Big Data mají velký potenciál a prioritu pro příštích 5 let

5. 6. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Cisco)
Chytré telefony, čidla, kamery, chytré měřiče a další zařízení připojená k datovým sítím daly vzniknout internetu věcí. Denně přitom generují obrovské objemy dat a spolu s daty z tradičních zdrojů tvoří soubor takzvaných Big Data.

Tato „informační lavina“ představuje pro vlastníky dat doslova zlatý důl – ovšem jen za předpokladu, že je dokážou zpracovávat a analyzovat. Jak ukázala studie Cisco Connected World Technology Report, firmy se o to snaží, ale řada z nich má v analýze Big Data stále rezervy. Ačkoliv se 60 % oslovených IT profesionálů shodlo na tom, že zpracování Big Data může pomáhat zlepšovat rozhodování ve firmách a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost, pouze 28 % dotázaných uvedlo, že se jim daří získat z Big Data strategické informace. Celkem 68 % respondentů se pak shoduje, že Big Data budou pro jejich firmy v příštích pěti letech prioritou, takže se dá očekávat, že se bude situace rychle měnit.

„Data kolem nás se vrší a jejich objemy exponenciálně narůstají. Některé firmy je nechávají ležet ladem, některé už přišly na to, že mají potenciál a hodnotu a že z nich lze vytěžit pro podnikání velmi cenné informace. S drobnou nadsázkou lze Big Data označit za nový přírodní zdroj, který umožní další rozvoj firem a ekonomiky stejně tak, jako to v minulých stoletích dokázalo uhlí nebo ropa,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel společnost Cisco.

„Fenomén Big Data přináší několik fundamentálních změn v přístupu k informacím: ty jsou za prvé k dispozici v reálném čase a je potřeba je v reálném čase zpracovávat, analyzovat. Za druhé jsou v ohromném množství k dispozici data z nových zdrojů – ze senzorů, kamerových systémů, strojů a nejrůznějších zařízení. Za třetí – a v tom je skutečná síla tohoto fenoménu – je možné data z různých zdrojů propojovat a kombinovat a v různých kontextech je analyzovat,“ uvedl Jiří Devát.

Big Data jako strategie

Ze studie dále vyplynulo, že i přes důležitost, která fenoménu Big Data ve firmách náleží, více než třetina dotázaných (38 %) uvedla, že sice disponují technickými řešeními pro zpracování velkých objemů dat, ale k plnému využití informací z nich získaných jim chybí plnohodnotná firemní strategie. Tím, kdo bude iniciovat vznik této strategie, bude právě IT oddělení, to si myslí 73 % dotázaných specialistů. Podle přibližně pětiny dotázaných díky tomu dojde k větší vnitropodnikové provázanosti, protože na této strategii budou participovat také ostatní oddělení, jako jsou finanční oddělení, marketing nebo výzkum a vývoj.

Podle více než poloviny IT odborníků (56 %) bude mít trend Big Data vliv také na zaměstnaneckou strukturu. Dá například vzniknout řadě nových profesí. Půjde zejména o datové vědce – odborníky na analýzu dat, kteří mají jak IT dovednosti, tak kreativitu a představivost a budou schopni získávat z velkého množství dat klíčové informace a odhalit jejich obchodní potenciál.

Výzvy spojené s Big Data

Více než polovina dotázaných také uvedla, že díky nástupu Big Data očekává zvýšení investic do IT. Zároveň 81 % uvedlo, že předpokládá potřebu využití Cloud computingu pro některé Big Data projekty. Téměř polovina (48 %) IT odborníků, kteří se na výzkumu podíleli, očekává, že výrazně naroste objem síťového provozu uvnitř firem. Téměř polovina (48 %) jich předpokládá, že se provoz zdvojnásobí a dalších 23 % si myslí, že se dokonce ztrojnásobí. Pouze 40 % dotázaných ale tvrdí, že jejich sítě jsou na tento nárůst připraveny. Zároveň 27 % respondentů považuje za velkou výzvu otázku bezpečnosti a řízení rizik. Jako další překážky v efektivním přístupu ke zpracování Big Data pak uvedli nedostatek specialistů s potřebnými zkušenostmi 23 % nebo nedostatečný rozpočet 16 %.

Nové zdroje dat

Důležitou, ale často opomíjenou součástí Big Data jsou data ze zdrojů nové generace, data ze senzorů, Machine To Machine (M2M) komunikace nebo videa, která mohou sloužit například k optimalizaci výrobních procesů. Podle studie Cisco VNI bude v roce 2017 existovat přes 1,7 miliardy M2M spojení a jimi generované informace se tak stávají důležitou součástí Big Data. Téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů uvedly, že plánují tyto nové zdroje dat zahrnout do svých Big Data projektů, nicméně pouze třetina (33 %) má již konkrétní plán, jak je využít.

Studie Cisco Connected World Technology Report byla provedena nezávislou výzkumnou agenturou InsightExpress a probíhala mezi 1 800 IT profesionály v 18 zemích světa včetně například Německa nebo Polska.

Štítky: 

Podobné články

Cisco zrychluje nasazení kritických podnikových aplikací

16. 3. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Společnost Cisco představila nové funkce hyperkonvergované infrastruktury HyperFlex. Přínosem nových funkcí je zvýšení výkonu, vylepšení správy, rozšíření ochrany podnikových dat a celkové efektivnější využití hybridního cloudu. Čtěte více

Šest technologických trendů příštích let

28. 12. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: Cisco)
Rok 2016 potvrdil, že se současný svět mění a digitalizace prostupuje do všech oblastí života. Ať už jde o trend rozšířené reality nebo nové taktiky kyberzločinců, kteří již aktivně vystupují a žádají o výkupné. Společnost Cisco proto představuje několik trendů, které budou rezonovat v průběhu příštích let. Čtěte více

Trendy v oblasti podnikových sítí v roce 2017

27. 12. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: Cisco)
Cisco představila 10 trendů, které by měly hýbat světem podnikových ICT v roce 2017. Mezi ně patří například Wi-Fi volání nebo Internet věcí v kancelářích. Čtěte více

IDC: Trh s bezpečnostními zařízeními má za sebou dobrý start roku 2016

17. 6. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: IDC)
Trh s bezpečnostními zařízeními vykázal v prvním čtvrtletí 2016 růst jak po stránce obratu jednotlivých výrobců, tak v počtu prodaných kusů. Jde tak o jedenáctý rok, v němž bezpečnostní trh vykazuje meziroční růst. Čtěte více