Fujitsu Dynamic Cube

17. 6. 2009. (redaktor: Martin Bartolšic, zdroj: )
Společnost Fujitsu ohlásila nový základní kámen v oblasti x86 serverů, tzv. Dynamic Cube s blade servery Primergy BX 900.

Server primergy BX 900 je postaven na čtyřech základních principech. Prvním je nový dynamický koncept napaájení a chlazení, zaměřený na snížení nákladů za energii. Druhým je dosaženívýrazného zlepšení v oblasti výkonu pomocí dynamické virtualizace. Třetím principem je zajištění maximální spolehlivosti pomocí dynamické vysoké dostupnosti. Posledním, čtvrtým principem je ochrana investic zajištěná architekturou řešení s dynamickou rozšiřitelností.
Primergy BX 900 je kompletní serverová infrastuktura v jedné blade kostce. S její pomocí moho zákazníci jednoduše přizpůsobit svá zařízení různým IT scénářům při současném snižování nákladů.
Primergy pracuje s novou úrovní účinnosti napájení a nastavuje tak nové standardy díky vlastnímu unikátnímu konceptu chlazebí, tzv. Cool-safe. Servery jsou vybaveny nejnovějšími procesory Intel Xeon 5500, velkou pamětí a vysoce výkonným I/O systémem, díky čemuž je valmi výhodné je použít při virtualizaci. K tomu je výhodné využít software Fujitsu Server View resource Coordinator VE, který výrazně zjednodušuje operace a zprůhledňuje řízení skupin, jak fyzických, tak virtuálních. V jedné Dynamic Cube lze umístit až 18 balde serverů.
Dále společnost Fujitsu představila disková pole Eternus DX60 a DX80.