Managing partnerem eD system Group se stal Martin Štrupl, dlouholetý ředitel Hamé

3. 6. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: eD system)
Začátkem roku 2019 se stal novým managing partnerem skupiny eD system Group Martin Štrupl, dřívější generální ředitel skupiny Hamé, významná osobnost z oblasti potravin a FMCG posledních 15 let.

Skupina eD system Group sdružuje několik společností z oblasti logistiky, distribuce, IT servisu, vývoje softwaru a B2B i B2C trhu. Mezi hlavní členy patří IT distributor eD system, společnost pro logistická řešení CELogis, VAD distributor DNS, systémový integrátor E LINKX nebo společnost zaměřená na komplexní správu hardwarového vybavení Dileris. Skupina v současné době působí na českém, slovenském a polském trhu a její souhrnný roční obrat se blíží 15 miliardám korun.

Spolupráce se po dohodě s akcionáři pohybuje ve dvou základních rovinách. První rovina zahrnuje kontrolu nad stávajícím portfoliem z pohledu holdingového řízení a dozorčích rad. Obnáší to především řízení stávajících firem holdingové struktury, pravidelný reporting, kvartální rozbory nebo tvorbu a kontrolu ročních budgetů. Druhá rovina se nese v duchu hledání nových obchodních příležitostí. V tomto směru je hlavním úkolem diverzifikace, hledání a uskutečňování nových příležitostí napříč obory, včetně případných akvizic.

Martin Štrupl představuje velké jméno v oblasti potravinářství a FMCG, kde mimo jiné fungoval i v představenstvu potravinářské a hospodářské komory. Po 15 letech opustil společnost Hamé, kde se po integračním procesu s novým vlastníkem rozhodl pro životní změnu. Ze známých vod potravinářství tak přijal novou výzvu v IT.

„Po 15 letech v oblasti FMCG je pro mě přechod do IT velkou změnou. Je to však změna, kterou vítám. Po tolika letech v jednom oboru jsem se chtěl profesně zaměřit na něco jiného. Společnost Hamé jsem měl velmi rád, a neodcházelo se mi lehce. V rámci oboru potravinářství jsem nasbíral spousty zkušeností, a vybudoval jsem si jak jméno, tak množství pevných vztahů, které v tuto chvílí vlastně opouštím. Naopak v oboru IT jsem de facto osoba neznámá,“ vyjádřil se ke změně oboru Martin Štrupl.

Na novou pozici si přináší Martin Štrupl spoustu zkušeností, které se prolínají napříč obory, jako jsou řízení lidí nebo fungování obchodu. Nově se navíc setkává s rozdílnými oblastmi firemní struktury, především v oblasti B2B.

„Obory se dost liší. V eD system Group je práce rozmanitá a pracuji zde de facto na několika projektech zároveň. Z hlediska rozvojové stránky se zde také nabízí daleko více příležitostí, například v oblasti technologií nebo e-commerce. Zaměření je zde převážně na Česko a Slovensko. Co se týče potravinářství, sféra zacílení byla naopak poněkud omezená. Na druhou stranu hrála velkou roli diverzifikace produktových kategorií a významná učast na zahraničních trzích a export,“ přiblížil Štrupl rozdíly ve společnostech.

Společně s hlavním akcionářem skupiny Hynkem Tylem mají jasný směr, kterým chtějí společnosti ve skupině nasměřovat. Aktuálně jde především o hledání nových příležitostí pro růst každé z nich.

„V součinnosti s Hynkem Tylem bychom chtěli v každé z firem zefektivnit procesy a pro každou z nich najít nové příležitosti. Ty je nutno z dlouhodobého hlediska diverzifikovat, abychom zajistili jejich stabilitu. Našim cíle je tedy najít „další nohu, o kterou se budou moci společnosti opírat. Teprve tak mohou dále růst,“ popsal své vize.

Štítky: