Chráníte svá data i na home officu? Otestujte se online!

27. 3. 2020. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: DCD Publishing)
Informační bezpečnost je jedno z nejaktuálnějších témat současnosti. Denně dochází k závažným bezpečnostním incidentům, které mají dopad na fungování organizací. Na těch nejzávažnějších mají často svůj podíl také nedostatečně informovaní zaměstnanci, kteří se nevědomky dopouštějí zásadních pochybení.

Závažné kyberbezpečnostní incidenty nejsou ničím neobvyklým ani na tuzemské scéně a týkají se i velkých společností se zvučnými jmény, jako je například T-Mobile, Mall.cz nebo Avast. O tom, jak je ICT infrastruktura lehce zranitelná a jak závažné může být její vyřazení z provozu, byť jen na relativně krátkou dobu, ukázaly také nedávné případy benešovské a brněnské nemocnice nebo OKD. Přesto nedávný průzkum PwC CEO Survey 2020 odhalil, že pouhých 36 % českých generálních ředitelů vnímá kybernetickou bezpečnost jako aktuální podnikatelskou hrozbu, ve světě je tomu přitom naopak a kybernetické hrozby vnímá jako riziko 73 % dotázaných ředitelů.

Legislativní změny a vyšší investice do technologií, které mnozí vnímají jako maximum v případě bezpečnostních opatření, musejí jít ruku v ruce se systematickým a důkladným vzděláváním zaměstnanců, jinak se míjejí účinkem. Právě oblast vzdělávání patří k té nejpodceňovanější.

Informační bezpečnost je nutná

Informační bezpečnost se týká všech, bez ohledu na obor, pozici nebo velikost organizace, ve které pracují. Znalost bezpečnostních zásad výrazně snižuje riziko bezpečnostního incidentu. Firmy často situaci podceňují, a zatímco nasazení a zprovoznění nových technologií svěří odborníkům, v oblasti školení zaměstnanců často nevědí, jak postupovat. Řada středních a menších firem navíc nemá rozpočet, aby zajistila zaměstnancům celodenní nebo vícedenní školení. Ideálním řešením je online vzdělávání.

Online kurzy a vzdělávání jako odpověď

Hotové e-learningové kurzy představují ideální způsob, jak v dnešní době vzdělávat zaměstnance v oblasti informační bezpečnosti a jak prověřit jejich znalosti. DCD Publishing proto nyní nabízí e-learningové kurzy zaměřené na informační bezpečnost a znalost GDPR, které vznikly ve spolupráci s odborníky na kybernetickou bezpečnost. Naším cílem je zpřístupnit toto efektivní vzdělávání každému a odkudkoliv.

Jak kurzy vypadají

Kurzy jsou rozděleny podle témat (Informační bezpečnost a GDPR) do krátkých lekcí, látka je probrána stručně a věcně, aby byly probírané informace jasné a srozumitelné všem bez ohledu na jejich znalosti.

V kurzu zaměřeném na bezpečnost informací se zaměstnanci dozvědí (nebo si zopakují) základní zásady bezpečného chování, komunikace, ochrany svých zařízení i pohybu na sociálních sítích. Na konci každého kurzu je připraven závěrečný text a certifikace pro absolventy.

Nabyté znalosti jsou následně ověřeny ve výstupním testu, který poslouží také jako podklad k dalšímu systematickému vzdělávání. Kurz je možné absolvovat odkudkoliv, díky čemuž firma ušetří prostředky, které by musela vynakládat za účast zaměstnanců na prezenčním školení či semináři.

Proč online kurz?

Možnost vzdělávat své zaměstnance online vítá stále více zaměstnavatelů, kterým tento způsob umožňuje efektivně a s vynaložením minimálních prostředků vzdělávat své pracovníky. V oblasti kybernetické bezpečnosti jsou vzdělaní zaměstnanci prozíravou investicí – čím poučenější jsou spolupracovníci, tím lépe jsou chráněná kritická firemní data a obchodní tajemství.

Online kurz může absolvovat každý zaměstnanec odkudkoliv – svůj čas si může rozložit tak, jak mu to vyhovuje a k jednotlivým lekcím se může podle potřeby vracet. Vedoucí pracovníci mohou sledovat vyhodnocení, jak si jednotlivci vedli a podle toho naplánovat další aktivity. Možnost vzdělávat se online vítají také samotní zaměstnanci, kteří si mohou podle svých preferencí zvolit, kdy a v jaké intenzitě se budou kurzu věnovat.

Online kurzy jsou ideálním doplňkem celkové bezpečnostní strategie – zaměstnancům umožňují ujasnit si důležité pojmy z oblasti kybernetické bezpečnosti moderní a zábavnou formou a společnosti nabízejí cenově efektivní prostředek důsledné ochrany svých dat, majetku i zaměstnanců.

Podobné články

Na aktivní kybernetickou obranu rezignovalo 42 % firem

2. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Podle studie společnosti Cisco dnes průměrná firma užívá přes 20 bezpečnostních technologií. Ačkoli neustále pokračuje konsolidace dodavatelů, kdy 86 % oslovených subjektů využívá řešení od 1 až 20 různých výrobců, přes 20 % dotázaných (o 8 % více než v roce 2017) se domnívá, že správa multidodavatelského prostředí je velmi náročná. Čtěte více

Kaspersky přidává zabezpečení SharePoint Online a Microsoft Teams

1. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kaspersky)
Nová verze bezpečnostního produktu Kaspersky Security for Microsoft Office 365 rozšiřuje ochranu na aplikace pro spolupráci zaměstnanců. Již stávající ochranu nástrojů Exchange Online a OneDrive tak doplňuje zabezpečení SharePoint Online a bezpečné sdílení souborů přes Microsoft Teams. Čtěte více

HP posílilo (možnosti) zabezpečení osobních počítačů

31. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Nová bezpečnostní řešení společnosti HP poskytují podnikům a jejich zaměstnancům pracujícím z domova kompletní ochranu před hrozbami. Mezi nově nabízené produkty patří HP Pro Security Edition, HP Proactive Security a HP Sure Click Enterprise, které se liší množstvím zahrnutých funkcí. Čtěte více

Čím více dodavatelů zabezpečení máte, tím jste zranitelnější

25. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Studie Dell Technologies Global Data Protection Index 2020 Snapshot ukazuje, že podniky a organizace spravují v průměru 13,53 PB dat. To je asi o 830 % víc než v roce 2016. Takto strmý nárůst množství dat s sebou přirozeně nese problémy – např. organizace, které užívají k ochraně dat řešení více než jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát zranitelnější. Čtěte více