Chytrá domácnost v roce 2023: V hlavní roli konektivita, interoperabilita a bezpečnost

22. 3. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Navzdory mírnému poklesu, který prodej produktů a služeb spojených s chytrou domácností v postpandemickém období zažívá, jde stále o atraktivní trh, který má co nabídnout. A to z hlediska prodejců i koncových spotřebitelů. Kromě stále lepší a širší propojitelnosti a podpory se může aktuálně hodit např. i možnost dosáhnout úspory nákladů.

Nabídka řešení pro chytrou domácnost byla od začátku hodně roztříštěná, protože jednotlivé produkty či platformy disponovaly jen omezenou vzájemnou propojitelností a slučitelností. Takřka každý výrobce využíval svou vlastní platformu (Apple HomeKit, respektive Apple Home, Google Home, Samsung Smartthings, Amazon Alexa, Signify a mnoho dalších, často v podstatě „bezejmenných“) a protokol (jako Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi či Bluetooth). Navzdory snahám některých (i velkých) výrobců se dlouho nedařilo trh sjednocovat…

Situace se naštěstí v průběhu let postupně zlepšila a začaly se objevovat možnosti, jak systémově propojit produkty různých výrobců a různých typů. Přibližně v posledním roce vypadá slibně zejména nástup standardu Matter (dříve se rovněž používalo označení CHIP vycházející ze spojení „Connected Home over IP), který má ambice smart home trh opět o něco posunout tím správným směrem.

Matter a Thread

V posledních měsících se v souvislosti s chytrými domácnostmi objevují termíny Matter a Thread. Mezi lidmi bývají zaměňovány, respektive mylně vykládány jako to samé. V čem tedy tkví rozdíl? Zjednodušeně – zatímco Matter je smart home platforma, Thread je jeden z komunikačních protokolů, jehož prostřednictvím si Matter vyměňuje informace s propojenými zařízeními (stejně jako přes Wi-Fi nebo Bluetooth LE). Výrobci tak mají možnost využívat jediný sjednocený standard pro propojení vzájemně odlišných prvků chytré domácnosti. Jde tedy o platformu, která zaštítí výrobce hardwaru, softwaru i služeb.

Bezdrátový protokol Thread se využívá také ve světě IoT technologií. Je založený na síti IPv6 a pro komunikaci mezi zařízeními používá standard IEEE 802.15.4. Výhodou je schopnost kompatibilních zařízení komunikovat napřímo (tedy bez nutnosti zprostředkovatele – hubu) na principu mesh sítě. K dalším benefitům by měla patřit bezpečnost (což byla častá „bolístka“ předchozích smart home systémů) i energetická nenáročnost. Thread by se navíc měl být schopný obejít bez připojení k internetu, měl by fungovat nezávisle (pak ale uživatel samozřejmě přichází o možnost vzdáleného připojení, pokud je mimo domov).

Platformu Matter vyvinula organizace Connectivity Standards Alliance (dříve stála také za standardem Zigbee) a podporuje ji celá řada velkých výrobců včetně Googlu, Applu, Samsungu, IKEA, Amazonu a mnohých dalších. Zaručena by tak měla být vzájemná propojitelnost a základní funkčnost všech produktů (pro některé specifické funkce nejspíš bude stále nutné jít do vlastní aplikace daného výrobce).

Jednou z výhod je, že prostřednictvím platformy Matter budou moci navzájem komunikovat přístroje s různými komunikačními standardy. Dalším benefitem je, že Thread je kompatibilní s celou řadou dnes používaných smart home platforem včetně Google Home, Apple Home, Amazon Alexa, Samsung Smartthings či Tuya. Podporu Matteru by navíc mohla získat i celá řada již existujících produktů prostřednictvím softwarového updatu. Řada výrobců již aktualizace přislíbila, nebo dokonce doručila. Doufejme tedy, že jich bude co nejvíce.

Platformy schopné sjednotit různá smart řešení „pod jednu střechu“ existují i dnes. A často se jim to daří docela dobře. Matter by však měl v tomto směru přinést svěží vítr a situaci z pohledu výrobců i běžných uživatelů výrazně usnadnit.

Umělá inteligence a strojové učení

Do oblasti smart home začala pronikat také AI. Cílem je zjednodušení obsluhy (např. predikcí dalších kroků uživatele a jejich přednostní nabídka) nebo rozšíření možností automatizace (případně její usnadnění a spuštění v nejvhodnější chvíli). Další rozměr získá umělá inteligence v kombinaci s jinými funkcemi, jako jsou např. nejrůznější scény, kdy se AI postará o vyhodnocení situace a aktivaci (či deaktivaci) všeho potřebného efektivněji než uživatel.

