IT4Innovations se stává národním centrem kompetence pro HPC

16. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: IT4Innovations )
IT4Innovations se zapojilo do projektu EuroCC, jehož cílem je vytvořit v České republice národní centrum kompetence pro vysoce-výkonné počítání (HPC) a zavést podpůrné aktivity v této oblasti pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec. Cílem projektu je sdílení znalostí v oblasti HPC v celé Evropě i posílení technologické autonomie a konkurenceschopnosti EU.

Aby se Evropská unie mohla zařadit mezi světové lídry v oblasti superpočítačových technologií, vznikl v roce 2018 společný podnik EuroHPC JU, který se stal počátkem nové éry jednotného celoevropského přístupu k problematice rozvoje a nasazování HPC technologií do výzkumu, průmyslu i společnosti. Prostřednictvím investic do HPC infrastruktury, vývoje nových technologií a pokročilých softwarových nástrojů se EuroHPC JU pustilo do systematického budování konkurenceschopného a soběstačného evropského HPC ekosystému. Ukazuje se však, že úroveň využití HPC technologií je v jednotlivých členských zemích velmi odlišná a obecně v celé Evropě chybí dostatečná úroveň odbornosti a znalostí v oblasti HPC i v souvisejících oborech, jako je analýza a zpracování dat či umělá inteligence. Aby bylo možné tyto zásadní nedostatky a bariéry masivnějšího nasazování HPC technologií v praxi eliminovat, schválil společný podnik EuroHPC JU financování projektu na vytvoření celoevropské sítě národních center kompetence HPC. Projekt nese název EuroCC a roli národního HPC centra kompetence pro Českou republiku v něm zastává  IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Mezinárodní projekt EuroCC sdružuje 33 evropských států a má celkový rozpočet 57 milionů eur. Polovina rozpočtu pochází z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a druhou polovinu hradí jednotlivé země. První fáze budování národních HPC center kompetence potrvá dva roky a oficiálně začala startem projektu EuroCC 1. září 2020. Centrum IT4Innovations v projektu provede nejprve národní audit kompetencí a příležitostí v oblasti HPC, aby zjistilo mezery v odborných vědomostech a znalostech v České republice a následně pomohlo tyto mezery postupně vyplňovat. „Projekt EuroCC si dal za cíl vytvořit celoevropskou síť národních středisek HPC k posílení vědomostí o vysoce-výkonném počítání. Tato národní centra kompetence podpoří akademickou obec, veřejnou správu a průmysl, zejména pak malé a střední podniky, a nabídne jim, aby využily dostupných znalostí, zkušeností a zdrojů HPC v Evropě,“ nastínil cíl projektu jeho koordinátor v České republice Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra při VŠB-TUO.

Současně s projektem EuroCC byl odstartován i projekt CASTIEL, v němž několik vybraných superpočítačových center bude poskytovat koordinační podporu. Zatímco EuroCC má záštitu nad odbornými znalostmi HPC v každém členském státě, CASTIEL se zaslouží o výměnu odborných znalostí v celé síti EuroCC. Do budoucna vypracuje celoevropskou mapu kompetencí, která bude katalogizovat dostupné zdroje, ale i mezery ve znalostech napříč všemi centry EuroCC a nabídne odbornou podporu, kurzy, školení a workshopy tak, aby se minimalizovaly rozdíly mezi členskými zeměmi a aby se celkově zvýšila úroveň adopce HPC technologií v celé Evropě. Vedle toho bude poskytovat vědomosti a odborné znalosti nezbytné k řešení potřeb HPC pro průmyslový výzkum a vývoj, což by zahrnovalo mentorování ze strany center či mezinárodní setkání, na nichž by uživatelé HPC technologií představili případové studie jejich úspěšných aplikací. Tato setkání umožní nejen lépe porozumět a řešit specifické potřeby průmyslových uživatelů HPC technologií, ale také může významně pomoci malým a středním podnikům při rozhodování o investicích do technologií a zdrojů HPC.

Podobné články

Superpočítač od Atosu patří k nejvýkonnějším na světě

15. 7. 2021. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: Atos)
Superpočítač EuroHPC, který před několika týdny dodal český tým společnosti Atos do bulharského Sofia Tech Parku, se umístil na 91. místě v seznamu TOP500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Čtěte více

Česká Karolina uspěla v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa

6. 7. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: IT4Innovations )
Superpočítač Karolina, který je umístěn v národním superpočítačovém centru IT4Innovations, obsadil 70. a 149. místo žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa. V Evropě obsadil 19. příčku a v České republice potvrdil své postavení nejvýkonnějšího českého superpočítače. Čtěte více

Nvidia představila vlastní serverové procesory

15. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Nvidia)
Grace, jak Nvidia svůj nový procesor nazývá, je založen na ARMu. Ve vybraných operacích, jako jsou výpočty pro umělou inteligenci a obecně high performance computing (HPC), na které se specializuje, slibuje oproti dnes běžně používaným řešením až 10× vyšší výkon. Čtěte více

HPE přináší díky novým procesorům AMD vyšší výkon v celém portfoliu svých produktů

13. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Společnost Hewlett Packard Enterprise rozšířila svou nabídku výpočetních řešení založených na procesorech AMD, která svým výkonem překonává konkurenční řešení až o 39 %. Společnost HPE použitím nově na trh uvedených procesorů AMD Epyc 7003 Series navíc překonala více než 30 světových výkonových rekordů. Čtěte více