Digitalizace je dnes téměř nutností, ve většině firem však zaostává

25. 6. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Bold Interactive)
Až 66 % českých leaderů připouští, že by digitalizace v jejich podniku měla mít širší záběr a 84 % tuší, že v horizontu pěti let budou mít potíže s plněním měnících se požadavků zákazníků. Potřebu zavedení digitálních řešení ukázala také proběhlá krize způsobená pandemií koronaviru, kdy se firmy musely rychle uzpůsobit omezeným podmínkám.

Digitální transformace či digitalizace je zavádění moderních technologií v jednotlivých částech firmy za účelem větší efektivity, flexibility a lepšího přehledu nad celkovým fungováním podnikání. Součástmi digitální transformace mohou být například moderně postavené interní systémy k usnadnění a urychlení komunikace mezi zaměstnanci, digitálně automatizované firemní procesy, nebo modernizované webové stránky strategicky propojené s marketingovými a obchodními aktivitami.

Digitální přerod zahrnuje různé aspekty. „Digitalizaci si můžeme představit jako přechod ze zastaralých způsobů práce k moderním pracovním postupům takovým způsobem, aby využité technologie pracovaly pro lidi, ne proti nim. Účelem digitalizace je určitá úroveň automatizace, která by měla vést k úspoře času, a tím větší spokojenosti a efektivitě zaměstnanců i zákazníků. V neposlední řadě přináší digitalizace lepší strategická rozhodnutí na základě analýzy vnitropodnikových a obchodních dat,“ popsal Daniel Blažek, managing director digitální agentury Bold Interactive. Digitální transformace by měla být ve výsledku kombinací vhodně užitých technologií, správné strategie a promyšleného designu.

Pozor na konkurenci

Současná rychle se měnící doba klade důraz na efektivitu a adaptabilitu. I proto si majitelé firem i jejich zaměstnanci začínají uvědomovat, jak důležitá je modernizace práce a přístupnost služeb a produktů zákazníkům. „Pokud firmy zaspí, čekají je nižší tržby i zisk a nepodaří se jim rozšiřovat tržní podíl. Navíc kolem nich vyrůstá mladá konkurence, která si s výzvami moderní doby poradila lépe,“ vysvětlil Filip Štěpnička, key account manager agentury Bold Interactive. Přechod na moderní technologie je proces, který se nevyplácí podceňovat. Pokud si totiž zákazníci zvyknou na nadstandardní služby konkurence, těžko je firma bude získávat zpět. Rozhodně se nejedná o nutné zlo, ale naopak o příležitost k vybudování konkurenční výhody.

Co vše může digitální transformace přinést

Digitální transformace má dopad na takřka celé fungování firmy. Při dobře zvládnuté transformaci je možné dosáhnout následujících cílů:

  • Vyšší výnosy a zisky 75 % procent manažerů považuje růst příjmů za největší přínos.
  • Nižší náklady 40 % manažerů uvádí snížení nákladů jako největší motivaci pro modernizaci.
  • Vyšší zájem o firmu z pohledu HR – kvalitní zaměstnanci upřednostňují moderní společnosti.
  • Přehled nad podnikáním – nové nástroje umožňují detailní sledování firmy v reálném čase.
  • Rozhodování na základě dat – manažeři i majitelé firem mají k dispozici zcela nové informace, strategická rozhodnutí tak mohou činit na základě tvrdých dat.
  • Spokojenost zaměstnanců – efektivní a pohodlný provoz snižuje riziko odchodu zaměstnanců a zvyšuje efektivitu práce.
  • Připravenost na legislativní změny – nové zákonné povinnosti vytvářejí firmám bez digitální podpory podstatné překážky (například GDPR).

Na co si dát pozor

Výzev, které je třeba překonat, je u digitální transformace hned několik. Je třeba si zejména uvědomit, že jde o časově náročný proces. Pro hladký průběh je třeba počítat s plánem na minimálně 6 až 12 měsíců. „Lákavá může být představa digitální transformace svépomocí, ve většině případů je však lepší se obrátit na odborníka a počítat tak s počáteční investicí. Investice do zkušeného partnera se rychle vrací provozními úsporami a rychlejším rozvojem podnikání. Spolupráce šetří firmě čas i náklady při chybách, které mohou nastat při zavádění svépomocí,“ uvedl Daniel Blažek. V neposlední řadě je potřeba počítat také s nutností školení a vzdělávání zaměstnanců, kteří si na nový systém mohou obtížněji zvykat.

Informace vycházejí z průzkumu společností Dell Technologies, Intel a Vanson Bourne mezi středně velkými až velkými firmami.

Podobné články

Konica Minolta prospěl přechod na digitalizaci a IT služby

24. 6. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Konica)
Skupina Konica Minolta vykázala za rok 2019 tržby ve výši 2,144 miliardy korun a zisk před zdaněním (EBIT) podle mezinárodních účetních standardů 138 milionů korun. Přestože došlo k poklesu tržeb o 8 % a zisku o 21 %, navázala Konica Minolta na mimořádný rok 2018 a dosáhla druhých nejlepších výsledků v historii českého zastoupení. Čtěte více

Krize změnila styl práce. Umíte propojit své lidi a zároveň chránit firemní data?

13. 5. 2020. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: Hitachi Vantara)
Současná krize donutila firmy fungovat z domácích kanceláří. Jejich propojení probíhalo v maximální rychlosti a obrovském stresu. A mnohdy se kvůli tomu zapomnělo na to nejdůležitější – bezpečnost firemních dat, která teď kolují po home officech a soukromých zařízeních bez toho, aby byla chráněná. Čtěte více

Chytré digitální pracoviště pomáhá firmám řídit produktivitu

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Pandemie covid-19 přinesla celé společnosti humanitární a sociální krizi, která zcela bezprecedentně zasáhla do osobních životů, stejně tak jako do zaměstnání a podnikání. Důsledky budou mít dlouhodobý dopad, kterému bude třeba se přizpůsobit. Pomoci může např. řešení Elastic Digital Workplace společnosti Accenture. Čtěte více
Jiří Hubený, generální ředitel Kyocera Document Solutions Czech

Kyocera: Tradiční značka s moderním pohledem na inteligentní kanceláře

1. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Kyocera)
S Jiřím Hubeným, generálním ředitelem společnosti Kyocera Document Solutions Czech, jsme hovořili o firemním tisku a zpracování dokumentu v moderních firmách. Vedle aktuálních trendů na následujících řádcích dostaly prostor také produktové novinky, oblast partnerského prodeje nebo ohlédnutí za akvizicí společnosti Janus. Čtěte více