Využití AI nachází také v oblasti zabezpečení – chytré algoritmy budou schopné rozpoznat nejrůznější typy událostí – třeba pád někoho/něčeho ze schodů, tříštění skla, aktivaci nejrůznějších alarmů –, situaci vyhodnotit a v případě potřeby např. přivolat pomoc.

AI a strojové učení se však využívají i u dalších produktů – třeba u chytrých vysavačů, které mohou uklidit nejen zcela samostatně, ale ideálně i v době, kdy nikdo není doma. Vedle chytrých vysavačů se rychle rozvíjí i mnoho dalších typů robotů a jiných více či méně autonomních asistentů. Významným produktovým segmentem jsou chytré reproduktory či zařízení kombinující reproduktor s obrazovkou, která se mohou stát středobodem ovládání chytré domácnosti. Nedílnou součástí odvětví smart home je i hlasové ovládání. Úlohu řízení chytré domácnosti však mohou zastat také telefony či tablety, počítače a v případě větších či profesionálních instalací také specializované ovládací panely.

Energetická efektivita, ekologie a udržitelnost

Mnoho aplikací pro ovládání chytré domácnosti dovoluje efektivně regulovat spotřebu pomocí automatického zapnutí nebo vypnutí určitých spotřebičů ve vybranou denní dobu (čehož lze dosáhnout např. i použitím chytrých zásuvek, které podobnými funkcemi také disponují). Užitečné může být také upozornění, pokud je některé zařízení zapnuté příliš dlouho nebo mimo zadaný časový interval.

Diskuze o pomoci životnímu prostředí a snižování emisí skleníkových plynů postupně mění způsob, jakým majitelé o svých domech či bytech přemýšlí. Lidé hledají cesty, jak své nemovitosti učinit udržitelnějšími. Stále populárnější se tak stávají chytré termostaty, radiátorové hlavice a systémy pro sledování spotřeby energie. Zmínit můžeme také chytré osvětlení nebo inovace v oblasti klimatizačních systémů nebo ohřívání vody. Zařadit sem lze i solární napájení, které rovněž může (v kombinaci s vysokokapacitním akumulátorem a systémem pro řízení oběhu proudu v domácnosti) výrazně ovlivnit energetickou bilanci bytu či domu. Velmi efektivní to může být i pro majitele elektromobilů.Do budoucna bude hrát stále důležitější roli také šetření vodou, s čímž napomohou např. chytré pračky nebo myčky, ale i systémy zachytávání vody pro její opakované využití.

S úsporou energie (a často dokonce i se samotnou přípravou pokrmů) nám však mohou pomáhat i další stále chytřejší domácí spotřebiče – trouby, sporáky, grily nebo lednice –, do nichž nastupují trendy jako hlasové ovládání nebo obsluha prostřednictvím mobilních aplikací s nejrůznějšími režimy, povely a přehledy funkcí, tipů a triků na přípravu co nejchutnějšího jídla při co nejmenší spotřebě.

Bezpečnost a soukromí

Bezpečnost můžeme z hlediska konceptu smart home rozdělit do dvou oblastí. A obě hrají stále důležitější roli. První z nich řeší zabezpečení samotných chytrých prvků a spotřebičů a jejich komunikaci. Velkým příslibem je v tomto ohledu již zmíněný standard Matter, který na bezpečnost klade značný důraz. Platformy velkých výrobců jako Apple, Amazon, Google či Samsung rovněž. Nejrůznější neznačkové produkty, pro něž navíc často nebývají k dispozici ani žádné průběžné softwarové aktualizace, však mohou být rizikem, kterého je lepší se vyvarovat. Situace je příznivější než dřív, ale stále se vyplatí být obezřetný, protože při troše smůly se pak mohou různé chytré přístroje stát nestřeženou bránou do našich domů, bytů či kanceláří. Situace je o to horší, že spousta lidí si to vůbec nepřipouští nebo neuvědomí.

V dalším ohledu pak bezpečnost v souvislosti s chytrou domácností tvoří celý segment dalších specializovaných zařízení, kam spadají např. chytré videozvonky, zámky, interkomy, kamery či nejrůznější senzory a detektory (ať už jde o pohyb, otevření dveří či oken, teplotu, kouř, nebo třeba únik vody či plynu). I tento segment se rozvíjí velmi rychle a díky efektivnímu vzájemnému propojení těchto prvků se stává stále užitečnější a efektivnější. Velkou roli zde hraje již několikrát zmiňovaná adopce technologií umělé inteligence a strojového učení v kombinaci s automatizací, protože veškeré tyto kontrolní a dohledové prvky nám dokážou dodat potřebný klid, zejména pak ve chvílích, kdy jsme z domu či bytu.

Důraz na zdraví, fitness a pohodu

Chytrá domácnost se dlouhou dobu zaměřovala hlavně na praktické věci, jako je ovládání osvětlení a rolet, regulace teploty, zámky nebo vysavače. Letošní veletrh CES však naznačil, že se budeme setkávat i s přístroji z oblasti péče o zdraví, kondici a fyzickou či psychickou pohodu. Kromě monitoringu základních tělesných parametrů (teploměry, tlakoměry nebo váhy apod.) půjde třeba o cvičení – příkladem může být Acer eKinekt BD3, který kombinuje domácí kolo, pracoviště a zdroj energie.

Rostoucím segmentem jsou inteligentní čističky nebo zvlhčovače vzduchu. Vzhledem k neustále se zvětšujícímu počtu lidí, kteří mají problémy se spánkem, roste zájem výrobců i o tuto oblast. Kladný dopad na náš každodenní život však mohou mít i drobnosti, jako jsou pomůcky pro kontrolu kvalitu vzduchu v místnosti nebo chytré lahve.

Výrobci se začínají zaměřovat také na systémy do koupelen kombinující prvky, jako jsou hlasové ovládání, regulace teploty a osvětlení nebo hudební doprovod. Samozřejmostí může být také (zautomatizované) ovládání sauny.

Péče o domácí mazlíčky a zahradu

V posledních letech se rychle rozvíjí také sektor zařízení zabývajících se kvalitou života našich domácích mazlíčků (a následně pak díky tomu často i jejich majitelů). Zmínit můžeme např. interaktivní hrací kostky s dávkováním pamlsků, ale samozřejmě i užitečnější věci jako automatická krmítka, nebo dokonce boxy na stelivo, toalety a dvířka pro domácí mazlíčky ovládané hlasovými povely.

Vedle našich zvířecích kamarádů patří k našemu životu většinou také zahrada nebo jiné venkovní prostory. I do těch nyní začíná pronikat chytrá technika. Sem můžeme zařadit např. chytré sekačky na trávu nebo rozprašovače vody, systémy při řízení zavlažování nebo senzory půdní vlhkosti, ale třeba i grily, bazény, ozvučení či osvětlení. Samostatným segmentem jsou pak venkovní televizory. A samozřejmě sem patří i již zmiňované zabezpečení, hlavně kamery a pohybové senzory, ale třeba i automatizovaná garážová vrata či brány.

Podobné články

Zájem o automatizaci domácností enormně roste, oproti roku 2018 je desetinásobný

19. 5. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Lesensky)
Ochrana před zloději, úspora energií, ale i komfort domova. I s těmito aspekty pomáhá automatizace a inteligentní prvky v domácnosti. Uživatelů chytré domácnosti je v porovnání s rokem 2020 dvakrát tolik, zájem o automatizaci domácnosti se za posledních pět let podle odborníků dokonce zdesetinásobil. Kam směřují trendy v tomto odvětví? A ve kterých oblastech se dá očekávat rozvoj automatizace? Čtěte více

Netatmo uvedlo na trh inteligentní ovládání klimatizací a tepelných čerpadel

19. 5. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Netatmo)
Společnost Netamo rozšířila své portfolio produktů zaměřených na chytré vytápění domácností. Inteligentní ovládání umožňuje ovládat klimatizace nebo tepelná čerpadla (vzduch-vzduch). Vyznačuje se mimo jiné snadnou instalací i použitím. Čtěte více

Signify představilo novou produktovou řadu pro zabezpečení domácnosti

17. 5. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Signify)
Společnost Signify doplnila svou nabídku o produkty pro monitorování domácnosti. Ty jsou určeny pro bezproblémovou integraci osvětlení a zabezpečení. Systém WiZ tak zvyšuje pohodlí každodenního života pomocí svítidel, která dokážou simulovat přítomnost obyvatelů a spouštět optické alarmy, a kamery s nočním viděním a technologií detekce pohybu SpaceSence. Čtěte více

Zařízení Eve se naučila protokol Matter

28. 4. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eve Systems)
Společnost Eve Systems splnila svůj dřívější slib a pro svá současná zařízení připravila aktualizaci, která rozšiřuje konektivitu o podporu standardu Matter. Bezplatnou aktualizaci již mohou instalovat majitelé stávající majitelé řešení Eve Energy, Eve Motion a Eve Door & Window. Čtěte více