Výkon pro podniky diskrétní výroby od Infor MyDay

12. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost Infor oznámila dostupnost Infor MyDay for Infor ERP LN, podnikového ERP řešení pro společnosti z odvětví diskrétní projektové výroby.

Infor MyDay je více než jen typické pracovní prostředí, jedná se o dynamické uživatelské rozhraní postavené na technologiích Web 2.0 určené pro aplikace Infor. Poskytuje centralizovaný přístup ke kritickým informacím, jež uživatelé potřebují ke své každodenní práci. Společnosti pracující s řešením Infor ERP LN s verzí Feature Pack 5 a vyšší, a s pravidelnou softwarovou údržbou mohou využít výhod Infor MyDay zdarma.
Infor MyDay shromažďuje velká množství obchodních dat generovaná a uložená systémem Infor ERP LN a dodává relevantní informace zaměstnancům podle toho, jaké role v organizaci zastávají. ERP řešení doposud neumožňovala uživatelům jednoduchý přístup a analýzu dat, jež obvykle bývala „uvězněna“ v informačních silech či dokumentech uložených v systému. Infor MyDay tato data „osvobozuje“ a prezentuje tak, aby příslušní pracovníci s rozhodujícími pravomocemi byli schopni kdykoliv rychle reagovat.
Infor MyDay pomáhá výrobním společnostem nabídkou personalizovaných informací Infor identifikoval více než 150 rolí, pro která Infor MyDay bude personalizovat informace z různých funkčních oblastí jako administrativa, výroba, prodej a finance. Informace prezentované uživatelům prostřednictvím těchto rolí může výrobním společnostem pomoci zlepšit cash flow, zvýšit ziskovost, redukovat provozní náklady, zlepšit kvalitu produktů, zvýšit prodej a zkrátit čas pro řešení problémů.
Společnosti z odvětví diskrétní výroby musejí identifikovat způsoby jak redukovat náklady aniž by musely obětovat kvalitu produktů. Infor MyDay poskytuje informace, které pomáhají uživatelům ve fázi výroby analyzovat použití materiálů, zdrojů a dalších výrobně-specifických aspektů, a které nabízejí jasný pohled na trendy v oblasti cenového vývoje komodit nebo kvality. S využitím Infor MyDay mohou uživatelé realizovat kvalifikovanější rozhodování umožňující redukovat zbytečné náklady a zlepšovat kvalitu výrobků při současném zvyšování provozní efektivity.
Výrobní společnosti využívající Infor MyDay mohou posílit své zákaznické služby prostřednictvím lepších informací o skutečných nákladech na individuální zákazníky, jež jim umožňují prioritizovat investice do zákazníků s cílem nejlepší návratnosti. Prostřednictvím analýzy dat v oblasti zpracování objednávek, přijatých plateb a zásob dokáže Infor MyDay nabídnout prodejcům a pracovníkům v oddělení financí přesné metriky týkající se zákaznických a výrobních cen, zákaznických slev a různých bonusů, které pomáhají uživatelům efektivně poskytnout potenciál pro snižování nákladů a speciální přidané služby. Na celkové úrovni se potom tímto způsobem Infor MyDay podílí na maximalizaci obratu a firemních zisků.
Kromě toho Infor MyDay umožňuje výrobním společnostem zlepšovat hotovostní toky tím, že poskytuje finančním oddělením metriky podporující řízení hotovosti, redukci potřeby pracovního kapitálu a minimalizaci času k identifikaci problémů v oblasti cash flow.
Infor Open SOA
Infor MyDay využívá Infor Open SOA, událostně řízenou, servisně orientovanou architekturu (SOA), která používá standardní obchodní jazyk k distribuci dat mezi řešením Infor a dalšími produkty třetích stran. Infor Open SOA poskytuje na standardech založený přístup k integraci jak samotných Infor řešení mezi sebou, tak také integraci non-Infor řešení a datových zdrojů. Prostřednictvím Infor Open SOA mohou zákazníci Infor rychle a ekonomicky přidávat řešení společnosti Infor, třetích stran, či aplikací vyvinutých na zakázku bez nutnosti narušit provoz stávající informační infrastruktury – což je hlavním přínosem Infor Open SOA. Infor Open SOA bere také ohled na budoucí vylepšování systémů Infor, jež mohou být upgradovány podobným, nenásilným způsobem, což zjednoduší implementační procesy v rámci budoucího integrování nových technologií.