Veeam jmenoval nové viceprezidenty zodpovědné za rozvoj partnerské sítě

24. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Veeam Software)
Společnost Veeam Software jmenovala Amauryho Dutilleula-Francoeura viceprezidentem partnerské sítě v regionu EMEA a Grahama Cricha viceprezidentem pro partnerské služby v regionu EMEA. Cílem tohoto kroku je posílit pozici firmy Veeam v oblasti digitalizace procesů a nabídek cloudových služeb a dosáhnout vyšší úrovně přidané hodnoty vytvářené partnery.
Amaury Dutilleul-Francoeur

Amaury Dutilleul-Francoeur, který byl povýšen z pozice ředitele prodejních kanálů v regionu EMEA, je nyní zodpovědný za vedení všech programů a aktivit, které podporují síť ProPartner společnosti Veeam v regionu EMEA. Dutilleul-Francoeur pracuje na podpoře partnerů společnosti Veeam již více než šest let, přičemž zastával různé vedoucí pozice pro prodejní kanály v regionu EMEA a APJ.

Graham CrichGraham Crich, bývalý viceprezident pro cloudové služby společnosti Veeam pro region EMEA, je nyní zodpovědný za vytváření a podporu nabídek cloudových služeb partnerské sítě Veeam ProPartner v regionu EMEA. Crich má více než 25 let zkušeností v oblasti IT, pracoval v dodavatelském i partnerském ekosystému a zastával různé vedoucí pozice ve společnosti VMware. Oba jmenovaní jsou přímo podřízeni Danielu Friedovi, generálnímu řediteli a senior viceprezidentovi pro region EMEA a celosvětové obchodní kanály společnosti Veeam.

„Veeam realizuje 100 % svých prodejů prostřednictvím prodejního kanálu a my se soustředíme na to, abychom umožnili našim partnerům zvýšit a diverzifikovat jejich nabídku pro zákazníky tím, že jim nabízíme moderní řešení ochrany dat v cloudových, virtuálních, SaaS, Kubernetes a fyzických prostředích, ať už jsou poskytována formou služby nebo on-premise,“ řekl Daniel Fried, generální ředitel a senior viceprezident pro oblast EMEA a celosvětové obchodní kanály společnosti Veeam. „V souladu s rychlým vývojem na současném trhu nám tato dvojí struktura vedení umožňuje soustředit se na podporu inovací a nabídek našich partnerů v oblasti cloudu a také na poskytování nástrojů a dovedností potřebných k podpoře digitální transformace.“

Štítky: 
Veeam