HP rozšiřuje program Planet Partners a pokračuje v úsilí o snížení množství plastů v oceánech

11. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. rozšířila programu pro opětovné využití a recyklaci spotřebního materiálu Planet Partners na 68 zemí včetně Argentiny, Chile a Papuy-Nové Guineje. HP rozšířením programu na další trhy potvrzuje své odhodlání přispět společně s partnery a zákazníky k rozvoji cirkulární ekonomiky a k podpoře nízkouhlíkového hospodářství.

Program HP Planet Partners zákazníkům společnosti HP usnadňuje přijímání udržitelných rozhodnutí a umožňuje jim pomocí jednoduchých kroků dosáhnout svých cílů zaměřených na snížení množství odpadu. Doposud díky programu prošlo recyklací již více než 875 milionů inkoustových a tonerových kazet HP. Nákupem a recyklováním originálních inkoustových a tonerových kazet HP se zákazníci a partneři stávají součástí uzavřené cirkulární ekonomiky společnosti HP, čímž přispívají k úsilí HP dosáhnout řešení, které bude mít pozitivní vliv na lesy a dosažení uhlíkové neutrality.

Podobně jako mnoho jiných globálních výzev tohoto roku i klimatická krize ukazuje, jak jsme vzájemně propojeni,“ uvedl Guillaume Gerardin, globální ředitel a generální ředitel globální divize tiskových spotřebních materiálů společnosti HP. „Naším cílem je umožnit našim partnerům a zákazníkům připojit se k nám při prosazování smysluplných změn a většího příklonu k oběhovému hospodářství a také je v tomto ohledu mobilizovat. Proto jsme odhodláni rozvíjet nejlepší iniciativy ve své třídě, mezi něž patří i náš program HP Planet Partners, zaměřený na snižování množství odpadu, který by jinak skončil na skládkách, jehož součástí je také nově otevřená mycí linka na Haiti, která pomůže snížit množství plastů, které by jinak skončily v oceánech.“

Program HP Planet Partners je ve své třídě nejlepším recyklačním programem určeným pro výrobce originálních produktů, zaměřujícím se na tiskový spotřební materiál,“1 uvedla Rebecca Schiffenhaus ze společnosti Keypoint Intelligence. „Společnost HP stojí v čele úsilí, jehož cílem je zabránit tomu, aby plasty končily v přírodě. Program HP Planet Partners i nadále svým rozšiřováním na další geografické oblasti prokazuje svůj udržitelný dopad, neboť usnadňuje vracení kazet a použití recyklovaného obsahu k výrobě nových tiskových kazet.“

Ke splnění tohoto cíle se společnost zavázala rozšířit svůj program HP Amplify Impact, jehož úkolem je zmobilizovat ekosystém distribučních kanálů k prosazování udržitelných řešení, k rozvoji rozmanité a inkluzivní pracovní síly a k naplnění potenciálu komunit, přičemž by měl dle závazku do roku 2025 zahrnovat 50 % jejích partnerů.

Snižování množství plastů končících v oceánech

Společnost HP investovala dva miliony dolarů do nové mycí linky na plasty na Haiti, která produkuje čistý a vysoce kvalitní recyklovaný plast, určený k použití ve špičkových výrobcích HP, včetně originálních inkoustových kazet a nejudržitelnějšího portfolia počítačů HP, a otevírá také týmu na Haiti nové trhy. Tato investice do soběstačného dodavatelského řetězce zpracovávajícího plasty, které by jinak skončily v oceánech, navazuje na dlouhodobý závazek společnosti HP využít tyto plasty, přispět k rozvoji nízkouhlíkového oběhového hospodářství a zároveň zajistit místním komunitám příležitosti k výdělkům a ke vzdělávání. Od dnešního dne je mycí linka díky místnímu týmu techniků na Haiti a partnerovi HP, německé společnosti STG Group, plně funkční.

K recyklaci v duchu programu HP Planet Partners se také částečně používají odpadní plasty, které pocházejí z Haiti a které zde byly shromážděny. Společnost HP snižuje na Haiti množství plastů mířících do oceánu již od roku 2016 a díky tomuto úsilí bylo opětovně využito přibližně 771 tun plastových materiálů – neboli více než 60 milionů lahví, které by se jinak dostaly do vodních toků a posléze do oceánů. Z toho bylo přes 220 tun opětovně použito v originálních inkoustových kazetách HP.

