HP představilo nový partnerský program

16. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. představila svůj program HP Amplify. Jde o první globální partnerský program svého druhu optimalizovaný tak, aby partnerům umožnil růst a poskytoval koncovým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé služby. Pro komerční partnery vstoupí program v účinnost 1. listopadu 2020, retailoví partneři do něj budou převedeni ve druhé polovině roku 2021.

Hlavní novinky:

  • Zjednodušená globální struktura programu nově staví na dvou základních liniích, což usnadňuje orientaci
  • Program odměňuje partnery za služby, spolupráci a rozvoj dovedností s přidanou hodnotou
  • Program přispívá k urychlení digitální transformace pomocí poznatků založených na analýze dat a nástrojů pro vzájemnou spolupráci

Program HP Amplify je postaven na jednotné struktuře a partneři díky němu získávají informace, dovednosti i nástroje potřebné pro spolupráci, která napomáhá růstu v prostředí probíhající digitální transformace, v němž prochází změnami také nákupní chování zákazníků.

Konsolidací nejlepších produktů, nástrojů a školících kurzů HP určených pro partnery do programu HP Amplify HP celý systém zjednodušilo, takže partneři mohou snadněji využít mnoha výhod, které program nabízí, a získat si větší přízeň zákazníků. Program HP Amplify nyní sestává pouze ze dvou hlavních linií – Synergy a Power, které stanovují úroveň jednotlivých odměn, a poskytuje partnerům flexibilitu umožňující investovat do služeb a dovedností s přidanou hodnotou. Čím více partner do těchto dovedností investuje, tím vyšší jsou jeho odměny.

„Dnešní zákazníci očekávají efektivní, automatizované a personalizované služby. Chceme-li uspět v tomto měnícím se prostředí, v němž se novou měnou stávají data, musíme být schopni změnit svůj vztah k zákazníkům a přistupovat k nim individuálně, nikoli jen jako k tržnímu segmentu,“ uvedla Erika Lindauerová, ředitelka HP pro Českou republiku a Slovensko. „Program HP Amplify našim partnerům nejen usnadňuje podnikat ve spolupráci s HP, ale nabízí jim i jasnou cestu, jak svůj podnik připravit na úspěch v dnešním i v budoucím prostředí. K tomu jim napomůže schopnost podchytit nastupující trendy a sehrávat ústřední úlohu v rozvíjení celé cesty, jíž zákazník při nákupu prochází.“

Zkušenosti digitální rychlostí

Zákazníci zásadně změnili způsob, jakým vyhledávají a nakupují technologické produkty, a změnou prošel také jejich přístup ke značkám. Ve větší míře nakupují produkty i služby prostřednictvím digitálních kanálů, jako jsou partnerské weby, portály pro e-commerce či virtuální tržiště. Ohromujícím tempem se také rozvíjejí technologie a pokračuje digitální transformace, přičemž obchodní modely se proměňují z těch jednoduchých, zaměřených na transakce a prodej výrobků, na modely zaměřující se spíše na smluvní vztahy.

Pro celé IT odvětví a především pro prodej prostřednictvím kanálů to tedy znamená, že pokračování v zavedených obchodních postupech již není možné. Zavedením programu HP Amplify přijala společnost HP opatření, jejichž cílem je zúročit probíhající změny, připravit své partnery na budoucí růst, a dosáhnout tak větší spokojenosti zákazníků.

„Společnost HP a její partneři mají obrovskou a jedinečnou příležitost nově definovat způsob našeho podnikání a naši cestu na trh,“ řekla Luciana Broggi, ředitelka globální divize Route--to-Market společnosti HP. „Podmínkou pro uchopení těchto příležitostí je však překonání systémových nedostatků, přežitých zvyků a přijetí nových obchodních modelů. Tento významný krok činíme společně. Stejně tak přistupujeme k důležitým změnám v našem ekosystému a investujeme do nich.“

Výkon, dovednosti a spolupráce

Koncepce programu HP Amplify umožňuje uskutečňovat progresivní strategie uvádění produktů a služeb na trh, využívající kombinaci transakčních, smluvních a hybridních modelů prodeje. Program se zaměřuje na tři základní pilíře: výkon, dovednosti a spolupráci.

Výkon

Spolu s razantní změnou tradičního prodejního modelu nastala změna i u tradičního modelu odměňování distribučních kanálů. Nový program HP Amplify bude sice i nadále odměňovat partnery na základě cílů a objemu, jeho součástí je ale také inovativní systém měření a odměňování, který zohlední různé typy strategických činností vyvíjených partnery v holistickém prodejním procesu, od počtu registrací až po průměrnou hodnotu tržeb a míru udržení stávajících zákazníků.

Dovednosti

Kromě výnosů z prodeje bude program HP Amplify stanovovat výši odměn také na základě rozvoje nových dovedností, včetně investic do rozvoje a zlepšování zaměstnanců v IT, nabídky služeb, zkušeností s elektronickým obchodem/vícekanálovou distribucí a spolupráce v oblasti zabezpečení dat.

