Mnoho technologií – společný cíl

22. 10. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Distributor komunikačních technologií a fotovoltaiky Joyce pro své partnery uspořádal v pražském Wellness Hotelu Step konferenci s podtitulem „Efektivní firemní komunikace může být radost“ s cílem ukázat, jak spojit jednotlivé technologie pro firemní komunikaci do užitečného a snadno využitelného řešení.

Konference začínala společným obědem, po kterém následoval blok přednášek. Úvodního slova se zhostili Hana a Petr Jarošíkovi, jednatelé společnosti. „Rádi bychom, aby pro vás Joyce byl stabilním a čitelným partnerem, a proto je důležité, abyste znali nejen to, co máme aktuálně v nabídce, ale také abyste dokázali odhadnout, kam naše firma směřuje a co se od nás dá čekat. V průběhu let přebírala v naší nabídce čím dál větší podíl velká, komplexní řešení a role samostatných jednotlivých produktů se naopak postupně zmenšovala. S tím přímo souvisí také rostoucí nabídka poskytovaných služeb. Naši zákazníci vyžadují kvalitní komunikaci, což je požadavek prolínající se celým naším portfoliem, snažíme se tedy našimi programy a službami maximálně vylepšovat externí i interní firemní komunikace u našich zákazníků,“ poznamenal Petr Jarošík a doplnil: Důležité je také připomenout, že nevyhledáváme a nerealizujeme koncové zakázky, naší primární snahou je usnadňovat byznys vám a k tomu vám poskytujeme nezbytné zázemí. A co pro to děláme? Komunikujeme jasně a srozumitelně, nikoli řečí technických parametrů, chceme, aby vám naše nabídka produktů a služeb usnadňovala získávání zákazníků a opravdu se snažíme, abychom segment telekomunikací pokrývali v co největší míře a naši nabídku neustále rozšiřovali. Mým přáním je, abyste u nás produkty nekupovali proto, že je máme zrovna skladem, ale protože jsme to právě my.“

Hana Jarošíková pak doplnila: „Společnost Joyce vždy preferovala dlouhodobé vztahy a dlouhodobou spolupráci, díky čemuž můžeme poskytovat řešení postavená na pečlivě vybíraných produktech. Do budoucna bychom rádi rozšiřovali spolupráci i s vámi, našimi českými a slovenskými partnery, abychom byli společně schopni ještě lépe řešit potřeby koncových zákazníků. Proto budu ráda, když dnešní odpoledne nebude pouze o našich prezentacích a workshopech, ale také o vaší zpětné vazbě směrem k nám.“

David Pavelek, vedoucí technického oddělení, následně představil zástupce technického týmu a následně přiblížil dvě varianty technické podpory (základní je zdarma, k dispozici je však i rozšířená placená podpora). Dále také promluvil o nabízených službách (například o kompletním řešení projektů včetně SLA) a přiblížil práci technického oddělení (která mimo jiné zahrnuje i testování a propojování produktů jednotlivých výrobců mezi sebou nebo lokalizace produktů pro český a slovenský trh). Milan Zorník, vedoucí obchodník IT, který připomenul dva hlavní okruhy priorit obchodního oddělení pro letošní rok. První skupina priorit je zaměřená na produkty (konkrétněji například na cloudové ústředny nebo novou obchodní oblast, kterou je týmová komunikace pro sklady a obchody), druhá se pak zaměřuje na zkvalitňování podpor pro partnery (kam patří například nasazení nového firemního informačního systému, školení a do budoucna i příprava partnerských programů).

V navazující praktické části se posluchači rozdělili do menších skupin a postupně navštívili pět stanovišť se zaměřením na IP telefony a náhlavní soupravy, Videokonferenční řešení, Cloudové a ústřednové řešení, Týmovou komunikaci + DECT řešení a Sluneční elektrárny. Zde bylo možné seznámit se s produktovými novinkami a dopodrobna vyřešit své dotazy a připomínky přímo s odborníky specializovanými na danou oblast.

Pro odlehčení si pořadatelé pro hosty připravili také několik zábavných aktivit, úspěch sklidil například hod telefonem.

Po ukončení oficiální části programu byl přímo v prostorách hotelu pro všechny připraven večerní program s rautem.

Štítky: 
Joyce
Fotogalerie: