Základem úspěchu firmy jsou vztahy se zákazníkem

27. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Řízení vztahů se pro svou zvýšenou aktuálnost v době hospodářské recese zákazníky stalo tématem roadshow, kterou v těchto dnech zahájila společnost LCS International ve spolupráci se svými partnery.

Informační systémy Helios disponují propracovanými nástroji z oblasti CRM, takže mohou přistoupit k této problematice s přihlédnutím ke specifikám jednotlivých společností. Roadshow se uskuteční v průběhu května a června.

Vzhledem k nejistotě, která nyní panuje na trhu, se problematika CRM ukazuje jako jedna z cest, jak se bránit vlivům recese. Právě v této době by firmy neměly podcenit investici do svých zákazníků, jejich podpory, spokojenosti a díky tomu si v této nelehké době zákazníky nejenom udržet, ale získat další nové.

Zhruba 40 posluchačů, kteří se 9. dubna sešli na prvním z plánovaných seminářů v konferenčním centru VŠCHT v Praze, velmi zaujal netradiční pohled na problematiku řízení vztahů se zákazníky a ocenili možnosti, které jim v této oblasti nabízí informační systém Helios Orange.