Digitální transformace přinese evropské ekonomice do konce dekády 2,8 bilionu eur

18. 7. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: AWS)
Pokud Evropská unie naplní svou vizi digitální transformace, přinese to podle průzkumu AWS její ekonomice až 2,8 bilionu eur. Tato částka odpovídá pětině (21 %) současné ekonomiky EU. Více než polovina této částky (55 %) bude souviset s cloudovými službami, velkými daty a umělou inteligencí.

Vize Evropská digitální dekáda, kterou Evropská komise publikovala v roce 2021, se soustředí na čtyři oblasti – dovednosti, digitální transformaci podniků, digitalizaci veřejných služeb a zabezpečenou u udržitelnou digitální infrastrukturu. AWS tyto vize sdílí a nechala si proto výzkumnou agenturou Public First vypracovat studii „Unlocking Europe’s Digital Potential“. Zpráva poukazuje na možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru k naplnění cílů digitální dekády do roku 2030.

„EU a Česká republika dělají pokroky v plnění některých cílů Digitální dekády. Vidíme, že je možné dosáhnout stavu, kdy budeme mít všechny základní veřejné služby dostupné online do roku 2030. Pravděpodobně bude dosaženo i cílů v oblasti připojení k internetu. V jiných oblastech je vyžadováno zrychlení. Pokud chceme dosáhnout všech pozitivních ekonomických efektů Digitální dekády, bude nutné, aby více podniků a společností přešlo na cloud a strojové učení. Musíme se také zaměřit na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace naší pracovní síly ve střední Evropě a zajistit, aby naši zaměstnanci měli ty správné digitální kompetence, aby mohli splnit požadavky současné ekonomiky,“ řekl Przemysław Szuder, generální ředitel Amazon Web Services pro střední a východní Evropu.

Pokud Evropa akceleruje digitální aktivity a naplní své deklarované vize do konce dekády, může to v ekonomice Unie uvolnit do roku 2030 přidanou hodnotu ve výši 2,8 bilionu eur. To je pětina současné velikosti ekonomiky EU. Podle zprávy AWS je Evropa již dnes na dobré cestě k dosažení potenciálu uvolnit do ekonomiky díky digitalizaci 1,3 bilionu eur. Dalších 1,5 bilionu závisí na tom, zda v EU digitální pokrok zrychlí. Při současném tempu může dosažení potenciálu trvat až do roku 2040.

Zrychlování digitální transformace

V roce 2021 působilo v EU více než 200 společností a startupových firem s hodnotou přesahující miliardu dolarů, což je dvojnásobek čísla ve srovnání s rokem 2017. Do roku 2030 dojde k jejich zdvojnásobení. Přesto mnoho evropských společností dosud nepřijalo stávající technologie včetně cloudu. Digitalizace celkové ekonomiky by zvýšila růst o 20 %, což je 8,5× více, než je hodnota růstu technologického sektoru v EU.

Zpráva ale poukazuje i na další potenciál i bariéry digitalizace evropské ekonomiky:

  • Jen málo evropských společností přijalo základní technologie, jako je cloud (26 %), umělá inteligence (AI) (25 %) a Big Data (14 %).
  • Využitím služeb založených na cloudu, např. řízení vztahů se zákazníky (CRM), mohou společnosti zvýšit produktivitu podnikání o 10–25 %.
  • Pokud by podniky v EU urychlily zavádění cloudu, umělé inteligence a velkých dat o 10 %, přidaly by do ekonomiky EU 370 miliard eur na hrubé přidané hodnotě, což je částka větší než odvětví finančních služeb EU.
  • Ke splnění cíle EU mít 20 milionů ICT specialistů do roku 2030 bude nutné zlepšit začleňování žen jako ICT specialistů. Na základě současných trendů budou ženy v roce 2030 tvořit méně než 25 % ICT specialistů.
  • Více než 40 % spotřebitelů a více než 50 % podniků si jako svou hlavní prioritu zvolilo rychlejší a spolehlivější internet ve srovnání s lepšími silnicemi, železnicemi a letišti.
  • Podle agentury Public First by přesun 10 % vládních IT systémů do cloudu mohl daňovým poplatníkům v EU ušetřit více než 900 milionů eur ročně.

 Studie zdůrazňuje, že 55 % odhadovaného ekonomického přínosu bude souviset se službami založenými na cloud computingu – od cloudových služeb, přes využití tzv. Big Data až po technologie založené na umělé inteligenci. Namísto nákupu, vlastnictví a údržby datových center a serverů mohou organizace přistupovat k výpočetnímu výkonu, úložišti, databázím a dalším službám v cloudu podle potřeby. Díky cloud computingu AWS spravuje a udržuje technologickou infrastrukturu, čímž dosahuje nejvyšší úrovně zabezpečení, soukromí a odolnosti pro podniky.

Kompletní znění zprávy Unlocking Europe’s Digital Potential najdete na webu AWS.

Podobné články

Cloud Computing Conference 2024: Zajištění technologické nezávislosti, operativní flexibilita a repatriace cloudu

13. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Exponet)
Nejnovější trendy, technologie a řešení v oblasti cloud computingu představí 22. května Cloud Computing Conference 2024. Přední čeští odborníci se zaměří na cloudové služby a jejich bezpečnost, integraci do firemní infrastruktury, přínosy kontejnerizace, hybridní cloudová řešení a správu multicloudu i jeho nákladovou efektivitu. Část programu se bude věnovat i cloudovým službám ve veřejné správě. Čtěte více

Konference Red Hat Summit 2024 přinesla řadu novinek z oblasti open source a AI

10. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Setkání společnosti Red Hat v Denveru v Coloradu se stalo jednou z největších světových událostí v oblasti open source a mimo jiné nabídlo i řadu zásadních oznámení v oblasti podnikového využití umělé inteligence nebo cloudově nativních technologií. Čtěte více

Obavy o zabezpečení cloudů má 96 % firem

9. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Fortinet)
Neustálý vývoj a zavádění nových cloudových aplikací komplikuje zabezpečení podnikového IT. Podle průzkumu společnosti Fortinet například 96 % respondentů uvádí, že mají střední nebo velké obavy o cloudovou bezpečnost. Podle 93 % dotazovaných je vážným problémem zejména všeobecný nedostatek odborníků na zabezpečení cloudů. Čtěte více

Konference Efektivní správa kontejnerových klastrů napříč datovými centry i cloudy

2. 5. 2024. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Exponet)
Kontejnerizace je hitem posledních let a její popularita stále roste. Efektivní správě kontejnerových klastrů napříč datovými centry a cloudy, škálování a zabezpečení kontejnerizovaných aplikací se bude věnovat program konference Kontajnery v praxi, která se uskuteční 15. května 2024 v hybridním formátu - v prezenční formě v Lindner Hotelu Gallery Central v Bratislavě s online přenosem. Čtěte více