HP představilo nový partnerský program

16. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. představila svůj program HP Amplify. Jde o první globální partnerský program svého druhu optimalizovaný tak, aby partnerům umožnil růst a poskytoval koncovým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé služby. Pro komerční partnery vstoupí program v účinnost 1. listopadu 2020, retailoví partneři do něj budou převedeni ve druhé polovině roku 2021.

Hlavní novinky:

  • Zjednodušená globální struktura programu nově staví na dvou základních liniích, což usnadňuje orientaci
  • Program odměňuje partnery za služby, spolupráci a rozvoj dovedností s přidanou hodnotou
  • Program přispívá k urychlení digitální transformace pomocí poznatků založených na analýze dat a nástrojů pro vzájemnou spolupráci

Program HP Amplify je postaven na jednotné struktuře a partneři díky němu získávají informace, dovednosti i nástroje potřebné pro spolupráci, která napomáhá růstu v prostředí probíhající digitální transformace, v němž prochází změnami také nákupní chování zákazníků.

Konsolidací nejlepších produktů, nástrojů a školících kurzů HP určených pro partnery do programu HP Amplify HP celý systém zjednodušilo, takže partneři mohou snadněji využít mnoha výhod, které program nabízí, a získat si větší přízeň zákazníků. Program HP Amplify nyní sestává pouze ze dvou hlavních linií – Synergy a Power, které stanovují úroveň jednotlivých odměn, a poskytuje partnerům flexibilitu umožňující investovat do služeb a dovedností s přidanou hodnotou. Čím více partner do těchto dovedností investuje, tím vyšší jsou jeho odměny.

„Dnešní zákazníci očekávají efektivní, automatizované a personalizované služby. Chceme-li uspět v tomto měnícím se prostředí, v němž se novou měnou stávají data, musíme být schopni změnit svůj vztah k zákazníkům a přistupovat k nim individuálně, nikoli jen jako k tržnímu segmentu,“ uvedla Erika Lindauerová, ředitelka HP pro Českou republiku a Slovensko. „Program HP Amplify našim partnerům nejen usnadňuje podnikat ve spolupráci s HP, ale nabízí jim i jasnou cestu, jak svůj podnik připravit na úspěch v dnešním i v budoucím prostředí. K tomu jim napomůže schopnost podchytit nastupující trendy a sehrávat ústřední úlohu v rozvíjení celé cesty, jíž zákazník při nákupu prochází.“

Zkušenosti digitální rychlostí

Zákazníci zásadně změnili způsob, jakým vyhledávají a nakupují technologické produkty, a změnou prošel také jejich přístup ke značkám. Ve větší míře nakupují produkty i služby prostřednictvím digitálních kanálů, jako jsou partnerské weby, portály pro e-commerce či virtuální tržiště. Ohromujícím tempem se také rozvíjejí technologie a pokračuje digitální transformace, přičemž obchodní modely se proměňují z těch jednoduchých, zaměřených na transakce a prodej výrobků, na modely zaměřující se spíše na smluvní vztahy.

Pro celé IT odvětví a především pro prodej prostřednictvím kanálů to tedy znamená, že pokračování v zavedených obchodních postupech již není možné. Zavedením programu HP Amplify přijala společnost HP opatření, jejichž cílem je zúročit probíhající změny, připravit své partnery na budoucí růst, a dosáhnout tak větší spokojenosti zákazníků.

„Společnost HP a její partneři mají obrovskou a jedinečnou příležitost nově definovat způsob našeho podnikání a naši cestu na trh,“ řekla Luciana Broggi, ředitelka globální divize Route--to-Market společnosti HP. „Podmínkou pro uchopení těchto příležitostí je však překonání systémových nedostatků, přežitých zvyků a přijetí nových obchodních modelů. Tento významný krok činíme společně. Stejně tak přistupujeme k důležitým změnám v našem ekosystému a investujeme do nich.“

Výkon, dovednosti a spolupráce

Koncepce programu HP Amplify umožňuje uskutečňovat progresivní strategie uvádění produktů a služeb na trh, využívající kombinaci transakčních, smluvních a hybridních modelů prodeje. Program se zaměřuje na tři základní pilíře: výkon, dovednosti a spolupráci.

Výkon

Spolu s razantní změnou tradičního prodejního modelu nastala změna i u tradičního modelu odměňování distribučních kanálů. Nový program HP Amplify bude sice i nadále odměňovat partnery na základě cílů a objemu, jeho součástí je ale také inovativní systém měření a odměňování, který zohlední různé typy strategických činností vyvíjených partnery v holistickém prodejním procesu, od počtu registrací až po průměrnou hodnotu tržeb a míru udržení stávajících zákazníků.

Dovednosti

Kromě výnosů z prodeje bude program HP Amplify stanovovat výši odměn také na základě rozvoje nových dovedností, včetně investic do rozvoje a zlepšování zaměstnanců v IT, nabídky služeb, zkušeností s elektronickým obchodem/vícekanálovou distribucí a spolupráce v oblasti zabezpečení dat.

