Cloud, AI a automatizace pro odvětví telekomunikací: Umění možného

30. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Telekomunikační společnosti dnes čelí výzvě, jak efektivněji provozovat a monetizovat své sítě. Klíčem k úspěchu je schopnost navrhnout a vybudovat inteligentní, autonomní infrastrukturu, která bude zahrnovat využití automatizace, umělé inteligence (AI) i příznivých ekonomických aspektů modelu hybridního cloudu.

Stejně jako v mnoha jiných odvětvích dochází i v telekomunikacích k přehodnocení využívání cloudu a už jen velmi málo společností se stále drží původního plánu přesunout vše do veřejného cloudu. Různé úlohy vyžadují použití odlišných provozních prostředí, aby byly splněny požadavky na dodržování předpisů a zabezpečení i ekonomické nároky. Ukázalo se, že nejlepší cestou jsou hybridní scénáře.

Stejnou diskusi dnes vede mnoho poskytovatelů služeb, kteří po období rychlé migrace do cloudu získali lepší představu o ekonomice svého provozu. Toto povědomí, spolu s měnícími se regulačními požadavky a obchodními strategiemi, vede k častému přehodnocování rozhodnutí, které úlohy by měly být přesunuty do jakého cloudu. Důraz je přitom kladen na strategie hybridního cloudu, které poskytují potřebnou flexibilitu pro přizpůsobení se proměnlivým požadavkům a finančním, provozním i obchodním cílům.

Jedním ze způsobů, jak zjednodušit hybridní prostředí, je použití horizontální a jednotné platformy, která poskytuje konzistentní sadu provozních nástrojů a funkcí zabezpečení napříč různými cloudy. Organizace s ní získávají centrální kontrolu pomocí automatizace škálování a přesouvání úloh z datového centra na okraj sítě i do veřejného cloudu – a zase zpět. Cílem je maximální flexibilita a nezávislost při výběru současných nebo budoucích možností cloudu.

Integrovaná automatizace

Pro nejlepší integraci cloudů se škálovatelnou platformou jsou zásadní dvě věci: komplexní automatizace a umělá inteligence. Automatizace pomáhá hned několika způsoby. Dnešní automatizace poskytuje datové body z mnoha zařízení a koncových bodů v sítích a obecně IT prostředích, přičemž data z nich jsou analyzována aplikacemi AI, které pak vracejí doporučení pro automatizační nástroje, aby prováděly proaktivní i reaktivní změny. Kromě toho, že AI poskytuje lepší informace o tom, co automatizujete, může také urychlit proces psaní softwarových příkazů k provádění automatizace.

Poskytování konektivity je již u mnoha dodavatelů služeb automatizováno, ale otevřenou příležitostí zůstává propojení automatizace na aplikační vrstvě. Stejně jako v případě hybridního cloudu musí poskytovatelé služeb k automatizaci přistupovat holisticky, a to jak na úrovni sítě a infrastruktury, tak na úrovni podnikových aplikací. Jde o použití automatizace v širším měřítku konzistentním a opakovatelným způsobem, ať už jde o poskytování infrastruktury, vývoj služby nebo získávání dat ze systému. Automatizace celé organizace pak může být centralizována na jednotné platformě, aby se zabránilo vzniku izolovaných ostrůvků automatizace a zlepšila se celková použitelnost i produktivita.

Aplikace AIOps na infrastrukturu

Poskytovatelé služeb dosud využívají AI spíše v oblastech, jako je obsluha zákazníků pomocí chatbotů, kontrola dodržování předpisů nebo detekce malwaru. Využití AI při optimalizaci infrastruktury je zatím v plenkách, ale s rozvojem generativní AI a velkých jazykových modelů (LLM) bude hrát stále významnější roli. Důležitý bude zejména koncept retrieval augmented generation (RAG), který poskytuje LLM další informace z externích znalostních zdrojů, jako jsou aktuální data v reálném čase nebo kontextové, proprietární či pro danou doménu specifické informace. To umožňuje vytvořit uzavřený systém, který může automaticky řídit rozhodnutí v infrastruktuře, takže ji lze dynamicky upravovat podle potřeby.

