Zabezpečení internetového bankovnictví je pro uživatele zásadní

1. 10. 2015. (redaktor: František Doupal, zdroj: Seznam.cz a Eset)
Průzkum ukázal, že 79 % uživatelů Seznamu používá internetové bankovnictví. Za nejdůležitější technologie k zabezpečení internetového bankovnictví uživatelé považují šifrování dat zadávaných přes klávesnici, internetový prohlížeč v zabezpečeném módu a antivir.
Foto: Freeimages.com

Seznam.cz zjišťoval ve spolupráci se společností Eset postoje uživatelů internetu k online bezpečnosti. Výsledky průzkumu jsou reprezentativní pro dospělé uživatele Seznam.cz, což při postavení Seznamu zhruba odpovídá dospělé internetové populaci v České republice.

Internetové bankovnictví používá 79 % uživatelů; téměř samozřejmostí je pro lidi
v produktivním věku (88 % ve skupině 25-44 let) a pro osoby s vyšším vzděláním (91 % mezi vysokoškolsky vzdělanými uživateli).

Nejčastějším důvodem, proč uživatelé internetu nevyužívají internetové bankovnictví (mimo to, že nemají bankovní účet), je obava z vykradení bankovního účtu.

Uživatelé internetového bankovnictví považují podle průzkumu Seznamu a Esetu zabezpečení internetového bankovnictví za zásadní.  S tezí „Ochrana internetového bankovnictví je pro mě klíčová“ souhlasilo v průzkumu 98 % uživatelů. Na kompromisy v oblasti pohodlí je dokonce ochotno přistoupit 97 % uživatelů.

Drtivá většina uživatelů internetového bankovnictví (96 %) souhlasí, že internetové bankovnictví je v případě obezřetného chování uživatele bezpečné. Souhlas je v 54 % jednoznačný, 42 % souhlasí pouze „spíše“.

Z technologií, které pomáhají zabezpečit internetové bankovnictví, znají uživatelé internetu především antivir (92 %). Ostatní technologie zná nanejvýš polovina dotázaných. Když už však uživatelé technologie znají, zpravidla jim důvěřují. V případě šifrování dat zadávaných přes klávesnici se 96 % uživatelů, kteří tuto technologii znají, domnívá, že přispívá k bezpečnosti internetového bankovnictví a platebních transakcí (podle 72 % přispívá výrazně). Antiviru věří 91 % a technologii internetového prohlížeče v zabezpečeném módu 88 % uživatelů.

Podobné články

Bankovní trojští koně podnikají nájezdy na korporátní sítě

7. 8. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kaspersky)
V prvním pololetí tohoto roku zaútočil malware určený pro krádeže peněz, kryptoměn a internetových finančních služeb na 430 000 uživatelů. Podle zjištění Kaspersky je to oproti loňskému prvnímu pololetí 7% nárůst. Třetinu napadených (30,9 %) tvoří korporátní uživatelé – což je dvakrát více než loni (15,3 %). Čtěte více