Hirojuki Nišiuma výkonným ředitelem B2B operací Panasonicu v Evropě

6. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Panasonic)
Hirojuki Nišiuma, který má v oblasti vedení ve společnosti Panasonic již více než 30 let zkušeností, si klade za cíl pomáhat B2B zákazníkům společnosti Panasonic v jejich rozvoji a podporovat evropskou společnost i firmy pomocí vysoce kvalitních produktů a kompletních řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Nišiuma přináší řadu zkušeností ze své dřívější role vedoucího výkonného ředitele a člena představenstva společnosti Panasonic Systems Solutions v Japonsku, kde dosáhl zvýšení příjmů a zisku v sedmi po sobě jdoucích fiskálních letech prostřednictvím silných produktů a řešení s vysokou přidanou hodnotou.

„Evropa je vyspělá oblast, která stojí v čele světového úsilí při nastavování „nových standardů“ a řešení společenských problémů,“ uvedl Nišiuma. „Působíme v rychle se měnícím a vyspělém podnikatelském prostředí, kde firmy čelí mnoha různým výzvám – od způsobu, jak pracují, až po metody, jak vyrábějí a dodávají zboží a služby na trh. Naše technologie a schopnost integrovat technologie s cílem přinášet nová řešení jsou jádrem řešení mnoha z těchto problémů.“

Do společnosti Panasonic nastoupil v roce 1988 poté, co vystudoval politiku a ekonomii na prestižní univerzitě Waseda v Tokiu.

Štítky: 
Panasonic