Sybase představuje server příští generace IQ 15

9. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Nejnovější verze serveru Sybase IQ 15 je navržena k sestavování rychlejších a přesnějších analýz a hlášení, které řeší rostoucí potřebu přijímání zásadních informovaných obchodních rozhodnutí na základě údajů v reálném čase.

Server Sybase IQ 15 vychází z předního světového vertikálního analytického serveru a vybavuje jej vyšším výkonem, flexibilitou a lepší správou dnešních datově náročných a uživatelsky stále rozsáhlejších analytických prostředí, čímž podnikům umožňuje předvídat tržní rizika a příležitosti, předjímat preference zákazníků a přizpůsobovat obchodní procesy k dosažení růstu – to vše za přijatelné náklady na správu a implementaci.
Vzhledem k tomu, že se dnešní podniky potýkají s omezenými rozpočty na IT prostředky, chytrá firemní rozhodnutí se stále ve větší míře spoléhají na schopnost podporovat důmyslnou analýzu obrovských objemů dat v reálném čase bez obětování ziskové marže. S tím, jak jsou podniková rozhodnutí stále více podrobována důsledné kontrole, roste i náročnost analytických pracovních úkolů, ve smyslu počtu uživatelů a oddělení, které analýzu využívají, množství analyzovaných informací a složitosti otázek, které jsou kladeny na systém. Tyto faktory způsobují, že výkonnost stávajícího systému Business Intelligence se zhoršuje a v některých případech i selhává.
Sybase IQ 15 přináší inteligentnější přístup k obohacení podnikových analytických procesů a tím podnikům umožňuje zvýšit výkonnost, přizpůsobit své prostředí a snížit náklady na údržbu analytického prostředí. Mezi konkrétní výhody a nové funkce náleží:
• Větší flexibilita: nezávislá rozšiřitelnost výpočetního výkonu a úložné kapacity pro podporu rostoucích požadavků v řadě směrů.
• Rekordní rychlost: mimořádný výkon v oblasti vyhledávání dotazů se schopností paralelního zpracování dotazů a vylepšených dotazových algoritmů.
• Lepší dostupnost informací: lepší načítání velkých objemů dat, přímé načítání dat od klienta a flexibilní víceuzlového načítání ze sdíleného diskového pole pro rychlejší načítání dat v případě potřeby; vysoká dostupnost a schopnost obnovy dat při výpadku, která zajišťuje trvalou dostupnost analytického prostředí.
• Lepší správa: lepší správa zdrojů/utilit díky nové generaci uživatelských nástrojů a nástrojů pro správu, které podporují nasazení, automatizaci a monitoring.
• Vyšší bezpečnost: nové funkce včetně schválených šifrovacích algoritmů FIPS; autentikace Kerberos, hesla, která lze nastavit uživatelem a podpora protokolu IPV6.
• Větší hospodárnost: nové funkce jako je například rozdělení dle rozsahu a konfigurovatelné tabulkové prostory, které snižují celkové náklady na vlastnictví při správě rozsáhlých databází.
• Vyšší výkon: jednoduchá, uživatelsky přívětivá správa diskového poleDostupnost serveru Sybase IQ 15 se v současnosti plánuje na 31. březen. Bližší informace o Sybase IQ naleznete zde.