Fond Asekol opět podpoří veřejně prospěšné projekty

17. 6. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Fond Asekol podpoří veřejně prospěšné projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Ve 2. ročníku grantového řízení se o příspěvky z Fondu Asekol ucházelo 81 obcí, nevládních neziskových organizací a provozovatelů sběrných dvorů.

Uspělo 45 subjektů, mezi něž ASEKOL rozdělil téměř 4 miliony korun. Fond ASEKOL byl loni založen neziskovou společností ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení.

Druhý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL opět žadatelům přinesl žádanou podporu pro jejich projekty týkající se zlepšení lokální situace zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Devítičlenná Rada Fondu ASEKOL vyhodnocovala 81 žádostí, což je více než dvakrát tolik než v minulém roce. Rada rozhodla o podpoře pro 45 subjektů v celkové výši kolem 4 milionů korun.

Nedostatek peněz je podle výzkumu společnosti ASEKOL největším problémem obcí ve snaze o zlepšení podmínek sběru elektroodpadu. Týká se dvou třetin obcí. Fond ASEKOL byl letos zaměřen na čtyři typy projektů. K Programům Rekonstrukce, Intenzita a Osvěta letos nově přibyl Program Výzkum. „Největší zájem byl stejně jako loni o Program Rekonstrukce, u něhož jsme evidovali 50 žádostí. Následovaly Programy Intenzita a Osvěta se 14, resp. 13 projekty. K naší radosti se do hodnocení dostaly i čtyři projekty z Programu Výzkum,“ upřesňuje Vrba. Nejúspěšnější byli žadatelé v Programu Intenzita, kde nebyl podpořen pouze jeden z přihlášených projektů. V absolutních číslech však nejvíce dotovaných žádostí spadá podle očekávání pod Program Rekonstrukce (28). Rada ocenila i po dvou projektech z Programů Osvěta a Výzkum.

Fond ASEKOL letos rozdělil téměř 4 miliony korun. Fond ASEKOL, stejně jako celý chod společnosti ASEKOL, je financován klienty systému – výrobci a dovozci elektrozařízení. „Zřízení a provozování Fondu ASEKOL jednoznačně podporujeme. Ohlasy z loňského grantového řízení a zvýšený zájem u letošního ročníku dokazují, že podpora zpětného odběru elektrozařízení tímto způsobem je potřebná a všeobecně prospěšná. Zkvalitňování systému sběru posouvá naše úsilí opět o kus dopředu,“ uzavírá za klienty kolektivního systému ASEKOL Vladimír Doležal, ředitel pro servis a techniku Sony Czech a člen Rady Fondu ASEKOL.