Dovednosti budou úzce specializovány a uzpůsobeny odvětvím. Program HP Amplify odměňuje partnery, kteří ve světě, jemuž dominuje elektronické obchodování, nákupní cesta a zkušenost zákazníka postavená na digitálních technologiích, investují do konkurenceschopnosti.  Čím více schopností v oblasti bezpečného sběru dat, uvádění produktů na trh, služeb a specializací partneři mají, tím větší přístup a více výhod získají.

Spolupráce

Spolupráce mezi společností HP a partnery znamená zásadní podmínku. Program je navržen tak, aby přetavil analytiku dat v hlubší poznatky, které se stanou inspirací pro nové strategie a budou udávat směr inovačnímu úsilí. Společnost HP bude úzce spolupracovat s partnery na prohlubování jejich digitálních dovedností, jako jsou automatické cenové nabídky a objednávky, aby zákazníkům zajistila konzistentnější zákaznickou zkušenost napříč distribučními kanály a vybavila partnery cennými výstupy z výzkumu oblastí, jež jsou z pohledu zákazníka nejproblematičtější. Partneři, kteří budou vyzbrojeni těmito doplňkovými a volitelnými informacemi o zákaznících, získají konkurenční výhodu a budou schopni sami předvídat chování zákazníků, čímž u nich dosáhnou pozitivnějších výsledků. To partnerům umožní poskytovat zákazníkům plynulé služby na základě automaticky aktualizovaných informací o stavu zásob, vratkách produktů a na základě holistického zpracování dat. Tyto zkušenosti se budou i nadále opírat o dlouhodobé vazby mezi zákazníky, partnery a společností HP.

HP Amplify Impact

HP zároveň  zavádí jako rozšíření nového globálního programu iniciativu HP Amplify Impact a vyzývá všechny partnery, aby se připojili k závazku HP soustředit se na následující oblasti:

  • Planeta: Postupný přechod k oběhovému, nízkouhlíkovému hospodářství
  • Lidé: Při respektování lidských práv umožnit prosperitu lidí v celém hodnotovém řetězci a rozvíjet rozmanitou a inkluzivní kulturu
  • Komunita: Otevření příležitosti ke vzdělávání a ekonomické prosperitě při současném posilování životaschopnosti a odolnosti místních komunit

Partnerům, kteří se rozhodnou připojit k tomuto dobrovolnému závazku, poskytne společnost HP školení a podporu, pomůže jim identifikovat případné překážky na cestě k naplnění cílů, které si partneři chtějí stanovit, a poskytne jim poradenství při dosahování vytyčených cílů.

Profilová karta firmy

HP Inc.

HP Inc.

Naší vizí je vytvořit technologii, která každému změní život k lepšímu – každému člověku, každé organizaci a každé komunitě na celém světě – a to kdekoli. To nás motivuje a inspiruje dělat to, co děláme. A vyrábět to, co vyrábíme. Objevovat a znovuobjevovat. Vytvářet technologie, které ohromují. Nepřestáváme jít energicky za svým, protože ani vy nepřestáváte. Také znovuobjevujete způsob, jakým pracujete. Jakým si hrajete. Jakým žijete. Díky našim technologiím znovuobjevíte svět.

To je naše poslání. To je společnost HP v novém kabátě.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Přehled nejdůležitějších novinek z konference Microsoft Inspire 2021

23. 7. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Microsoft)
Virtuální partnerská konference společnosti Microsoft i letos umožnila přinesla řadu zajímavých novinek, které byly často výrazně poznamenány uplynulým rokem plným nebývalých změn, urychlených inovací a digitální transformace. Pojďme se proto společně za konferencí poohlédnout a připomenout si to nejzajímavější, co v jejím průběhu zaznělo. Čtěte více

Novinka od Oraclu umožňuje zákazníkům zrychlit migraci do cloudu a snížit náklady

9. 7. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Oracle)
Nový program Oracle Support Rewards má zákazníkům pomoci urychlit migraci do cloudu a zároveň jim snížit náklady na podporu softwarových licencí. Pokud se zákazníci nově rozhodnou k nákupu služeb Oracle Cloud Infrastructure (OCI), mohou nyní získat odměny, které sníží nebo dokonce zcela vykompenzují jejich platby za podporu u licencí softwaru Oracle v režimu on-premise (lokálně). Čtěte více

ATC oživilo nabídku motivačního programu Žiju si/Užívaj si

16. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: AT Computers)
Společnost AT Computers podstatně oživila motivační program Žiju si/Užívaj si. Katalog dárků je doplněn o množství nových produktů, ze kterých si vybere opravdu každý. Čtěte více

HP rozšiřuje partnerský program HP Amplify na retail a etail prodejce

17. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. oznámila rozšíření svého programu HP Amplify — na rozsáhlý ekosystém, tvořený více než 1 350 maloobchodními partnery, kteří se rekrutují z online byznysu a kamenných prodejen. Optimalizace programu má podněcovat dlouhodobý růst a digitální transformaci v souladu s měnícím se spotřebitelským prostředím. Čtěte více