Huawei v Bruselu otevřelo Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti

13. 3. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Huawei)
Společnost Huawei v Bruselu otevřela Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti. Akce se zúčastnilo více než 200 zástupců regulátorů, telekomunikačních operátorů, firem a médií. Na slavnostním zahájení promluvili zástupci Evropské unie, asociace mobilních operátorů GSMA a Světového ekonomického fóra.

Největší výzvou, které svět čelí v digitální éře, je důvěra v kybernetickou bezpečnost. Místopředseda představenstva společnosti Huawei, Ken Hu, k tomu řekl: „Důvěra musí být založena na skutečnostech, skutečnosti musí být ověřitelné a ověření musí být založeno na společných standardech. Věříme, že tohle je efektivní model, jak vybudovat důvěru v digitální éře."

Nové vývojové trendy v oblasti cloudového řešení a všudypřítomného softwaru vytváří bezprecedentní výzvy pro kybernetickou bezpečnost infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Tyto výzvy dále zhoršuje nedostatek konsenzu v otázkách kybernetické bezpečnosti, technických standardů, systémů ověřování a legislativní podpory. Ochrana kybernetické bezpečnosti je považována za odpovědnost všech aktérů průmyslu a společnosti jako celku. Rostoucí bezpečnostní rizika představují závažné hrozby pro budoucí digitální společnost.

V reakci na tyto výzvy otevřela společnost Huawei v Bruselu své Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti s cílem nabídnout vládním agenturám, odborníkům, průmyslovým asociacím a standardizačním organizacím platformu, kde budou moci komunikovat a spolupracovat, aby vyvážili bezpečnost a vývoj v digitální éře.

Centrum transparentní kybernetické bezpečnosti se sídlem v Evropě má tři hlavní funkce.

Zaprvé bude prezentovat ucelené postupy společnosti Huawei v oblasti kybernetické bezpečnosti od strategií a dodavatelského řetězce k výzkumu a vývoji, produktům a řešením. To návštěvníkům umožní vyzkoušet si kybernetickou bezpečnost produktů a řešení Huawei, včetně oblastí 5G, Internetu věcí a cloudu.

Zadruhé bude Centrum usnadňovat komunikaci mezi Huawei a klíčovými aktéry v otázkách strategií kybernetické bezpečnosti a ucelených postupů kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Společnost Huawei bude společně s dalšími partnery z odvětví pracovat na prozkoumání možností a propagaci vzniku bezpečnostních standardů a ověřovacích mechanismů, které usnadní technologické inovace v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč odvětvím.

Zatřetí bude Centrum zajišťovat platformu pro bezpečnostní testování a ověřování, jakož i související služby pro zákazníky Huawei.

Otevření Centra transparentní kybernetické bezpečnosti v Bruselu ukazuje silnější závazek společnosti Huawei v oblasti kybernetické bezpečnosti vůči vládám, zákazníkům a dalším partnerům v Evropě a bude zajišťovat lepší podporu pro usnadnění spolupráce.

Standardy a ověření: efektivní model k budování důvěry

Ochrana kybernetické bezpečnosti je považována za sdílený cíl všech aktérů včetně dodavatelů vybavení, telekomunikačních operátorů a regulátorů. Huawei považuje ochranu kybernetické bezpečnosti a soukromí uživatelů za svoji nejvyšší prioritu. Přístupem společnosti Huawei je heslo „bezpečnost nebo nic.“ Centra transparentní kybernetické bezpečnosti společnosti Huawei jsou otevřená zákazníkům a nezávislým testovacím organizacím třetích stran. Ti jsou zváni, aby prováděli férové, objektivní a nezávislé bezpečnostní testy a verifikace v souladu s oborově uznávanými standardy kybernetické bezpečnosti a osvědčenými postupy. Tato centra jsou vybavena vyhrazenými testovacími prostředími, aby poskytla zákazníkům a třetím stranám produkty, software, technické dokumenty a testovací nástroje společnosti Huawei, jakož i potřebnou technickou podporu.

Ken Hu doplnil: „Naprosto rozumíme tomu, že v dnešním digitálním světě mají lidé obavy související s kybernetickou bezpečností. Věřím, že správná řešení této otázky začínají vzájemným porozuměním, které je také účelem, proč zde dnes otevíráme toto centrum transparentnosti. Vítáme, pokud všichni regulátoři, standardizační organizace a zákazníci plně využijí tuto platformu. Věříme, že prostřednictvím center kyberneticko-bezpečnostní transparentnosti budeme úžeji spolupracovat na bezpečnostních standardech, ověřovacích mechanismech a inovacích bezpečnostních technologií. Společně můžeme zlepšit bezpečnost napříč celým hodnotovým řetězcem a pomoci budovat důvěru prostřednictvím ověřování.

„Prosperující digitální Evropa vyžaduje bezpečnostní prostředí, které je otevřené a orientované na budoucnost. Evropa přišla s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které je otevřeným, transparentních a globálně vedoucím standardem v oblasti ochrany dat a soukromí. Věříme, že evropští regulátoři jsou na správné cestě, aby se stali lídry mezinárodního společenství v oblasti standardů kybernetické bezpečnosti a regulačních mechanismů. Zavazujeme se spolupracovat ještě úžeji se všemi aktéry v Evropě – včetně regulátorů, operátorů a standardizačních organizací – abychom vytvořili systém důvěry založené na faktech a ověření,“ dodal Ken Hu.

Video : 
Štítky: 
Huawei
Fotogalerie: