Andreas Zeitler v Symatecu na skok

13. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Dlouholetý ředitel Symantecu Česká republika, Radek Smolík odchází ze své funkce.
Andreas Zeitler, zastupují ředitel Symantec ČR a SR.

Chce se věnovat svým aktivitám a v jeho pozici ředitele Symantec Česká a Slovenská republika ho nahradí Andreas Zeitler, viceprezident EMEA Central, Symantec Corp.
Andreas Zeitler je viceprezidentem a regionálním managerem EMEA Central ve společnosti Symantec od prosince 2006. Dříve pracoval v německé firmě BMC Software, v níž zastával funkci regionálního viceprezidenta, dále pak působil ve společnostech Software AG (výkonný viceprezident), Lotus Development, Central Point Software a Novell. Andreas Zeitler má dvacetiletou profesní zkušenost v oblasti softwarového inženýrství, marketingu, managementu. Dále má bohaté obchodní zkušenosti ze zemí regionu EMEA a Blízkého Východu.
Andreas Zeitler v této souvislosti uvedl: „Chtěl bych Radku Smolíkovi poděkovat za vše, co pro Symantec za dobu svého působení ve firmě vykonal. Česká republika a Slovensko jsou pro nás mimořádně důležité z pohledu dalšího růstu v regionu střední Evropy. V této chvíli hledáme správného kandidáta, který tyto země bude řídit, a naváže na úspěchy, kterých Radek Smolík v uplynulých letech dosáhl.“