Modely UTM firewallu Cyberoam s podporou Wi-Fi

6. 1. 2011. (redaktor: Ondřej Jánoška, zdroj: Comguard)
Comguard uvedla na český a slovenský trh modely UTM Cyberoam s podporou Wi-Fi. Komplexní bezpečnostní brány pro SMB mají vestavěný bezdrátový přístupový bod s 802.11 n / b / g standardy, MIMO technologii a až osm virtuálních přístupových bodů.
Cyberoam CR35wi Appliance

Modely Cyberoam nabízejí celou řadu UTM bezpečnostních funkcí v rámci provozu Wi-Fi připojení pro ochranu interní sítě i veřejných míst s přístupem k internetu; nesou označení CR15wi CR25wi a CR35wi.

V současné době čelí firemní Wi-Fi prostředí obrovskému riziku krádeží informací a útoků kyberterorismu kvůli jejich neschopnosti dohledat koncové uživatele, což platí zejména pro hosty. Modely Cyberoam s podporou Wi-Fi překonávají tato rizika tím, že přináší unikátní Layer 8 technologii, tj. aplikaci uživatelské identity jako pomyslnou osmou vrstvu nad aplikační vrstvou. To umožňuje administrátorům aplikovat bezpečnostní politiku založenou na identitě a sledovat události v reálném čase i historicky dle konkrétních uživatelů skupin.

Pro bezpečnou autentizaci podporuje Cyberoam CRwi více virtuálních přístupových bodů, které vytvářejí nezávislé, oddělené sítě v rámci stejného fyzického prostoru organizace (přiřazení prodejnímu oddělení, marketingu, anonymním uživatelům, atd.) To zabraňuje nepoctivým klientům připojit se k síti v místech, kam nepatří.

„Firmy mají většinou komfortní zajištění svých drátových sítí, ale mohou být lhostejní k hrozbám bezdrátových sítí. Například při poskytování přístupu k internetu pro hosty, se používá pro ověření společný sdílený klíč (pre-shared key), tj. technika, která postrádá kontrolu založenou na identitě. Na druhou stranu, Cyberoam Layer 8 technologie umožňuje zaznamenat kompletní stopy aktivit anonymního uživatele,“ říká Abhilash Sonwane, VP-Product Management, Cyberoam.

Klíčovou obchodní výhodou také je, že Cyberoam pomáhá snižovat náklady na správu WLAN prostředí. „V současné době využívá management organizace pro zabezpečení Wi-Fi infrastruktury zároveň Wi-Fi routery i firewally. CRwi byl navržen, aby je nahradil,“ dodává Pan Sonwane.

Využití technologie MIMO zlepšuje průchodnost a rozsah hodnot, a tím umožňuje rychlejší zpracování video streamingu a velkou šířku pásma pro stahování. Layer 8 technologie od Cyberoamu a správa aplikační vrstvy Layer 7 přes WLAN umožňuje specifické přidělování šířky pásma dle uživatele pro nedůležité, důležité a kritické podnikové aplikace.