Může se to týkat monitorování provozu, řízení zátěže, ladění, správy životního cyklu sítě i správy napájení. Díky tomu lze například slučovat úlohy do menších jednotek, aby se v datovém centru spotřebovalo méně energie, což vede k nižším nákladům. Doposud bylo nutné přistupovat ke každému systému zvlášť a spouštět plánovače, takže jde o výrazný transformační posun. V rádiové přístupové síti (RAN) lze modely AI použít pro dynamičtější řízení frekvencí, sektorů, buněk a základnových stanic. AI může také zjednodušit a zefektivnit provoz umožněním analýzy příčin problémů v reálném čase a zkrátit tak dobu potřebnou k odstranění potíží, nebo pomocí prediktivní analýzy zabránit problémům ještě předtím, než nastanou, a zajistit tak celkově lepší úroveň služeb.

Smysl hybridního cloudu

Vzestup umělé inteligence znamená i vzestup cloudu. Organizace si stále více uvědomují, že pro maximální využití svých projektů AI potřebují lokální zdroje, stejně jako edge computing i cloud, a proto pracují na strategické integraci řešení hybridního cloudu do iniciativ AI. Důvodem je potřeba sladit bezpečnost a suverenitu dat s výpočetní kapacitou potřebnou pro výkonné modely AI a zároveň udržet pod kontrolou náklady na trénování a odvozování modelů. Cloudové služby a AI jsou v jistém smyslu v symbióze, přičemž cloudové služby slouží jako základ pro další rozvoj a široké přijetí umělé inteligence. Tato integrace má zásadní význam pro odhalení nových obchodních příležitostí, jako jsou například podnikové aplikace edge computingu a transformace tradičních pracovních postupů.

Radikální změna představy o sítích je nakonec to, co pomůže poskytovatelům služeb nastartovat inovace a udržet si konkurenceschopnost i připravenost na budoucnost. Máme na dosah možnost vytvořit plně automatizovanou infrastrukturu, která využívá bezdotykové zavádění i provoz, má inteligentní řízení výpočetní kapacity, úložiště i sítě a je schopna se sama konfigurovat, zotavit se i optimalizovat, stejně jako se sama vyvíjet. Toho ale nelze dosáhnout vytvářením odlišně fungujících snowflakes služeb, ani rozhodováním v izolovaném prostředí. K tomu, aby bylo možné těžit z kompletního propojení od datového centra přes edge computing až po cloud, potřebuje odvětví společný provozní model, automatizační techniku a cloudovou platformu. A především potřebuje otevřený a kooperativní ekosystémový přístup k tvorbě, testování a inovacím, který všechny tyto prvky spojí.

Autor: Honoré LaBourdette, výkonná viceprezidentka pro globální sektor telekomunikací a viceprezidentka pro partnerský ekosystém v oblasti telekomunikací ve společnosti Red Hat

Podobné články

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2023: Průměrně spotřebujeme 10 GB mobilních dat měsíčně

22. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTÚ)
Český telekomunikační úřad zveřejnil výroční zprávu za rok 2023,kde shrnuje své aktivity v loňském roce a přináší i základní popis situace na trhu. Celkový objem přenesených mobilních dat za rok 2023 dosáhl téměř 1,35 tis. PB (meziroční nárůst lze odhadnout na 43 %). Průměrná měsíční spotřeba dat na datovou SIM kartu odhadem dosáhla 9,8 GB (o rok dříve šlo o 7 GB). Co dál zpráva odhaluje? Čtěte více

VPortal má nový modul Pevné služby. Ukáže internet v pevném místě i jeho rychlosti

15. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTU)
ČTÚ spustil novou verzi Vizualizačního Portálu telekomunikačních služeb, tzv. VPortalu. VPortal představuje komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům pro porovnávání kvality telekomunikačních služeb na území České republiky Čtěte více

TTC Marconi a TTC Mobile oficiálními partnery společnosti Streamwide

4. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: TTC Marconi)
Poskytovatelé technologických řešení v oblasti kritické infastruktury a kritické komunikace TTC Marconi a TTC Mobile uzavřely dohody o obchodním zastoupení se společností Streamwide, která patří mezi lídry v oblasti softwarových technologií pro kritickou komunikaci a krizové scénáře. Čtěte více

Neomezená mobilní data využívá dle ČTÚ už 22 % respondentů

7. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČTÚ)
Český telekomunikační úřad se v průzkumu podrobněji zaměřil na mobilní trh. Mimo jiné jsme se tak dozvěděli, že služby virtuálních operátorů využívá téměř 11 % respondentů nebo, že 39 % respondentů vynakládá na měsíční provoz svého soukromého mobilu (soukromé SIM karty) 200 až 499 Kč. Jaké další skutečnosti průzkum odhalil? Čtěte více