Češi vloni odevzdali prostřednictvím sběrné sítě REMA přes 22 tisíc tun elektroodpadu

6. 4. 2021. (redaktor: František Doupal)
Prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému REMA provozovaného společností REMA Systém, která čítá více než 20 tisíc míst zpětného odběru, odevzdali během loňského roku obyvatelé ČR 22,1 tisíc tun odpadního elektrozařízení. Oproti roku 2019 jde o 6% nárůst (o více než tisíc tun).

Kolektivní systém REMA svými výsledky za loňský rok 2020 už s předstihem plní, a dokonce výrazně překračuje legislativní cíle EU nařízené pro horizont roku 2021. Dosažená hmotnost sebraných a k recyklaci určených vysloužilých elektrických a elektronických zařízení představuje 74,5 % míry zpětného odběru odpadního elektrozařízení z celkové hmotnosti elektra dodaného výrobci zapojenými v kolektivním systému REMA na český trh. O téměř čtvrtinu byl tak překonán limit 60% míry zpětného odběru stanovený legislativou ČR pro kategorie odpadních elektrozařízení.   

Ve zpětně odebraném množství (22,1 tisíc tun) vysloužilého elektra došlo meziročně k navýšení sběru ve všech skupinách elektrozařízení. Dosažené výsledky jsou plně v souladu s plánem růstu kolektivního systému REMA, který dlouhodobě cílí na udržitelné a bezproblémové dosahování legislativou stanovené míry sběru. Podle předpokladů výrobců zapojených do REMA množství elektrozařízení uváděných na trh postupně poroste, proto jsou výsledky sběru REMA jednoznačným potvrzením efektivně nastavené sběrné sítě.

O kvalitě nastavení sběrné sítě REMA pak svědčí i míra zpětného odběru ve výši 74,5 %. Pro zjednodušenou představu převedenou na kusy to znamená, že například ze 100 monitorů dodaných na český trh jich REMA zpět prostřednictvím své sběrné sítě vysbírala a k recyklaci předala 74,5 kusu (místo legislativou požadovaných alespoň 60 kusů).  

„Jsme rádi, že se nám i nadále daří naplňovat naše cíle ve zvyšování zpětného odběru odpadních elektrozařízení, který souvisí mimo jiné s tím, že se připravujeme na vstup nových strategických výrobců do našeho kolektivního systému. Zároveň se již v souvislosti s postupným růstem hmotnosti uváděného elektro sortimentu na trh připravujeme na sběr vyššího množství odpadního elektrozařízení v následujících letech. Sběrná síť REMA tak i nadále potvrzuje svoji efektivitu i unikátnost,“ okomentoval výsledky kolektivního systému za rok 2020 generální ředitel společností REMA David Vandrovec.  

Vandrovec zároveň zdůrazňuje, že výsledky roku 2020 ukazují, že kolektivní systém REMA dokázal opakovaně v předstihu splnit nový legislativní rámec pro oblast elektrozařízení a odpadních elektrozařízení, který stanovuje nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 v minimální míře zpětného odběru ve výši 60 %. REMA současně v předstihu naplňuje cíle stanovené evropskou legislativou a zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, jehož účinnost nastala 1. 1. 2021. „Dokonce jsme nad rámec našich povinností zajišťovali sběr dalšího množství odpadních elektrozařízení (zejména monitory a televize) poté, co jej bezprecedentně a podle nás nezákonně ukončil přibližně v polovině roku 2020 jeden z kolektivních systémů,“ připomněl Vandrovec.

Co se týká dalších kategorií vybraných výrobků, společnosti REMA zajišťují také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti REMA Battery jich lidé v uplynulém roce odevzdali téměř 390 tun, což představuje meziroční nárůst o 19 %. Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů dosáhla 71,7 % (v roce 2019 to bylo 73,9 %), přičemž požadovaný cíl Evropské unie je pro tuto kategorii stanoven na úroveň 45 %.

Z dalších ukazatelů roku 2020 dále plyne trvající trend miniaturizace elektrozařízení a snižování jejich jednotkové hmotnosti, a to již několik let po sobě. U přenosných baterií a akumulátorů taktéž přetrvává trend postupného nárůstu celkové hmotnosti plynoucí z většího množství uváděného na trh. Zejména pak z důvodu, kdy se na trhu objevují stále častěji elektrozařízení s vloženým nebo přiloženým akumulátorem či baterií.

Štítky: 

Podobné články

REMA Systém vloni vysbíral přes 23 tisíc tun odpadního elektra

1. 8. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Rema systém)
Společnost REMA Systém si za loňský rok připsala nejen 4% meziroční nárůst v celkové hmotnosti vysbíraných vysloužilých elektrozařízení, ale i o bezmála dva procentní body vyšší dosaženou míru materiálového využití vysbíraného odpadního elektra. Čtěte více

REMA navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

22. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Rema Systém)
Každý sběrný dvůr a obecní sběrné místo, které je nebo se stane součástí kolektivního systému REMA, získá od října vyšší finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru na sběrném místě za každý kilogram svezeného elektrozařízení. Čtěte více

Sběrné dvory se dohodly na zpětném odběru spotřebičů Samsung

12. 8. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Samsung a MŽP)
Některé sběrné dvory nedávno přestaly odebírat od občanů vysloužilé výrobky značky Samsung. Aktuální situace vznikla kvůli ukončení smlouvy mezi kolektivním systémem Asekol a výrobcem, společností Samsung, v jejímž důsledku Asekol od 1. srpna přestal dosloužilé elektro Samsungu ze sběrných dvorů sbírat. Čtěte více

Češi v síti REMA vloni vytřídili téměř 21 tisíc tun elektroodpadu

15. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: REMA)
20,9 tisíc tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou během loňského roku ve své sběrné síti převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb pražské Petřínské rozhledny. Čtěte více