EMC oznamuje Storage Configuration Advisor

20. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Zákazníci, kteří ve svých datacentrech využívají rodinu softwaru EMC pro správu IT konfigurace a zajištění souladu s předpisy, mohou dosáhnout významného snížení provozních nákladů.

Společnost EMC Corporation, která patří ke světové špičce v oblasti řešení pro informační infrastrukturu, dnes představila produkt EMC Storage Configuration Advisor, který doplňuje její portfolio řešení pro správu IT konfigurace a zajištění souladu s předpisy. Tento automatizovaný software pro správu byl navržen, aby přímo pomáhal specialistům na datová úložiště minimalizovat provozní náklady tím, že řeší nejčastější příčinu incidentů, při nichž dochází k výpadku služeb, tedy nevhodnou konfiguraci úložišť SAN (Storage Area Network).

Storage Configuration Advisor je nejnovějším přírůstkem do širokého portfolia softwaru EMC pro správu IT konfigurace a zajištění souladu s předpisy. Řešení společnosti EMC pro správu IT přes hranice domén umožňují rozšířit správu změn a konfigurací a zajištění souladu s předpisy na celé serverové, síťové, aplikační i úložišťové domény.

Toto řešení zjednodušuje správu, zkracuje dobu potřebnou k nasazení a monitoruje infrastrukturu úložiště, přičemž k vyhledávání nových zařízení nepoužívá žádné agenty. Díky tomu lze proaktivně rozpoznávat slabá místa a zajistit, aby zákazníci byli vždy v souladu s interními pravidly pro konfiguraci, pokyny dodavatelů i oborovými doporučeními. Software také zprostředkovává záznamy o auditování změn úložiště SAN a porušení pravidel a upozorňuje tak na možné incidenty, které by mohly ovlivnit kvalitu služeb, dříve než k nim dojde. Zákazník tedy má k dispozici rozsáhlé možnosti pro generování sestav, které umožňují analyzovat konfigurace úložišť SAN, porušení pravidel a úroveň poskytovaných služeb. To vše přispívá k zásadnímu snížení nákladů na provoz datacentra, protože se zkrátí doba potřebná k nápravě problémů vzniklých nesprávnou konfigurací úložiště i výpadků způsobených chybou lidského faktoru.

Díky produktu Storage Configuration Advisor již nebudou zapotřebí zdlouhavé a neefektivní ruční procesy a zákazníci budou moci automatizovat proces ověřování, zda konfigurace infrastruktury vyhovuje oborovým i interně stanoveným předpisům a osvědčeným postupům. K nejdůležitějším funkcím nástroje Storage Configuration Advisor patří:

Rozpoznávání zařízení a analýza konfigurace bez agentů: Software vytvoří a průběžně aktualizuje přesnou evidenci veškerých fyzických i logických součástí úložiště SAN a vztahů mezi prvky infrastruktury úložiště. Využívá rychlý a snadno nasaditelný rozpoznávací proces, který vychází z oborových standardů a dostupných zdrojů dat. Takový proces lze automatizovat a eliminovat tak závislost na externích skriptech a na pracných, a přesto nepříliš spolehlivých ručních postupech.

Sledování změn: Storage Configuration Advisor monitoruje změny objektů, které byly v datacentru rozpoznány, a poskytuje podrobné záznamy umožňující audit veškerých změn provedených v prostředí úložiště. V případě nesprávné implementace změn tedy mohou uživatelé rychle rozpoznat porušení pravidel. Software také dokumentuje historii změn a napomáhá tak při analýze porušení a trendů, čehož lze využít k vylepšení procesů změn a při plánování prostředků.

Analytické nástroje pro služby úložiště: Pokud jsou povoleny zásady osvědčených postupů, je možné sledovat jejich porušení a upozorňovat na ně prostřednictvím ovládacího panelu, e-mailu nebo protokolu SNMP. Storage Configuration Advisor umožňuje získat přehled o aktuálních porušeních pravidel, změnách v konfiguraci a době potřebné k nápravě každého porušení. Tento software nabízí řadu předdefinovaných sestav, mezi něž patří: sestavy konfigurace, které usnadňují detailní analýzu konfigurace infrastruktury úložiště, a sestavy předpisů a služeb, které zobrazují metriky popisující porušení zásad, jejich příčiny a řešení.

Správa zásad osvědčených postupů: Předdefinované šablony v tomto řešení umožňují uživatelům podle provozních potřeb rychle definovat a upravovat požadované zásady. Šablony jsou navrženy na základě obecných oborových osvědčených postupů pro fyzickou i logickou konektivitu, správu cest a podporu hardwarových i softwarových konfigurací.

Storage Configuration Advisor je důležitou součástí portfolia softwaru společnosti EMC pro správu prostředků, které zahrnuje pokročilá řešení umožňující zákazníkům automatizovat provoz datacenter. EMC nabízí unikátní řadu produktů navržených tak, aby zákazníkům pomáhaly snižovat náklady a zároveň zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Díky jejich automatizačním funkcím lze získat přehled a kontrolu nad fyzickou i virtuální infrastrukturou celého datacentra.

Storage Configuration Advisor bude k dispozici od června a jeho ceny vycházejí z kapacity úložiště. Další informace o portfoliu produktů společnosti EMC pro správu prostředků najdete na webu.