DNS (Jiří Dobeš a Vladimír Havelka): Každý den chceme být o krůček lepší

9. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a DNS)
Maximum informací o divizi Dell ve společnosti DNS jsme pro vás získali díky možnosti vyzpovídat Business Unit Managera Jiřího Dobeše a Senior Consultanta Vladimíra Havelku. Hovořili jsme nejen o pohodové atmosféře v DNS a společné snaze se neustále zlepšovat, ale i o dopadu covidové pandemie, aktuálních trendech, produktových novinkách z portfolia Dellu i plánech do budoucna a mnoha dalších zajímavých věcech.
Jiří Dobeš, Business Unit Manager divize Dell v DNS

Můžete se nám nejprve ve stručnosti představit a prozradit, co máte v DNS na starosti?

Jiří Dobeš: Mým hlavním úkolem je vytvářet dobré pracovní podmínky pro celý tým Dell divize, inspirovat kolegy a pomáhat jim v osobním i profesionálním růstu. Vždy jsem kvalitní profesionály považoval za rodinné stříbro firmy. Zároveň zastřešuji vizi a strategický rozvoj divize, jsem garantem férovosti a kvality našeho konání vůči dodavateli i partnerským firmám a v neposlední řadě hromosvodem a poslední instancí pro komplikace všeho druhu. Včetně obchodu a marketingu.

Vladimír Havelka:V našem týmu jsem především konzultant, který pomáhá našim partnerům s analýzou potřeb jejich zákazníků a následným návrhem řešení. Ale snažím se být oporou také pro všechny členy naší divize a vést náš tým konzultantů tak, abychom efektivně dosahovali lepších výsledků. Jsem zodpovědný i za strategii technologického rozvoje a společně s Jirkou Dobešem tvoříme celkovou strategii divize. A protože se rozvoj neobejde bez marketingu, podílím se i na nejrůznějších marketingových aktivitách. Myslím, že ten záběr starostí a zodpovědnosti je pestrý, ale asi právě díky tomu a skvělým lidem v našem týmu to zvládáme a baví nás to.

O kom dalším z Dell týmu by měli partneři vědět?

Vladimír Havelka, Senior Consultant divize Dell v DNS

Vladimír Havelka: Měli by vědět, že v divizi je nás více a dělíme si práci dle zaměření. Konkrétně jsou zde tři obchodníci, marketing a presales tým, který tvoří kromě mě konzultanti Jan Drmla, Jindřich Vachata a Tomáš Včelička. Ti jsou oporou našim obchodníkům, partnerům a vendorovi zejména po technické stránce příprav dodávaných řešení. Ale jako tým umíme pomoci i v oblasti implementací navržených řešení, na která se specializuje kolega Michail Dittrich a ten je pak naší oporou zejména po praktické stránce, která je důležitá pro to, abychom získali zpětnou vazbu z reálných implementací a prostředí. Michail se specializuje zejména na HCI řešení postavená na Dell EMC VxRail a pak na Dell EMC Data Protection řešení, nicméně vzhledem k jeho zkušenostem je schopen pomoci i s jinými implementacemi v oblasti bezpečnosti, sítí apod.

Jiří Dobeš: Aby byl obrázek naší divize kompletní, určitě nesmí zapadnout ani naše marketingová čarodějka Bára Chovancová. Marketing neumím oddělit od byznysu a pokud se dělá dobře, je to na celkovém výsledku i vnímání divize zřetelně poznat. Z širšího týmu divize musím určitě zmínit naši logistiku i hromadu dalších lidí z celé DNS. Ti všichni pomáhají s dotažením našich projektů nebo s doplněním dalších kompetencí z oblasti bezpečnosti, softwaru a jiných požadavků v našich komplexních projektech. Jsem rád, že jsem již dlouhá léta součástí DNS. Dobře se tu dýchá.

Které služby pro partnery Dell Technologies poskytujete? S čím vším se na vás mohou obracet?

Jiří Dobeš:Naší přidanou hodnotou je komplexní pokrytí celého obchodního cyklu, od marketingu, edukace a získávání příležitostí a jejich presales podporu přes objednávky až po nasazení a řešení problémů či podporu. Z jedné strany jsme prodloužená ruka výrobce a z druhé strany podpůrná organizace pro svéobchodní partnery. Od obou si zasloužíme apanáž :).

Jaké konkrétní služby naše divize nabízí dobře ukazují naše případové studie a dodané projekty, ke kterým se dostaneme v další části rozhovoru.

Jak byste zhodnotili uplynulých cca 12 – 15 měsíců? Jak poznamenala vaši činnost covidová pandemie?

Jiří Dobeš: Obchodně i marketingově se nám dařilo, významně jsme upevnili svou pozici interně v DNS (No.1) i na distribučním trhu, čemuž nasvědčuje také získání již třetího ocenění Enterprise distributora roku za značku Dell za fiskální rok 2021. Zároveň jsme nově získali ocenění Excelence in Marketing za flexibilní reakci na danou situaci (covid-19) a přesun velké řady marketingových aktivit na digitální platformu. Pandemie byla pro náš tým výzvou, ze které jsme vyšli ještě silnější.

Vnímáte i nějaké změny na trhu (u svých zákazníků)? Které?

Jiří Dobeš: Změnilo se chování zákazníků, hlavně SMB na složitou situaci zareagovalo velmi flexibilně. Máme segmenty trhu, které jsou v investicích do ICT opatrnější, ale na druhou stranu je řada oblastí (partnerských firem i koncových zákazníků), kde se naopak podařilo chytit příležitost „za pačesy“ a růst. Schopnost adaptace, reakce na měnící se požadavky zákazníků, bezpečnostní rizika a jejich eliminace, změny ve stylu komunikace … to vše jsou výzvy, které se dají přetavit v úspěch.

Pochlubíte se nám některými zajímavými projekty či instalacemi, na kterých jste se v posledních měsících podíleli?

Vladimír Havelka: Zajímavý byl např. projekt pro společnost Elinkx, která je poskytovatelem ICT služeb v naší skupině eD group. V reakci na nepříjemné problémy v infrastruktuře bylo rozhodnuto o modernizaci a lepším zabezpečení provozu datového centra, tak aby mohli lépe dosahovat stanovených SLA a mohli pružněji reagovat na potřeby svých klientů. Navrhli jsme tedy a pomohli vybudovat novou infrastrukturu postavenou na hyperkonvergovaném řešení Dell EMC VxRail, které splňuje všechny požadavky. A tuto část infrastruktury chráníme i dalším řešením z rodiny Dell EMC –  řešením Dell EMC PowerProtect Data Manager a zabezpečeným úložištěm PowerProtect DataDomain. Kromě toho byly přijaty i další opatření a zásady. Tímto nicméně modernizace neskončila, to bylo pouze nutné minimum pro to, aby bylo možné dále budovat a zlepšovat ochranu a zabezpečení proti fyzickým a logickým chybám a útokům. Jsme rádi, že jsme se na tomto projektu mohli a můžeme i nadále podílet, podobně jako např. naše Security divize.

Jaké hlavní trendy na trhu aktuálně vnímáte?

Jiří Dobeš: Určitě jde o přepnutí společností do režimu práce odkudkoli a velký posun směrem k digitalizaci za současného zvyšování bezpečnosti IT prostředí a bezpečnosti dat. S tím souvisí i postupující automatizace činností a procesů ve všech odvětvích nebo robotizace ve výrobní sféře. Bude to mít čím dál větší dopad na oblast lidských zdrojů, jejichž zaměření se rapidně mění a „naše“ oblast ICT technologií bude i nadále posilovat.

Vladimír Havelka: Bezpochyby jde o daleko větší a samozřejmější využívání cloudových služeb za účelem větší flexibility a dostupnosti. Málokdy ovšem v cloudu, ať již veřejném nebo privátním, běží všechny služby potřebné pro danou společnost. Většinou jde zatím o hybridní využití, kdy v cloudu či na hostingu běží „back-office“ část, ale „zlato“ společnosti, data nebo know-how, běží v soukromém firemním datacentru konkrétní společnosti a starají se ně sami.

Dále si stále více zákazníků (naštěstí) uvědomuje, že toto své „zlato“ – informace a data – je potřeba řádně chránit, a tak investují i do jeho ochrany, a tím pádem se více zajímají o oblasti jako zabezpečení sítí, zálohování dat nebo disaster recovery. Stále více závislí jsme také na propojení a dostupnosti dat odkudkoli, takže je nutné řešit nejen dostupnost, ale také kvalitu a zabezpečení přenosu informací end-to-end.

