Zpětný odběr 2009

22. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
V úterý 19. května 2009 proběhne v pražském hotelu Corinthia Towers druhý ročník odborné konference Zpětný odběr. Jedná se o nejvýznamnější oborovou akci ve střední a východní Evropě.

Konferenci pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, EKOLAMP a ECOBAT. Stěžejními tématy bude příprava nové směrnice EU o odpadních elektrozařízeních a implementace směrnice EU o odpadních bateriích a akumulátorech do právního řádu ČR. Na konferenci vystoupí mimo jiné například předseda výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu Miroslav Ouzký. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR, Svaz měst a obcí ČR, WEEE Forum a Asociace spotřební elektroniky.
Konference Zpětný odběr 2009 je jedinečnou příležitostí seznámit se komplexně s aktuálním děním v oblasti zpětného odběru v ČR a EU a setkat se s odborníky z oboru. Je určena zejména zástupcům měst, obcí a krajů, úředníkům státní správy a kontrolních orgánů, výrobcům a prodejcům elektroniky, baterií a akumulátorů, auto-moto, olejů a pneumatik, reprezentantům firem z odpadového prostředí, delegátům profesních organizací a sdružení, zástupcům výzkumných ústavů, poradenských firem a škol.
Na konferenci vystoupí zástupci Evropské unie, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí ČR, kolektivních systémů, evropských asociací, evropských a českých výrobců a prodejců. Účast zahraničních odborníků umožní porovnání českých a mezinárodních zkušeností se zpětným odběrem.
Program bude rozdělen na dvě části: dopoledne proběhnou přednášky k hlavním tématům, zatímco odpoledne se účastníci budou moci věnovat workshopům dle vlastního výběru. Jedním z témat bude například Zpětný odběr pneumatik a olejů, sběr a zpracování autovraků v ČR.
Zájemci o účast na konferenci Zpětný odběr 2009 se mohou hlásit do 7. května. Stačí, když vyplní přihlášku, která je k dispozici na www.asekol.cz. Účastnický poplatek činí 950 Kč + 19 % DPH a kromě účasti na programu zahrnuje sborník, oběd a občerstvení v průběhu konference. Bližší informace o akci jsou k dispozici zde.
Konference Zpětný odběr 2009 navazuje na první ročník, který se konal na tomtéž místě 19. června 2007. Předloni na akci zavítalo téměř 400 účastníků. Hlavními tématy bylo zhodnocení fungování systémů zpětného odběru v České republice, zkušenosti s fungováním systémů zpětného odběru v zahraničí, seznámení s legislativním rámcem zpětného odběru v EU a ČR a s návrhy na jejich novelizaci a praktické zkušenosti výrobců a dovozců v oblasti zpětného odběru. Setkání bylo pořadateli i účastníky hodnoceno jako velmi přínosné.