Dovednosti budou úzce specializovány a uzpůsobeny odvětvím. Program HP Amplify odměňuje partnery, kteří ve světě, jemuž dominuje elektronické obchodování, nákupní cesta a zkušenost zákazníka postavená na digitálních technologiích, investují do konkurenceschopnosti.  Čím více schopností v oblasti bezpečného sběru dat, uvádění produktů na trh, služeb a specializací partneři mají, tím větší přístup a více výhod získají.

Spolupráce

Spolupráce mezi společností HP a partnery znamená zásadní podmínku. Program je navržen tak, aby přetavil analytiku dat v hlubší poznatky, které se stanou inspirací pro nové strategie a budou udávat směr inovačnímu úsilí. Společnost HP bude úzce spolupracovat s partnery na prohlubování jejich digitálních dovedností, jako jsou automatické cenové nabídky a objednávky, aby zákazníkům zajistila konzistentnější zákaznickou zkušenost napříč distribučními kanály a vybavila partnery cennými výstupy z výzkumu oblastí, jež jsou z pohledu zákazníka nejproblematičtější. Partneři, kteří budou vyzbrojeni těmito doplňkovými a volitelnými informacemi o zákaznících, získají konkurenční výhodu a budou schopni sami předvídat chování zákazníků, čímž u nich dosáhnou pozitivnějších výsledků. To partnerům umožní poskytovat zákazníkům plynulé služby na základě automaticky aktualizovaných informací o stavu zásob, vratkách produktů a na základě holistického zpracování dat. Tyto zkušenosti se budou i nadále opírat o dlouhodobé vazby mezi zákazníky, partnery a společností HP.

HP Amplify Impact

HP zároveň  zavádí jako rozšíření nového globálního programu iniciativu HP Amplify Impact a vyzývá všechny partnery, aby se připojili k závazku HP soustředit se na následující oblasti:

  • Planeta: Postupný přechod k oběhovému, nízkouhlíkovému hospodářství
  • Lidé: Při respektování lidských práv umožnit prosperitu lidí v celém hodnotovém řetězci a rozvíjet rozmanitou a inkluzivní kulturu
  • Komunita: Otevření příležitosti ke vzdělávání a ekonomické prosperitě při současném posilování životaschopnosti a odolnosti místních komunit

Partnerům, kteří se rozhodnou připojit k tomuto dobrovolnému závazku, poskytne společnost HP školení a podporu, pomůže jim identifikovat případné překážky na cestě k naplnění cílů, které si partneři chtějí stanovit, a poskytne jim poradenství při dosahování vytyčených cílů.

Profilová karta firmy

HP Inc.

HP Inc.

Naší vizí je vytvořit technologii, která každému změní život k lepšímu – každému člověku, každé organizaci a každé komunitě na celém světě – a to kdekoli. To nás motivuje a inspiruje dělat to, co děláme. A vyrábět to, co vyrábíme. Objevovat a znovuobjevovat. Vytvářet technologie, které ohromují. Nepřestáváme jít energicky za svým, protože ani vy nepřestáváte. Také znovuobjevujete způsob, jakým pracujete. Jakým si hrajete. Jakým žijete. Díky našim technologiím znovuobjevíte svět.

To je naše poslání. To je společnost HP v novém kabátě.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Jaké novinky přinesla virtuální partnerská konference HP Reinvent?

22. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Virtuální konference HP Reinvent se zaměřila na podporu obchodních příležitostí partnerů od virtuálního prodeje a růstu, umožněného digitálními technologiemi, až po ekonomické modely postavené na předplatném. HP Reinvent také představuje první partnerské programy zaměřující se na udržitelný dopad, rasovou rovnost či rovnost mezi pohlavími. Čtěte více
Pavel Machovský, country channel manažer HP Inc. pro ČR a SR

Pavel Machovský: S HP Amplify naši partneři vytěží maximum z digitalizace a služeb

12. 8. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Společnost HP Inc. oznámila v červenci nový program HP Amplify. Jde o první globální partnerský program svého druhu a na jeho detaily jsme se zeptali Pavla Machovského, country channel manažera HP Inc. pro Českou a Slovenskou republiku. Čtěte více

VMware rozšířil program Partner Connect s důrazem na provoz a správu moderních aplikací

28. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware )
Nová kvalifikace VMware Cloud Native Master Services Competency (MSC) představuje základní certifikaci, která umožní stávajícím i budoucím partnerům stavět platformy založené na Kubernetes s podporou doplňkových technologií z nativně cloudového ekosystému, které zajistí nepřetržité poskytování aplikací. Čtěte více

Veeam vylepšil EMEA ProPartner program

27. 7. 2020. (redaktor: Jan Hanáček, zdroj: Veeam)
Společnost Veeam Software představila vylepšení ve svém programu ProPartner pro resellery s přidanou hodnotou (Value-Added Resellers, VAR) v regionu EMEA. Nové kompetence budou odměňovat a lépe podporovat partnery při uspokojování vyvíjejících se potřeb zákazníků, pomáhat jim stát se specialisty na jejich trzích a prokazovat konkurenční výhodu. Čtěte více