Můžete nám představit nejdůležitější novinky společností DNS a Dell?

Vladimír Havelka: Společnost Dell Technologies nedávno uvedena na trh 15. generaci serverů PowerEdge, kde můžeme najít nejnovější procesory Intel a AMD. Dále byla doplněna vlajková řada midrange diskových polí PowerStore o nejmenší a nejdostupnější model PowerStore 500T a celá tato modelová řada dostala řadu vylepšení v nové verzi PowerStore OS2.0. Dell EMC Data Protection řešení byla rozšířena o službu PowerProtect Backup Service, jenž umožňuje zálohování dat umístěných v cloudu (M365, Google Workspace, SalesForce), běžícími on-premise a nebo na koncových zařízeních se systémy Windows, Linux, iOS a Android.

V DNS jsme modernizovali Dell Demo Lab, který dále budeme během tohoto roku doplňovat o další řešení, tak abychom mohli lépe demonstrovat technologie Dell EMC svým partnerům a jejich zákazníkům. A spolupracujeme i s dalšími nekonkurenčními divizemi na jeho rozvoji pro vzájemnou pomoc a podporu.

Jiří Dobeš: Promítnu-li si vývoj Dellu a DNS za posledních osm let, je zřejmé, že jsme se společně posunuli do enterprise světa (čemuž významně napomohla i integrace firmy EMC a pilotování a rozvoj Value Added distribučního modelu). Dell navíc urazil obrovský kus cesty od přímého prodeje k modelu jasné a silné partnerské strategie.

Jaké cíle jste si stanovili pro nadcházející období? Kam byste se chtěli s celou divizí ubírat? Na co se mohou partneři těšit?

Vladimír Havelka: Nechystáme žádné razantní změny, rádi bychom pokračovali v nastaveném směřování. Určitě tedy hodláme udržet vysoký standard našich služeb a podpory směrem k partnerům a výrobci, aby byl důvod se na nás obracet a spoléhat. Jistě si také chceme udržet všechny kompetence, zdraví, sílu a dobrou náladu v týmu!

Vloni jsme se s chutí pustili do rozvoje a podpory několika „sexy“ Dell EMC řešení, která jsou užitečná a ve kterých vidíme velký potenciál. Jde o hyperkonvergovaná řešení, zejména Dell EMC VxRail, a dále jde o data protection řešení, ve kterých nesmí chybět zabezpečená storage PowerProtect DD (DataDomain) a zálohovací software PowerProtect Data Manager. Všechny tyto produkty se navíc skvěle doplňují s bezpečnostními řešeními CyberRecovery a CyberSense na ochranu dat před ransomwarem. V neposlední řadě je tu i skvělé řešení Dell EMC SD-WAN, které zabezpečuje, optimalizuje a zvyšuje dostupnost spojení ke službám běžícím na internetu a spojení mezi pobočkami a datacentry.

V nastaveném kurzu chceme pokračovat, plánujeme dále rozvíjet své know-how a podporu směrem k výrobci, partnerům i jejich zákazníkům. Tento rok jsme si naložili ještě vlajkovou loď mezi Dell EMC Midrange Storage PowerStore, který má díky několika unikátním vlastnostem potenciál stát se moderním základem tradiční třívrstvé architektury datových center.

Samozřejmě vedle toho vnímáme i další trendy a budeme na ně vhodně reagovat a přizpůsobovat jim naši podporu. Příkladem může být Dell DNS Academy – nový rozvojový projekt pro partnery divize, který zahrnuje jejich presale podporu, vzdělávání a služby. Jako součást naší podpory jsme založili DNS Presale Academy server na Discordu, kam zveme konzultanty našich partnerů. Jde nám o to vybudovat mezi partnery komunitu Dell EMC konzultantů a poskytnout jeden zdroj informací, který jim může být užitečný pro jejich každodenní práci. Dell DNS Academy zahrnuje i naše technické webináře a workshopy pro partnery nebo obchodní či marketingové služby, které mohou partneři využívat pro to, aby byli úspěšnější.

Jiří Dobeš: Vláďa zmínil to důležité, dobrou náladu v týmu. Já bych to rád zdůraznil. Pokud se nám povede i nadále držet DNS jako firmu, kde se dobře pracuje a dýchá, a Dell divizi plnou skvělých a nadšených lidí, pro které slovo „tým“ není jen fráze, budeme pro našeho dodavatele i partnery nadále dobrou volbou a stabilním, spolehlivým, veselým a predikovatelným parťákem do dalších bitev.

Jste otevřeni i novým partnerům? Co mohou partneři pro spolupráci s vámi udělat, kam se mohou obracet?

Jiří Dobeš: Jistě, partnerskou bázi ladíme průběžně. Ale nejde nám o kvantitu. Potřebujeme zajímavou mozaiku kompetentních partnerů pro širokou škálu projektů. U řady pokročilých řešení je znalých partnerů stále málo a je tedy prostor pro další experty. Dolaďujeme i teritoriální pokrytí republiky partnery, zejména v našem SMB projektu. Potenciální partneři nás mohou oslovit přímo (kontakty najdou na našich webových stránkách) nebo přes Dell channel tým.

Rád bych na závěr zmínil, že o potřebě VAD se v Dell ekosystému již zaplať pánbůh nediskutuje, naopak cítím, že výrobci technické zdroje distributora budou potřebovat stále více. Komplexnost projektů, sofistikovanost podnikových řešení a pokrytí potřeb sítě resellerů tomu jednoznačně nahrává.

Profilová karta firmy

DNS a.s.

DNS a.s.

Jsme distributorem s přidanou hodnotou (Value Added Distributor, neboli VAD). Naše služby pokrývají kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů. Pomůžeme vám s celým procesem - od návrhu přes předprodejní podporu až po jeho samotnou realizaci. Spolehnout se na nás můžete také v oblastech jako jsou: poprodejní podpora, financování IT projektu, marketingové služby a IT vzdělávání, datová analytika, cloudové řešení na míru, IT security a další. V DNS klademe důraz na dokonalý zákaznický servis a individuální přístup ke každému projektu. Na českém trhu působíme od roku 1997.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Cisco představilo nová cloudová řešení včetně serverů pro hybridní provoz

14. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Společnost Cisco představila nové způsoby, jak pomáhá zákazníkům urychlit digitální transformaci přesunem dalších prostředků do cloudu. Propojený, distribuovaný svět, ve kterém žijeme, je mnohem více než dříve závislý na cloudu a podnikové IT týmy se potýkají se zajišťováním optimální digitální zkušenosti kdekoli a kdykoli uživatelé potřebují přístup. Čtěte více

Schneider Electric uvedl na evropský trh stojanovou řadu Easy Rack

13. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
Řada Easy Rack je k dispozici v různých rozměrech a je navržena tak, aby se snadno a rychle instalovala a zároveň se dala snadno rozšiřovat, přizpůsobovat a doplňovat. Nabízí spolehlivý a cenově výhodný stojanový systém pro širokou škálu kritických aplikací, včetně síťových skříní, edge computingu a průmyslových prostředí, cloudových a kolokačních datových center. Čtěte více

Dell EMC: úložiště PowerStore 500

30. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell EMC)
Společnost Dell Technologies zvyšuje výkon a rozšiřuje schopnosti podnikových úložných systémů Dell EMC PowerStore novým softwarem a možnostmi automatizace. Představuje také nízkonákladový model PowerStore 500 s výkonem a funkcemi podnikové třídy vhodný pro širší okruh podniků a způsobů využití. Čtěte více
Jan Zeman, distribution business manager CZ&SK v Hewlett Packard Enterprise

Jan Zeman (HPE): HPE iQuote a FlexOffers vám výrazně usnadní každodenní činnosti

19. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
S Janem Zemanem, Distribution Business Managerem CZ&SK ve společnosti Hewlett Packard Enterprise, jsme hovořili o nástrojích HPE iQuote a FlexOffers. Jejich cílem je partnerům usnadnit a urychlit často opakované činnost související s objednáváním a konfigurováním produktů a služeb HPE. Navíc nabízejí i zajímavé slevy a motivační program. Čtěte více