Efektivita i intenzita DDoS útoků na české firmy stoupá

27. 2. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ComSource)
Počet a zejména intenzita DDoS útoků na české firmy byly v lednu nadprůměrně vysoké, i když se celkové objemy o něco snížily. Zároveň po několika měsících opět nejvíce útoků mířilo z Ruska. Výrazně rostla efektivita útoků – byly totiž zacílené na aplikační vrstvu, která poskytuje koncovým uživatelům přístup k online službám.

Útočníci napadající servery provozující služby či internetové stránky v posledních měsících také stále více hledají úplně nové cesty svých DDoS útoků a prodlužují dobu jejich trvání.

„V poslední době je vidět výrazný nárůst efektivity DDoS útoků. Postupně se přesouváme od síťových k aplikačním útoků, tedy od hrubé síly k efektivitě. I když při útocích klesá objem škodlivých dat v síti, tak jsou útoky intenzivnější, protože jsou lépe zacílené. Navíc stále platí trendy posledních měsíců – využívání méně obvyklých internetových protokolů, které nejsou tak dobře zabezpečené, a prodloužení doby trvání útoků. Ty obvykle trvají minuty, maximálně hodiny – nyní se ale objevují i extrémní útoky trvající několik dní v kuse,“ uvedl Michal Štusák, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti ComSource.

Útoky zaměřené přímo na aplikační vrstvu umožňují útočníkům efektivně zvýšit jejich dopad a servery provozující služby jednodušeji zahltit i menší intenzitou síťového provozu. Všechny nové trendy tak ukazují na nutnost zabezpečení nových míst ve firemní IT infrastruktuře.

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti ComSource dosáhl v lednu počet zemí, ze kterých na firmy a instituce v České republice útoky mířily, hodnoty 195. Nejvíce útoků bylo z Evropy, ta kralovala i žebříčku intenzity útoků. Z pohledu zemí bylo poprvé od října opět nejvíce útoků z Ruska, nejintenzivnější útoky pak směřovaly také z Ruska, které se na první příčku vrátilo po více než roce. Celkový objem odfiltrovaného škodlivého provozu pak v lednu oproti předchozímu měsíci poklesl.

Údaje vyplývají z pravidelné měsíční analýzy statistik provozu služeb FlowGuard české společnosti ComSource, která se zaměřuje na kyberbezpečnost a síťovou infrastrukturu.

Podobné články

Dlouhodobý trend zlepšování kvality DDoS útoků se potvrzuje

27. 2. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: ComSource)
Počty DDoS útoků na české firmy i jejich celková intenzita stagnují již od loňského podzimu. Dříve obvykle používanou plošnou hrubou sílu však nahradily kvalitnější a intenzivnější útoky, které dokáží napáchat stejně vysoké, nebo dokonce i větší škody. Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují. Čtěte více

Útočníky v kyberprostoru pohání ideologie i rozvoj AI

3. 1. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: BDO)
Evropská unie zaznamenala v první polovině roku 2023 třikrát více kybernetických útoků než ve druhé polovině předcházejícího roku. Kromě četnosti jsou kybernetické útoky a jejich následky také rozmanitější. Významnou roli hrál nárůst počtu skupin, které provádí útoky s ideologickým pozadím, zvláště v souvislosti s válkou na Ukrajině, stejně tak jako rozvoj AI či IoT. Čtěte více

Kvalita DDoS útoků je stále lepší, hrubá síla již není na pořadu dne

4. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ComSource)
Množství i intenzita DDoS útoků na české firmy v říjnu stagnovaly. Jednotlivé útoky jsou však totiž stále kvalitnější a intenzivnější a dokáží napáchat stejně vysoké, nebo i horší škody než dříve obvyklé velké plošné útoky. Postupně se díky tomu mění i struktura kontinentů a zemí, odkud útoky míří. Čtěte více

Kvalita i rozmanitost DDoS útoků stále roste

24. 10. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ComSource)
Přestože počet i intenzita DDoS útoků na české firmy během září v porovnání s předchozím měsícem zůstaly prakticky na stejné úrovni, významné věci se odehrály na pozadí. Rostoucí hrozbou je totiž stále lepší kvalita a vyšší intenzita jednotlivých útoků. Čtěte více