VMware zajistí kontrolu nad podnikovým internetem věcí

25. 5. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: VMware)
Společnost VMware představila řešení VMware Pulse IoT Center pro správu infrastruktury internetu věcí (IoT), které firmám umožňuje kontrolovat infrastrukturu a zařízení pro IoT.

Společnost Gartner odhaduje, že do roku 2020 bude 90 % všech IoT projektů využívat nějaký typ IoT brány. Společnost IDC předpovídá, že instalovaná základna koncových bodů IoT celosvětově vzroste z 12,1 miliardy na konci roku 2015 na více než 30 miliard v roce 2020. Stoupající počet a rozsah implementací IoT v podnicích vyvolává potřebu jednoduššího přístupu k řízení, sledování a zabezpečování infrastruktury a dat.

„Firmy usilují o transformaci na digitální podniky, což otevírá příležitost pro spolupráci IT a OT týmů při zavádění IoT s cílem zefektivnit provoz a zároveň vytvářet nové zdroje výnosů,“ řekla Mimi Spier, viceprezidentka společnosti VMware odpovědná za oblast IoT. „Využíváme naše zkušenosti a prokázané úspěchy s podnikovými řešeními a aplikujeme je na infrastrukturu IoT a na všechny připojené ,věci‘. VMware Pulse IoT Center poskytne IT a OT týmům přehled a kontrolu nad všemi typy využití IoT a zároveň svými bezpečnostními funkcemi zajistí vysokou míru zabezpečení v celém IoT systému.“

Nové IoT řešení založené na osvědčených podnikových produktech

Zákazníci, kteří investují do IoT, se při přechodu od ověření konceptu k produkčnímu nasazení potýkají se složitými problémy. Hledají jednodušší způsob, jak sledovat, vizualizovat, monitorovat a zabezpečovat stovky tisíc různých typů koncových systémů a připojených zařízení ve svých implementacích IoT. VMware Pulse IoT Center sjednocuje správu IoT infrastruktury a množství různých typů připojených zařízení a tím snižuje její složitost a náročnost. Pomáhá zvýšit spolehlivost infrastruktury tím, že v reálném čase poskytuje přesný přehled o stavu „věcí“ a umožňuje tak aktivně řešit případné anomálie ihned v zárodku. VMware Pulse IoT Center zrychluje návratnost investice zefektivněním nasazení a rozšiřování projektů IoT. Dále umožňuje zabezpečit připojené „věci“, okraj sítě, síť a aplikace a chránit tak IoT infrastrukturu a přístup k datům.

Nové, na podnikové IoT zaměřené řešení využívá osvědčené technologie z platformy VMware AirWatch pro správu zařízení a VMware vRealize Operations pro monitorování infrastruktury a řešení problémů. Je koncipované pro specifické, komplexní potřeby internetu věcí z hlediska IT i provozních technologií a zároveň podporuje široké spektrum okrajových systémů a připojených zařízení. Řešení VMware Pulse IoT Center, které bude k dispozici ve verzích pro jednoduchou lokální implementaci i jako služba, se v současné době nachází ve stavu veřejné beta verze a testují jej zákazníci v automobilovém průmyslu, zábavním průmyslu, retailovém bankovnictví, zdravotnictví a průmyslové výrobě.

S pomocí VMware Pulse IoT Center zákazníci mohou:

Lépe řídit: zjednodušuje správu připojených „věcí“ tím, že umožňuje:

 • připojovat, spravovat, monitorovat a zabezpečovat různé okrajové IoT systémy, připojená zařízení a aplikace z jednoho terminálu;
 • spolupráci mezi různorodými okrajovými systémy a připojenými zařízeními s různým hardwarem, operačními systémy a komunikačními protokoly;
 • definovat a sledovat které „věci“ budou kde a kdy na dálku (OTA – Over-The-Air) aktualizovány nebo upraveny – s pomocí promyšleného flexibilního systému pravidel.

Efektivněji fungovat:poskytujepřehled o stavu „věcí“ a možnost včas řešit případné anomálie tím, že nabízí:

 • monitoring a analýzu stavu infrastruktury v reálném čase;
 • možnost vizualizovat veškeré okrajové systémy, připojená zařízení a vztahy (tj. stav, umístění a závislosti) v rámci uspořádání dané implementace IoT;
 • možnost definovat klíčové výkonnostní indikátory / metriky, výstrahy a akce.

Účinněji chránit: zabezpečuje infrastrukturu IoT včetně „věcí“, okraje sítě, sítě a aplikací, včetně možnosti:

 • minimalizovat riziko úniku dat vytvořením tunelového připojení mezi místem jejich vzniku a aplikací s pomocí VMware NSX jako doplňku;
 • kdykoli vymazat data ze zařízení v případě ohrožení bezpečnosti;
 • na dálku (OTA) aplikovat opravy, bezpečnostní záplaty a aktualizace firmwaru s využitím integrovaného systému pravidel.

Rychleji inovovat: zefektivňuje a zrychluje zavádění a rozšiřování IoT:

 • zjednodušením implementace IoT díky jednotnému nástroji pro správu všech zařízení;
 • zkrácením doby realizace přínosů zjednodušením pozdějšího připojování nových zařízení a jejich aktualizace;
 • dynamickým poskytováním správných informací správným zařízením ve správnou chvíli – s pomocí řízení životního cyklu softwaru od okraje sítě po cloud.

Dell Technologies podporuje IoT projekty svých zákazníků

Zákazníci potřebují mít možnost bezpečně přesouvat a analyzovat důležitá data z okraje sítě (např. vozidla, vzdáleného olejového čerpadla, výrobních prostor nebo klimatizační jednotky), získávat z nich v reálném čase informace a na jejich základě rozhodovat. Společnost Dell EMC bude nabízet VMware Pulse IoT Center jako preferované řešení pro správu a monitorování u bran Dell Edge Gateways. Zákazníci tak budou moci spravovat veškerá svá IoT zařízení pomocí jediného nástroje.

Podobné články

CRA hloubkově pokrývají Prahu IoT sítí a umožňují i geolokaci

22. 6. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: České Radiokomunikace)
Výrazné zvýšení pokrytí umožní IoT sítí umožní Českým Radiokomunikacím nabídnout komunikaci zařízení i v hůře dostupných místech. Tzv. deep indoor pokrytí přináší dosah signálu až několik metrů pod povrchem (šachty, kanály, sklepy apod.) nebo uvnitř budov. Čtěte více

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více

Signify zvedá komfort v kancelářích díky nové nabídce IoT senzorů

27. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Signify)
Signify uvádí na trh novou nabídku IoT senzorů Philips, které shromažďují a dodávají data prostřednictvím systému propojeného osvětlení Interact Office a API pro monitorování prostředí. Nové senzory umožní podnikům sledovat prostředí v kanceláři a optimalizovat podmínky pro zdraví a pohodu zaměstnanců. Čtěte více

Za bezpečné považuje chytré technologie 7 z 10 Čechů

11. 3. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Sigfox)
Bezpečnost a zajištění ochrany citlivých dat představují pro další rozvoj internetu věcí (IoT) tu nejzásadnější výzvu. Navzdory častým varováním expertů, většina (69 %) Čechů chytrým technologiím věří. Čtěte více