Zabezpečení tisků

27. 3. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
V březnu 2009 zavedla společnost Impromat nové řešení pro zabezpečení dokumentů od společnosti Ricoh s názvem Card Authentication Package, zkráceně CAP.

Toto řešení se skládá ze čtečky čipových karet a softwaru instalovaného přímo do multifunkce. Podoba se SafeQ je čistě náhodná – CAP neumí sledovat žádné logy, ani účtovat. Slouží pro autentizaci uživatelů pomocí čipových karet, tedy ke zvýšení zabezpečení tisknutých nebo kopírovaných dokumentů. Ve spojení s LDAP serverem nemusí uživatel používat PIN, pouze přiloží kartu ke čtečce a CAP jej ověří a povolí mu nastavené funkce.
CAP lze dále rozšířit volitelnou nádstavbou Enhanced Locked Print a získat tak další možnost zabezpečení při tisku – dokument zůstává bezpečně uložený v tiskárně, dokud si ho nevyzvedne autorizovaný uživatel.
K tomuto řešení budou nakupovány čtečky karet od Ricohu. Jsou podporovány nejpoužívanější typy karet na našem trhu, tedy RFID 125KHz, Mifare a Motorola. CAP bude dostupný jako vestavěné řešení použitelné až pro 500 uživatelů a jako serverová Enterprise verze pro větší organizace, takže se předpokládá prodej napříč všemi segmenty trhu, zejména tam, kde je kladen důraz na zabezpečení přístupu k dokumentům.