Microsoft uvedl na český trh projekt BizSpark

12. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
BizSpark začínajícím firmám nabízí příležitost ušetřit za profesionální software stovky tisíc korun. Microsoft se tímto krokem snaží podpořit start začínajících podnikatelů, kteří na trh přicházejí s inovativními myšlenkami a nápady.

Microsoft v rámci Czech Innovation Day & Brokerage Event 2009 oficiálně uvedl na český trh projekt BizSpark, který je určen pro podnikatelské inkubátory a všechny začínající firmy vyvíjející webové aplikace. Microsoft se tímto krokem snaží podpořit start slibných začínajících podnikatelů, kteří na trh přicházejí s inovativními myšlenkami a nápady. Cílem je ulehčit jim vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.
Do programu se mohou zapojit všechny soukromé firmy fungující kratší dobu než tři roky, jejichž roční obrat nepřesahuje 500 000 USD, a které vytváří webové aplikace poskytující služby přes internet. Zapojení do programu BizSpark je zdarma. Po třech letech, kdy jsou již firmy silné a program opouští, musí pouze uhradit jednorázový symbolický poplatek 100 USD.
Výhody programu BizSpark:
• Profesionální software za stovky tisíc korun dostupný zdarma prostřednictvím Microsoft Developer Network Premium (MSDN, portál umožňující stahovat nejnovější verze softwarových nástrojů).
• Technická podpora ze strany Microsoftu a níže zmíněných partnerů projektu.
• Propagace firem nejen prostřednictvím databáze BizSpark DB.
• Zprostředkování kontaktů na potenciální partnery, investory a klienty.
Ukázka softwaru, který je možné stáhnout prostřednictvím MSDN:
• Software pro vývoj, design, testování, prezentace:
o Visual Studio Team System 2008 (VSTS)
o VSTS 2008 Team Foundation Server (Standard Edition)
o Visual Studio 2008 Professional
o Microsoft Windows
o Microsoft Office System 2007
o Expression Studio 2
o Podnikové informační systémy Microsoft Dynamics
o Serverová řešení Microsoftu (jako například SQL Server, BizTalk Server, Exchange Server, Office PerformancePoint Server, SharePoint Server, System Center, Microsoft Operations Manager, ISA Server a řada dalších)
• Systémy pro produkční prostřední, správu a hosting:
o Hostované servery:

  • SQL Server 2008
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008
  • BizTalk Server 2006 R2
  • Office SharePoint Server 2007 for Internet Sites

o Systémy pro správu IT:

  • System Center Configuration Manager 2007 s podporou technologie SQL Server 2005
  • System Center Data Protection Manager 2007
  • System Center Operations Manager 2007 s podporou technologií SQL Server

• Další nástroje od Microsoftu
Firmy, které mají zájem se zapojit, se mohou obrátit na nejbližšího Network Partnera nebo manažery programu BizSpark na https://www.microsoft.com/…Partner.aspx a požádat o vstupní kód. S přihlášením pomohou i technické inkubátory a parky, univerzity a organizace spolupracující s univerzitami a podporující lokální firmy.
Network Partneři projektu BizSpark:
• Centrum for Business Cooperation – www.csp.cvut.cz
• Microsoft Innovation Centre Brno – www.msic.cz
• Podnikatelský inkubátor STEEL IT – www.steel-it.cz
• Technologické inovační centrum – www.ticzlin.cz
• Technology Centrum Hradec Králové – www.tchk.cz
• Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava – pi.cpit.vsb.cz