Úložná platforma ViPR od EMC

13. 5. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: EMC)
EMC představilo řešení ViPR, první softwarově definovanou úložnou platformu na světě. Jelikož objemy dat zpracovávané poskytovateli služeb a podnikovými datovými centry rostou do desítek až stovek petabajtů, náklady a složitost související s jejich správou se stávají dále neudržitelné.

S využitím řešení ViPR pro správu úložné infrastruktury a dat v ní umístěných mohou organizace nejen zahájit přelomové změny v automatizaci, ale také položit základy moderní úložné architektury pro budoucí nasazení aplikací.

Díky tomuto řešení mohou poskytovatelé služeb i IT oddělení přecházet na provozní model webových škálovatelných datových center, aniž by bylo nutné najímat tisíce specialistů, kteří by vytvořili specificky přizpůsobené prostředí.

Platforma ViPR:

• Zajišťuje správu jak úložné infrastruktury (nazývané Control Plane, řídicí vrstva), tak i dat uložených v rámci této infrastruktury (nazývané Data Plane, datová vrstva).
• Umožňuje oddělit řídicí vrstvu od datové vrstvy a používat obě společně, nebo naopak pomocí řídicí vrstvy spravovat podkladové funkce úložných polí prostřednictvím zásadami řízené automatizace. To je poměrně radikální odklon od dřívějších snah o virtualizaci úložišť.
• Nabízí možnost zobrazovat objekty jako soubory a poskytuje rychlý přístup k souborům bez latence obvyklé u objektových úložišť.
• Umožňuje výhradně softwarovou implementaci, kterou je pak možné provozovat na hardwaru od společnosti EMC, od jiného dodavatele i na běžně dostupném spotřebním hardwaru.

ViPR Controller – řídicí vrstva

Řadič ViPR Controller (Control Plane neboli řídicí vrstva, která zajišťuje správu úložné infrastruktury) může přinést významné vylepšení v oblasti automatizace, protože virtualizuje podkladovou úložnou infrastrukturu. Běžné funkce správy úložišť, jako jsou zřizování nebo migrace, jsou zcela abstrahovány, takže různá úložná pole mohou být jednotným způsobem spravována jako jediný fond prostředků. Pro správu těchto vysoce komplexních funkcí nabízí platforma jednoduché myší ovládané prostředí. (Jako analogii je možné si představit univerzální dálkový ovladač pro ovládání televize, DVD přehrávače, multimediálního zařízení a digitálního videorekordéru.) Zákazníci se již nemusejí zabývat složitými a časově náročnými procesy správy v různých nástrojích a rozhraních, které jsou typické pro heterogenní úložná pole.

Okamžitě po vytvoření je možné tyto úložné fondy zpřístupnit k používání aplikacemi. Pro tyto účely platforma poskytuje samoobslužný portál, na kterém mohou vlastníci aplikací procházet katalog úložných služeb a vybírat si služby, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. IT oddělení tak získávají zcela bezproblémová prostředí ve veřejném cloudu přesně v souladu s požadavky a představami aplikačních týmů.

V nejtradičnějších úložných infrastrukturách se bude platforma používat pouze jako řídicí vrstva (Control Plane). Zajistí vyhledání úložišť, vytvoří virtuální fondy úložišť a následně tyto fondy zpřístupní aplikacím, aniž by jakkoli pracovala s daty – to už je na samotném úložném poli. Stejně jako dokáží operační systémy zjišťovat přítomnost komponent jako grafický koprocesor (a přenášet na ně odpovídající úlohy), pracuje řadič inteligentně s komponentami podkladové úložné infrastruktury. Je schopen předávat zpracování do podkladového pole a využívat jeho funkcí.

ViPR Data Services – datová vrstva

V případě tradičních úloh, které využívají souborové a blokové ukládání, ustupuje platforma do pozadí a ponechává roli datové vrstvy na podkladovém poli nebo datech uložených v úložné infrastruktuře. To představuje většinu aplikačních úloh v rámci datového centra a společnost EMC odhaduje, že rozsah těchto úloh do roku 2016 vzroste o 70 %. Zároveň se ale objevují nové aplikační úlohy, které často pracují s obrovskými objemy dat (Big Data) a obsluhují tisíce či miliony uživatelů. Společnost EMC odhaduje, že rozsah těchto úloh do roku 2016 vzroste o 700 % – o řád více než tradiční úlohy.

Platforma má schopnost zobrazovat objekty jako soubory, čímž zajišťuje rychlý přístup k souborům bez latence obvyklé u objektových úložišť. Kromě toho služba HDFS Data Service umožňuje zákazníkům provádět místní analýzy napříč celým heterogenním úložným prostředím. Výsledkem je, že mizí časově náročná správa heterogenních úložných prostředí a IT oddělení se mohou věnovat obchodním prioritám a inovacím.

