Progress Software uvedl Progress Actional 8

10. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Do nové verze přibylo více než dvacet nových funkcí, které podnikům umožňují monitorovat a řídit jejich vzájemně propojené služby a aplikace.

Pomocí Actional 8.0 Enterprise mohou IT pracovníci spolupracovat napříč celým podnikem při odhalování, diagnózách a nápravě problémů a výjimek, které přeruší podnikové transakce a zabraňovat jejich opakovanému výskytu.
Společnost Progress Software Corporation ohlásila vydání nové verze platformy Progress Actional 8.0 Enterprise. Do nové verze přibylo více než dvacet nových funkcí, které podnikům umožňují monitorovat a řídit jejich vzájemně propojené služby a aplikace. Actional 8.0 Enterprise zajišťuje podnikové transakce validací celého životního cyklu provozovaných aplikací od návrhu po ostrý provoz a vizibilitou a kontrolou vykonávání distribuovaných aplikací. Díky Actionalu tak podniky nepřijdou o žádnou důležitou transakci.
Pomocí Actional 8.0 Enterprise mohou IT profesionálové spolupracovat napříč celým podnikem při odhalování, diagnózách a nápravě problémů a výjimek, které přeruší podnikové transakce a zabraňovat jejich opakovanému výskytu. Podniková transakce se obvykle skládá z mnoha kroků a probíhá přes mnoho různých aplikací, middlewarů a databází. I když každý z těchto prvků pracuje správně, může i tak dojít k selhání transakce. Využití dalších technologií, jako jsou integrační brokery, messaging, ESB, BPM, SOA, cloud computing nebo Web 2.0 zvyšuje komplexitu podnikové transakce – což vede k dalšímu nárůstu problémů a selhání.
Actional 8.0 Enterprise doplňuje nástroje pro řízení aplikací, které nejsou schopny odhalit problémy s podnikovými transakcemi nebo jim zabránit včetně obchodních výjimek (např. neodhalenému vložení nesprávných údajů), situačních problémů (tj. problémů, které se dotýkají pouze jednoho zákazníka, partnera nebo kanálu) nebo pozdržených procesů. Actional 8.0 Enterprise navíc proaktivně zajišťuje spolehlivost transakcí od vývoje aplikace až k vytvoření služeb vyšší kvality, které jsou odolnější během zajišťování kvality, testování výkonnosti nebo v ostrém provozu.
Transakční problémy mohou být rychle a snadno odhalovány pohledem na detailní mapu toků, která zobrazuje jejich přesné umístění – až na úroveň určité služby, operace nebo podnikového procesu. Použitím analýzy v reálném čase mohou navíc uživatelé dynamicky optimalizovat podnikové transakce a přidělovat jim priority tak, aby například jejich významní zákazníci, partneři a obchodní kanály vždy obdrželi tu nejlepší službu.
Mezi klíčové nové funkce patří:
• Aplikační rentgen – Patentovaná technologie Actional Flow Mapping může být nyní bezproblémově využita jak v předprodukčním prostředí (dokonce i v simulačním režimu provozovaném na desktopovém počítači vývojáře), tak při rozsáhlých integračních testech v laboratořích. Actional Flow Mapping automaticky odhaluje a sleduje pohyb každé jednotlivé transakce napříč produkčním prostředím.
• Správa bez agentů – Pomocí produktu Actional se dají sledovat toky zpráv, aplikovat dohody SLA (Service Level Agreement) a získávat údaje pro audit, a to i v případě, že podniková transakce probíhá přes starší aplikaci nebo balík, kde neběží agent Actional agent. Tak je k dispozici kompletní přehled o každém procesním kroku.
• Custom log management – Actional 8.0 automaticky provazuje žurnální záznamy dohledované aplikace s odpovídajícími byznys transakcemi, které je vyvolaly. Je také schopen aplikovat pravidla pro selektivní ukládání žurnálních údajů nebo filtrovat citlivé informace ze žurnálů tak, aby nedošlo k problémům plynoucím z přetížení nebo z nesouladu s legislativou.
• Řízení výjimek – Actional 8.0 umožňuje týmu pro podporu aplikací řešit problémy na podnikové úrovni, jako jsou transakce, které selžou v důsledku zadání nesprávných vstupních hodnot. Actional umožňuje, aby byl takový problém lokalizován, diagnostikován a úrovni podnikových dat a vyřešen a aby byla transakce poté opravena a znovu spuštěna. Podnikové transakce, které selhaly, mohou být navíc využity k vytvoření run-time validace pro rychlejší odhalení budoucích problémů nebo k automatickému vytvoření testovacího případu, který mohou využít předprodukční týmy k zajištění toho, aby byl problém vyřešen při příští aktualizaci aplikace.
Actional 8.0 Enterprise může pracovat s více než tisícem monitorovacích a kontrolních uzlů z jednoho serveru, přičemž využívá méně než dvě procenta kapacity CPU spravovaného uzlu. To je důležité z hlediska jeho schopnosti poskytovat nezbytnou škálovatelnost a výkonnost pro zajištění podnikových transakcí. tato škálovatelnost je také vyžadována tam, kde Actional rozšiřuje hloubku a šířku přehledu transakcí rozšířením své podpory jiných platforem. U verze Actional 8.0 jde konkrétně o Apache CXF a Camel, Oracle Service Bus, Progress Artix® Data Services, TIBCO Business Works, SAP NetWeaver, WebMethods Integration Server a také o podporu služeb POX a REST.
Actional 8.0 Enterprise poskytuje díky topologické mapě transakcí jedinečný transakčně-centrický pohled, odlišný od klasických síťových map. Tato možnost dovoluje architektům a vývojářům vytvářet filtrované pohledy složené z přesných informací, které potřebují v daném okamžiku. Mohou si například okamžitě vykreslit mapu procesů zobrazující jak se jednotlivé kroky během doby mění.
Součástí Actional 8.0 Enterprise je technologie SOAPscope firmy Mindreef, kterou Progress Software získal v roce 2008. Tato technologie umožňuje realizovat řešení pro testování webových služeb a pro řízení kvality SOA. mezi zákazníky využívající technologii Actional technology patří Cablevision, Credit Suisse, IHG (InterContinental Hotel Group), Partners Healthcare, Verizon, několik amerických federálních úřadů a mnoho dalších podniků a organizací.