Výhled pro odvětví datových center

18. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eaton)
Říci, že rok 2022 byl převratný, je slabé slovo. Velká část loňských výhledů pro odvětví datových center se týkala rovnováhy mezi digitálním růstem a udržitelností postupů. Nemohli jsme však tušit, jaký dopad bude mít probíhající masivní narušení geopolitického prostředí – včetně toho, že budeme čelit vážné energetické krizi.

Současná situace klade ostřejší důraz na důležitost řešení otázek nastolených v loňském roce a zároveň upozorňuje na nové výzvy. Není to však jen samá zkáza – například pokračující digitalizace představuje pro odvětví nové příležitosti.

Níže najdete některé z událostí, ať už dobré či špatné, které můžeme v odvětví datových center očekávat v roce 2023 a v dalších letech.

Energetická nejistota

Největším problémem, kterému v současné době čelíme, je mimořádně vysoká cena energie. Její cena se vyšplhala tak vysoko, že se pro velké spotřebitele energie, jako jsou majitelé datových center, stává skutečným problémem. Mohou tyto náklady přenést na své zákazníky? Budou ceny i nadále růst? Mají cashflow, aby to při svém současném obchodním modelu zvládli? Zatímco argumentem pro strategii výroby energie z obnovitelných zdrojů byla vždy udržitelnost a životní prostředí, dnes potřebujeme obnovitelné zdroje přímo v regionu, abychom ochránili dodávky pro evropské země především z důvodu energetické bezpečnosti a nákladů. Krok tímto směrem podniká například společnost Microsoft. Její datové centrum v Dublinu je vybaveno lithium-iontovými bateriemi schválenými pro připojení k síti, které mají provozovatelům sítě pomoci zajistit nepřerušované napájení v případě, že obnovitelné zdroje, jako je vítr, slunce a moře, nebudou stačit pokrýt poptávku.

Tato potřeba urychlit výrobu energie z obnovitelných zdrojů je vlastně rozšířením loňského výhledu. Nyní je však mnohem naléhavější. Měla by sloužit jako varovný signál pro vlády v celém regionu EMEA, že se již nemohou spoléhat na tradiční zdroje energie.

Rozbité dodavatelské řetězce

COVID-19 měl obrovský dopad na globální dodavatelské řetězce v mnoha odvětvích. Jakmile však pandemie ustoupila, podniky všude na světě se nechaly ukolébat jakýmsi falešným pocitem bezpečí v domnění, že to nejhorší už mají za sebou.

Nikdo neočekával druhou ránu, geopolitickou krizi, která se ukázala být pro některé dodavatelské řetězce – zejména polovodiče a neušlechtilé kovy, které jsou důležité pro výstavbu datových center – ještě ničivější než COVID. Odvětví datových center je jako rychle rostoucí trh velmi citlivé na narušení dodavatelského řetězce, a to zejména v době, kdy se snaží rozšiřovat.

Celé odvětví se stále potýká s narušením dodavatelského řetězce. A současná geopolitická situace naznačuje, že tento nepříznivý trend bude pravděpodobně pokračovat.

Řešení rostoucí komplexity

Požadavky na digitální růst dosáhly nebývalé úrovně. Byly prozkoumány různé cesty, jak tuto potřebu naplnit jednodušeji, úsporněji a v co nejkratším čase.

Tento přístup však může být v rozporu s povahou mnoha vysoce komplexních, kritických prostředí. Datové centrum je domovem mnoha různých technologií – od systémů HVAC přes mechanické a konstrukční řešení až po IT a jiné výpočetní systémy. Výzvou je snaha o vývojové urychlení takovýchto vysoce komplexních, vzájemně závislých typů prostředí, aby nezaostávaly za současnými trendy v digitalizaci.

Za tímto účelem konstruktéři, provozovatelé a dodavatelé datových center vytvářejí systémy, které tuto komplexitu sníží, přičemž respektují kritickou povahu aplikace. Jedním ze způsobů, jak snížit komplexitu designu a výstavby datového centra a zároveň zajistit rychlejší uvedení na trh, je industrializace neboli modularizace datových center, kdy se na místo dodávají prefabrikované, předem navržené a integrované jednotky.

Překročení tradičních clusterů

Doposud se tradiční klastry datových center nacházely v Londýně, Dublinu, Frankfurtu, Amsterdamu a Paříži. Ať už proto, že v těchto městech sídlí mnoho společností, tak i proto, že jde o přirozená ekonomická uskupení s bohatým telekomunikačním připojením a ideálním profilem klientů.

Aby bylo možné poskytovat kvalitní služby a být blíže centrům populace a hospodářské činnosti, je stále výhodnější budovat datová centra v menších městech rozvinutých zemí a v hlavních městech rozvojových zemí. Konkurence mezi poskytovateli datových center je silná, takže mnohá z těchto menších měst a národů zajišťují růst pro stávající provozovatele nebo nabízejí snadnější vstup pro nové provozovatele. Z tohoto důvodu lze pozorovat zvýšenou aktivitu ve městech, jako je Varšava, Vídeň, Istanbul, Nairobi, Lagos a Dubaj.

Tato expanze se však neobejde bez problémů. Například úvahy o dostupnosti vhodných lokalit, energie a technické pracovní síly dále zvyšují komplexitu celkového provozu organizace. A v mnoha z těchto zemí nemusí být dostatek zkušeností nebo pracovníků, kteří by pomohli s designem, výstavbou a provozem nového datového centra.

Překonání těchto problémů bude vyžadovat, aby se majitelé datových center při každém přesunu do nové geografické oblasti znovu učili tomuto odvětví. Bez ohledu na tyto výzvy se však stále otevírají nové trhy a mnoho provozovatelů se snaží získat výhodu prvního hráče na rozvíjejících se sekundárních trzích. Mnohé jurisdikce totiž vítají provozovatele datových center s otevřenou náručí a některé jim dokonce nabízejí lákavé pobídky a dotace.

Loňský rok přitom ukázal, že si nemůžeme být ničím jisti. Následky COVIDu a současného geopolitického systému způsobily, že odvětví čelí řadě bezprecedentních výzev. Příležitosti k růstu však existují. Trendy naznačují, že prozíravější provozovatelé budou schopni přečkat bouři a čelit všemu, co budoucnost přinese.

Autor: Ciaran Forde, vedoucí segmentu datových center, Eaton

Štítky: 

Podobné články

HPE představilo novou generaci serverů ProLiant

6. 2. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Společnost Hewlett Packard Enterprise představila jedenáctou generaci serverů HPE ProLiant. Servery se uplatní jak v případě organizací, které využívají služby privátního cloudu a pracují s velkými daty, tak ve firmách provozujících edge sítě nebo telekomunikační služby. Čtěte více

HPE představilo novou generaci datových úložišť

30. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Řada Alletra 4000 je navržena tak, aby organizacím pomohla urychlit datovou transformaci a poskytla ideální ekonomickou efektivitu. Zároveň jde také o první serverovou řadou v portfoliu řešení datové infrastruktury HPE Alletra s nativní podporou cloudu. Čtěte více

Dell rozšířil portfolio serverů PowerEdge o 13 dalších modelů

24. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Nejnovější servery jsou koncipované tak, aby poskytovaly vyšší výkon a spolehlivost pro náročné výpočetní úlohy v klíčových datových centrech, rozsáhlých veřejných cloudech a edge prostředích. Inovované systémy přinášejí pokročilé schopnosti, vysoký výkon a energeticky úspornou konstrukci. Čtěte více

Paměti Kingston Server Premier získaly validaci pro nové procesory Intel Xeon

24. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Kingston)
Paměti Server Premier Registered DIMM DDR5 4800MT/s společnosti Kingston s kapacitami 16, 32 a 64 GB byly validovány pro škálovatelné procesory Intel Xeon 4. generace (Sapphire Rapids). Čtěte více