveň odbornosti a znalostí v oblasti HPC i v souvisejících oborech, jako je analýza a zpracování dat či umělá inteligence. Aby bylo možné tyto zásadní nedostatky a bariéry masivnějšího nasazování HPC technologií v praxi eliminovat, schválil společný podnik EuroHPC JU financování projektu na vytvoření celoevropské sítě národních center kompetence HPC. Projekt nese název EuroCC a roli národního HPC centra kompetence pro Českou republiku v něm zastává  IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Mezinárodní projekt EuroCC sdružuje 33 evropských států a má celkový rozpočet 57 milionů eur. Polovina rozpočtu pochází z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a druhou polovinu hradí jednotlivé země. První fáze budování národních HPC center kompetence potrvá dva roky a oficiálně začala startem projektu EuroCC 1. září 2020. Centrum IT4Innovations v projektu provede nejprve národní audit kompetencí a příležitostí v oblasti HPC, aby zjistilo mezery v odborných vědomostech a znalostech v České republice a následně pomohlo tyto mezery postupně vyplňovat. „Projekt EuroCC si dal za cíl vytvořit celoevropskou síť národních středisek HPC k posílení vědomostí o vysoce-výkonném počítání. Tato národní centra kompetence podpoří akademickou obec, veřejnou správu a průmysl, zejména pak malé a střední podniky, a nabídne jim, aby využily dostupných znalostí, zkušeností a zdrojů HPC v Evropě,“ nastínil cíl projektu jeho koordinátor v České republice Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra při VŠB-TUO.

Současně s projektem EuroCC byl odstartován i projekt CASTIEL, v němž několik vybraných superpočítačových center bude poskytovat koordinační podporu. Zatímco EuroCC má záštitu nad odbornými znalostmi HPC v každém členském státě, CASTIEL se zaslouží o výměnu odborných znalostí v celé síti EuroCC. Do budoucna vypracuje celoevropskou mapu kompetencí, která bude katalogizovat dostupné zdroje, ale i mezery ve znalostech napříč všemi centry EuroCC a nabídne odbornou podporu, kurzy, školení a workshopy tak, aby se minimalizovaly rozdíly mezi členskými zeměmi a aby se celkově zvýšila úroveň adopce HPC technologií v celé Evropě. Vedle toho bude poskytovat vědomosti a odborné znalosti nezbytné k řešení potřeb HPC pro průmyslový výzkum a vývoj, což by zahrnovalo mentorování ze strany center či mezinárodní setkání, na nichž by uživatelé HPC technologií představili případové studie jejich úspěšných aplikací. Tato setkání umožní nejen lépe porozumět a řešit specifické potřeby průmyslových uživatelů HPC technologií, ale také může významně pomoci malým a středním podnikům při rozhodování o investicích do technologií a zdrojů HPC.

Podobné články

Superpočítač Atos BullSequana s procesorem AMD trhá výkonové rekordy

27. 9. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Atos)
Francouzský Atos se pochlubil, že jeho superpočítač BullSequana XH2000 s procesorem AMD EPYC 7H12 má na kontě hned pět nových světových rekordů v oblasti výkonu serverů. Čtěte více

Nvidia se pouští do dalšího byznysu – kupuje výrobce síťových prvků Mellanox

12. 3. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Nvidia, Bloomberg, Techcrunch)
Izraelská společnost Mellanox je známá díky svým výkonným síťovým prvkům pro datová centra a HPC. Nvidia pak do datových center dodává své optimalizované grafické čipy na první pohled tak jde o logické spojení, které může přinést řadu zajímavých synergií a další posílení pozic Nvidie v tomto segmentu. Čtěte více

Společnost Dell EMC podporuje rozvoj HPC komunity

30. 6. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell EMC)
Společnost Dell EMC oznámila záměr dále rozvíjet řešení HPC. Představila také přírůstky ve svém portfoliu řešení, které pomohou zákazníkům dále optimalizovat projekty HPC. Díky spolupráci s předními výzkumníky a inovátory nabízí řešení HPC od Dell EMC prostředky pro nasazení i v odvětvích, jako jsou výzkum, vědy o živé přírodě nebo výroba. Čtěte více
Aleš Komárek (DNS) a Pavel Bastl (ELI Beamlines) zahajují přednášky

Supercomputing letos čekají změny

16. 1. 2017. (redaktor: Jakub Špaček, zdroj: DCD Publishing)
Společnost DNS ve spolupráci s výzkumným zařízením ELI Beamlines uspořádala již tradiční přednášky o superpočítačích a souvisejících technologiích jako reakci na konferenci Supercomputing (SC16), která se uskutečnila v listopadu loňského roku v Salt Lake City. Čtěte více