DHL Freight rozšířila svoji síť

29. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
DHL Freight, světový poskytovatel přepravních a logistických služeb, rozšířila síť pro přepravu zásilek s regulovanou teplotou. V hlavním městě Malty Valetta zahájila nové spojení mezi ostrovem a centrálním překladištěm ve francouzském Mulhouse.

Ve spolupráci s maltskou společností Express Trailers zapojí do sítě Coldchain další významné výrobní středisko farmaceutického průmyslu. Služba Coldchain je nyní k dispozici ve více než třiceti evropských státech.

“Díky rozšíření naší sítě můžeme službu Coldchain, která je na míru ušitá klientům z oblasti vědy a medikamentů, nabídnout i ve vzdálenějších koutech Evropy. Na základě tomu můžeme flexibilněji reagovat na požadavky rostoucího počtu klientů vyžadujících teplotně regulovanou přepravu,” podotýká ředitel DHL Freight Thomas George.

Službu DHL Freight Coldchain, která je určená k přepravě až 20 palet po celé Evropě, zajišťuje 500 speciálně vybavených vozů. Teplota zásilek je neustále sledována a zaznamenávaná data jsou přenášena prostřednictvím IT systému během celého přepravního cyklu. Zařízením zajišťujícím neustálou kontrolu teploty jsou vybaveny i překladiště sítě Coldchain. Letos otevřou své brány dvě nová termoregulovaná překladiště v Londýně a Miláně. Do roku 2010 budou následovat další ve východní Evropě a Skandinávii. “Díky těmto překladištím splníme požadavky na bezpečnost, kvalitu, dopravu a dostupnost služeb,” říká ředitel DHL Freight Thomas George.

„V České republice nabízíme službu Coldchain již od února 2008. Službu u nás využívá i jedna z předních špičkových farmaceutických společností na světě a věřím, že zájem klientů poroste.“říká Vít Návrat ředitel divize DHL Freight v České republice.

Celá síť je centrálně řízená ze švýcarské Basileje, kde DHL Freight provozuje zákaznické středisko pro klienty z oblasti vědy. DHL Freight při přepravách citlivých zásilek pro vědecké a farmaceutické účely úzce spolupracuje s DHL Global Forwarding – předním poskytovatelem námořní a letecké přepravy.