V říjnu roku 2018 se společnost HP připojila k otevřené iniciativě NextWave Plastics sdružující přední technologické společnosti a společnosti, zaměřující se na spotřebitele, jejímž cílem je společně vytvořit první globální síť dodavatelských řetězců zpracovávajících plasty, které by jinak skončily v oceánech. Tato koalice si dala za cíl do konce roku 2025 opětovně využít minimálně 25 000 tun plastů – což odpovídá 1,2 miliardě plastových lahví na jedno použití.

Společnost HP pracuje na vytvoření průmyslového standardu pro udržitelné postupy a jako člen konsorcia NextWave Plastics předává své zkušenosti dalším předním firmám v oboru, aby dosáhla ještě většího dopadu,“ řekla Dune Ives, generální ředitelka společnosti Lonely Whale, jež vznik konsorcia NextWave iniciovala. „Kreativita společnosti HP a její oddanost práci na Haiti tváří v tvář globální pandemii přináší řadu pozitivních změn, které současně prospívají místním komunitám, oceánu i naší budoucnosti.“

Ve svém úsilí o vytváření udržitelnému dopadu se společnost HP spojila také s nevládní organizací Work a vytvořila více než 1 100 nových příležitostí k výdělku, zároveň na místě zřídila nová vzdělávací centra pro děti, jejichž rodiče se věnují recyklaci. Výuková centra jsou vybavena nejnovějšími technologiemi včetně notebooků a tiskáren využívajících kazety, vyrobené ze sebraných plastů.

Zapojit se je snadnější než kdy předtím

Chcete-li se o programu HP Planet Partners a o možnostech, jak se do něj zapojit, dozvědět více, navštivte nové internetové stránky společnosti HP na téma recyklace spotřebního materiálu, které jsou dostupné i ve verzi vhodné pro mobilní zařízení, na adrese www.hp.com/hprecycle. Díky uživatelsky přívětivému, přehlednějšímu designu mohou zákazníci recyklovat téměř odkudkoli a stačí jim méně kliknutí na to, aby se rychle dostali tam, kam chtějí.Nové internetové stránky společnosti HP, zaměřené na recyklaci spotřebního materiálu, budou k dispozici nejprve v Severní Americe a v některých zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky a do konce roku také v Asii, Tichomoří a v Jižní Americe. Na začátku roku 2021 se program recyklace spotřebního materiálu rozšíří i do Chile a Argentiny.

Video : 

Profilová karta firmy

HP Inc.

HP Inc.

Naší vizí je vytvořit technologii, která každému změní život k lepšímu – každému člověku, každé organizaci a každé komunitě na celém světě – a to kdekoli. To nás motivuje a inspiruje dělat to, co děláme. A vyrábět to, co vyrábíme. Objevovat a znovuobjevovat. Vytvářet technologie, které ohromují. Nepřestáváme jít energicky za svým, protože ani vy nepřestáváte. Také znovuobjevujete způsob, jakým pracujete. Jakým si hrajete. Jakým žijete. Díky našim technologiím znovuobjevíte svět.

To je naše poslání. To je společnost HP v novém kabátě.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Nová zpráva o indexu udržitelnosti a jeho vnímání od společnosti Epson

24. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Epson)
Navzdory požadavkům zákazníků a zaměstnanců byly udržitelnost a sociální otázky v roce 2020 jednou ze tří priorit pro méně než čtvrtinu společností. Očekávání pro období po pandemii jsou však pozitivní. Čtěte více

Notebooky vyrobené z plastů, které by jinak skončily v oceánech

1. 10. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. představila modernizované modely řady Pavilion, jejichž cílem je upoutat pozornost a zároveň dále posunout společnost směrem k udržitelnější budoucnosti. Nová zařízení jsou totiž prvními spotřebitelskými počítači společnosti, při jejichž výrobě byly použity recyklované plasty a plasty, které by jinak skončily v oceánech. Čtěte více