Zdokonalený automatizační software HP šetří

22. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost HP ohlásila vylepšení softwarové sady Business Service Automation (BSA), která pomohou zákazníkům lépe spravovat a šetřit provozní náklady spojené s virtualizovanými datovými centry.

Společnost HP ohlásila vylepšení své softwarové sady Business Service Automation (BSA), která pomohou zákazníkům lépe spravovat a šetřit provozní náklady spojené s virtualizovanými datovými centry.
Mezi vylepšení softwarové sady HP BSA patří aktualizované verze následujících produktů:
• HP Storage Essentials – software pro správu úložných prostředků na základě uznávaných standardů. Pomáhá zákazníkům zvládat zvýšené nároky virtualizovaných datových center na úložnou kapacitu optimalizací její alokace a využití.
• HP Operations Orchestration – software pro automatizaci pracovních procesů. Umožňuje zákazníkům omezovat provozní náklady lepším přidělováním serverů a datových úložišť bez přerušení provozu služby.
Společnost HP dále spustila online komunitu s předplacenými službami HP BSA Essentials, jež pomůže zákazníkům maximalizovat hodnotu jejich investic do softwaru HP BSA.
Virtualizace může pomoci IT firmám konsolidovat zdroje, snížit kapitálové výdaje a zvládat měnící se podnikové požadavky. Její nevýhodou však mohou být vyšší provozní náklady z důvodu zvýšené komplikovanosti a nároků na správu datových úložišť. Nové produkty mají zákazníkům pomoci vyřešit tyto výzvy, aby mohli plně využívat výhody virtualizační technologie.
Automatické přidělování, přehled a správa datových úložišť
Software HP Storage Essentials pomáhá zákazníkům snižovat náklady na správu, vizualizaci a reportování o heterogenní úložné infrastruktuře. Dokáže automaticky konfigurovat a přidělovat úložné prostředky v závislosti na změnách virtuální infrastruktury. Software HP Storage Essentials ušetří zákazníkům čas potřebný ke zprovoznění datového úložiště až o 90 procent.
Nová vylepšení softwaru HP Storage Essentials pomohou zákazníkům:
• Optimalizovat přidělení a využití úložné kapacity díky tomu, že umožňuje IT organizacím vyhledávat a mapovat hostitele VMware podle závislostí na datových úložištích a úložných sítích (SAN). Pracovníci IT oddělení mohou tímto způsobem odebrat úložnou kapacitu nedostatečně využívaných virtuálních počítačů a zpřístupnit ji oblastem, které ji potřebují více.
• Zvýšit účinnost správy datových úložišť a omezit chyby v úlohách automatickým přidělováním úložné kapacity hypervisoru VMware nebo hostujícímu operačnímu systému.
• Poskytnout lepší přehled o podnikových službách a automatickém vykonávání změn napříč aplikacemi, servery a úložnými doménami prostřednictvím nové integrace se softwarem HP Operations Orchestration napříč různými součástmi softwarové sady HP BSA.
Nová vylepšení softwaru HP Operations Orchestration pomohou zákazníkům:
• Přidělovat další servery a úložnou kapacitu bez přerušení provozu služby prostřednictvím automatického pracovního postupu.
• Zkrátit dobu potřebnou k nasazení virtuálního serveru z hodin na minuty prostřednictvím dokonalejší integrace se sadou HP BSA.
• Spravovat heterogenní virtualizační technologie pomocí jediného řešení prostřednictvím nových integrací s technologiemi VMware Virtual Infrastructure, Citrix XenServer a Microsoft HyperV.
HP BSA Essentials maximalizuje hodnotu investice do softwaru BSA
HP BSA Essentials pomáhá zákazníkům maximalizovat přínosy automatizace a virtualizace. Tento online portál poskytuje zákazníkům přístup ke službám BSA Essentials Subscription a ke komunitě BSA Essentials.
• Služby BSA Essentials Subscription poskytují přístup k bezpečnostním upozorněním a aktualizacím šablon zásad, které se používají pro auditování shody. Pomohou zákazníkům snížit riziko vyhodnocením a nápravou porušení zásad zabezpečení, jež ovlivňují technologickou infrastrukturu.
• Komunita BSA Essentials umožňuje zákazníkům vyhledávat aktuální produktové informace, sdílet osvědčené postupy a získávat nový obsah, například pracovní postupy pro správu virtualizace v softwaru HP Operations Orchestration.