Anect: Jan Zinek

14. 6. 2011. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Anect)
Jan Zinek se stal od června ředitelem sekce řízení projektů ve společnosti Anect. Mezi jeho klíčové úkoly bude patřit operativní řízení sekce v souladu se strategií společnosti, zajištění fungování podřízeného organizačního útvaru či zvyšování kvality služby projektového řízení.
Jan Zinek - ředitel sekce řízení projektů, Anect

Jan Zinek je absolventem Střední obchodně-technické školy a studoval MBA na Business School Nederland v rámci programu IMC association. Rovněž absolvoval řadu školení z oblasti projektového řízení, je certifikovaným projektovým manažerem Mezinárodní asociace pro projektové řízení a držitelem certifikace projektového řízení dle standardu ISO 10006:2003.

Jan má dlouholetou zkušenost s řízením lidí, plánováním, přípravou a realizací nejrůznějších projektů v IT/Telco sektoru, kde působí již 10 let. Ve společnosti Anect je od roku 2006, kde nejprve působil na pozici projektového manažera a od roku 2009 byl vedoucím projektové kanceláře. Před příchodem do Anectu pracoval převážně na manažerských pozicích v odděleních síťového provozu ve společnostech Unient communication, Interoute, Czech On Line a Zephyr communication.

Jan Zinek (33 let) je ženatý a má dva syny. Hovoří plynně anglicky a mezi jeho zájmy patří rodina a Harley Davidson.