Z podstaty těchto nových aplikací vyplývá, že jsou založeny na zcela nové architektuře. Požadavky na masivní škálovatelnost diktují jednodušší úložnou infrastrukturu, konkrétně objektové úložiště. Mění se také přístupové metody, z tradičních protokolů jako NFS a iSCSI na nové protokoly jako HDFS, které jsou využívány jako podkladová technologie databází Hadoop. K podpoře těchto aplikačních architektur poskytuje platforma ViPR služby Object Data Services.

Služby Object Data Services poskytují rozhraní REST API kompatibilní s technologiemi Amazon S3 a OpenStack Swift a přístupové metody HDFS. Stávající aplikace využívající tato rozhraní API by proto měly fungovat zcela bez problémů. Kromě polí od jiných výrobců a běžného spotřebního hardwaru podporují služby Object Data Services také stávající pole Atmos, VNX a Isilon jako vrstvu pro trvalé ukládání dat. To zákazníkům umožňuje na základě potřeb jejich konkrétních aplikačních úloh zvolit odpovídající výkonnost, kvalitu služeb a nákladovost. Společnost EMC plánuje postupně nabízet jako součást platformy ViPR ještě další datové služby.

Nedílná součást softwarově definovaného datového centra

Prostřednictvím platformy společnost EMC zajišťuje pro úložiště stejné funkce jako společnost VMware v případě serverů – abstrakce, sdružování do fondů a automatizace infrastruktury. Fondy úložných prostředků vytvořené pomocí řešení využívají výhod rozhraní VMware API, takže se v rámci prostředí VMware vSphere jeví jako běžné pole. Kromě toho se ViPR Controller integruje se zastřešujícím nástrojem vCloud Automation Center pro správu a orchestraci VMware SDDC a také s nástrojem vCenter Operations Manager. Úložiště proto mohou být na platformě spravována jako celek (a vystupovat tak ve virtuálních prostředích Microsoft a OpenStack) nebo jako nedílná součást softwarově definovaného datového centra VMware.

Cíl návrhu: cloud

Platforma je navržena především pro cloudová prostředí a specificky pro poskytovatele služeb. Je ovšem také vhodná pro různá podniková IT oddělení, která pracují na transformaci svých služeb na model IT jako služba a budují interní webové škálovatelné cloudy. ViPR má v tomto ohledu globálně distribuovanou architekturu – umožňuje IT oddělením vyhnout se přenášení obrovských množství dat přes síť a naopak zajišťovat funkce jako místní analýza. Platforma se dokáže škálovat s ohledem na růst počtu zařízení a objemu dat. Není přitom ohrožena jediným bodem selhání a poskytuje zcela samospravovatelné a samozřizovatelné prostředí.

Amitabh Srivastava, prezident divize Advanced Software Division, EMC, řekl: „Vybudování webových škálovatelných datových center je pro poskytovatele služeb a velké organizace velmi důležité. Rozvoj softwarově definovaných datových center představuje průlomový krok směrem k zajišťování správy a výkonu potřebného k ochraně a využívání dat. Pouze oddělením datových center od jejich podkladového hardwaru mohou IT oddělení poskytnout prostředky jako přizpůsobitelné služby na vyžádání. Platforma ViPR jako jediné současné řešení na trhu dokáže podporovat IT služby v heterogenních úložných prostředích a přitom zachovávat a rozšiřovat hodnotu podkladových úložných polí. To v oblasti úložišť zcela mění situaci.“

ViPR bude obecně k dispozici ve druhé polovině roku 2013.

Štítky: 

Podobné články

EMC uvedla nové a aktualizované sady pro správu

22. 5. 2013. (redaktor: František Doupal, zdroj: EMC)
Společnost EMC dnes oznámila nové a aktualizované softwarové sady pro správu, které umožňují ucelený pohled na úložné, síťové a výpočetní infrastruktury, a také nabízejí novou těsnou integraci s řešením EMC ViPR. Čtěte více

Collaboration Pod výsledkem spolupráce Avaya, EMC a VMware

23. 4. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: EMC)
Řešení Collaboration Pod umožňuje zvýšit dostupnost aplikací a zjednodušit provoz pro podniky i poskytovatele cloudových služeb. Urychluje také nasazení pokročilých komunikačních řešení pro interní i hostingové služby. Čtěte více
Vic Bhagat, výkonný viceprezident divize Corporate Services a ředitel pro informatiku ve společnosti EMC

EMC: Vic Bhagat

25. 3. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: EMC)
Na pozici výkonného viceprezidenta divize Corporate Services a šéfa pro informatiku v EMC nastoupil Vic Bhagat. Zodpovědný je za oddělení informačních technologií, středisko Global Center of Excellence, divizi Global Business Services a oddělení nepřímého nákupu. Čtěte více

EMC: Xtrem Family a PCIe Flash EMC XtremSF

14. 3. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: EMC)
EMC uvedlo řadu EMC Xtrem Family obsahující serverové a úložné produkty optimalizované pro technologii flash. Představilo také novou řadu karet PCIe Flash EMC XtremSF, které zvyšují výkon aplikací. Čtěte více